Latvijas un Lihtenšteinas attiecības attīstās sekmīgi. Valstis vieno kopīgas intereses attīstīt plašāk sadarbību divpusējā līmenī, kā arī sadarbība daudzpusējos formātos starptautiskajās organizācijās.

Kopš Latvijas iestāšanās ES abu valstu līgumtiesiskā bāze balstās uz noslēgtajiem daudzpusējiem līgumiem starp ES un Lihtenšteinu, kā arī uz Latvijas–Šveices Konfederācijas parakstītajiem līgumiem.

Latvijas pārstāvība Lihtenšteinā

Latvijas intereses Lihtenšteinā pārstāv Latvijas vēstniecība Vīnē, Austrijā. Kopš 2022. gada 29. aprīļa Latvijas ārkārtējā un pilnvarotā vēstniece Lihtenšteinā ir Guna Japiņa.

Kopš 2011. gada marta beigām Latvijai Lihtenšteinas Firstistē ir goda konsuls Hans-Verners Gasners (Hans-Werner Gassner).

Lihtenšteinas pārstāvība Latvijā

Lihtenšteinas intereses konsulāros jautājumos Latvijā kopš 2015. gada 19. oktobra pārstāv Šveices Reģionālais konsulārais centrs Ziemeļvalstīs un Baltijas valstīs. Konsulārais centrs atrodas Stokholmā, Zviedrijā.

Plašāk

2023. g. 8. maijs

Lihtenšteinas Firstistes ārlietu, izglītības un sporta ministres (Dominique Hasler) darba vizīte Rīgā un tikšanās ar ārlietu ministru Edgaru Rinkēviču

2023. g. 1. februāris

Latvijas Valsts prezidenta Egila Levita tikšanās ar Lihtenšteinas kroņprinci Āloisu un ārlietu, izglītības un sporta lietu ministri Dominiku Hasleri (Dominique Hasler) Minhenes Drošības konferences ietvaros Vācijā

2022. g. 23. septembris

Latvijas ārlietu ministra Edgara Rinkēviča tikšanās ar Lihtenšteinas Firstistes ārlietu, izglītības un sporta ministri Dominiku Hasleri (Dominique Hasler) Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālās asamblejas 77. sesijas laikā

2021. g. 14. septembris

Latvijas ārlietu ministra Edgara Rinkēviča tikšanās ar Lihtenšteinas Firstistes ārlietu, izglītības un sporta ministri Dominiku Hasleri (Dominique Hasler) Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālās asamblejas 76. sesijas laikā

2017. g. 7. decembris

Latvijas ārlietu ministra Edgara Rinkēviča tikšanās ar Lihtenšteinas ārlietu, tieslietu un kultūras ministri Dr. Aurēliju Friku (Dr. Aurelia Frick) Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas 24. Ministru padomes sanāksmē Vīnē

2017. g. 14.–15. marts

Latvijas ārlietu ministra Edgara Rinkēviča vizīte Lihtenšteinā. Vizītes laikā notika tikšanās ar Kroņprinci Āloisu (S.D. Erbprinz Alois von und zu Liechtenstein), premjerministru Adrianu Hasleru (Adrian Hasler) un ārlietu, izglītības un kultūras ministri Dr. Aurēliju Friku (Dr. Aurelia Frick).

2015. g. 25. septembris

Latvijas ārlietu ministra Edgara Rinkēviča tikšanās ar Lihtenšteinas premjerministru Adrianu Hasleru (Adrian Hasler) Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālās Asamblejas laikā

2014. g. 7.–8. decembris

Lihtenšteinas ārlietu, izglītības un kultūras ministres Dr. Aurēlijas Frikas (Dr. Aurelia Frick) darba vizīte Latvijā

2007. g. 27.–29. marts

Latvijas ārlietu ministra Arta Pabrika oficiālā vizīte Lihtenšteinā. Vizītes laikā notika tikšanās ar Kroņprinci Āloisu, premjerministru Otmāru Hazleru (Otmar Hasler) un ārlietu ministri Ritu Kīberi-Beku (Rita Kieber-Beck).

2005. g. 27.–28. oktobris

Latvijas Valsts prezidentes Vairas Vīķes-Freibergas piedalīšanās forumā "Lihtenšteinas Dialogs 2005" Vaducā

2002. g. 1.–2. jūlijs

Lihtenšteinas ārlietu ministra Dr. Ernsta Jozefa Valha (Dr. Ernst Joseph Walch) oficiālā vizīte Latvijā

1994. g. 6. decembris

Latvijas ārlietu ministra Valda Birkava tikšanās ar Lihtenšteinas ārlietu ministru Markusu Bīhelu (Markus Büchel) Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas konferences laikā Budapeštā

Latviju un Lihtenšteinu vieno veiksmīga sadarbība Eiropas Ekonomiskās zonas (EEZ) ietvaros.

2019.gada 27. augustā tika parakstīts līgums starp Norvēģijas Karalistes Ārlietu ministriju un Latvijas Republikas Finanšu ministriju par Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finansētas programmas “Pētniecība un izglītība” ieviešanu Latvijā. Līdz 2024. gada pavasarim programma sniedz ieguldījumu pētniecībā balstītu zināšanu attīstībā, veicina reģionālo sadarbību pētniecībā starp trīs Baltijas valstīm un Norvēģiju, Islandi un Lihtenšteinu, nodrošina zināšanu un pieredzes apmaiņu starp Latvijas un Norvēģijas augstskolu studentiem un personālu, kā arī veicina skolēnu zināšanu attīstību un karjeras izvēli zinātnes, tehnoloģijas, inženierzinātnes un matemātikas (STEM) jomās.

Programmas ietvaros tiek atbalstītas trīs jomas – Baltijas pētniecības programma, stipendijas studentu, augstskolu akadēmiskajam un administratīvajam personālam un inovācijas centru izveide Cēsīs, Daugavpilī, Liepājā un Ventspilī.

Programmas kopējais finansējums ir 17 miljoni eiro, no kuriem nacionālais līdzfinansējums 2,5 miljoni eiro. Turklāt programmai papildus piešķirti 150 tūkstoši eiro divpusējās sadarbības aktivitātēm, kuru ietvaros tiek pārņemta pieredze un stiprinātas divpusējās attiecības starp Latviju, Norvēģiju, Islandi un Lihtenšteinu.

Latviju un Lihtenšteinu vieno sadarbība vairākās kultūras jomās. Atzīmējot Latvijas Valsts Simtgadi, 2018. gada 21. novembrī Lihtenšteinas Nacionālajā muzejā tika atklāta izstāde “Horizonts – Latvijas Valsts svin savu Simtgadi” (“Der Horizont. Lettland feiert 100 Jahre”), kas kļuva par lielāko kultūras notikumu Latvijas un Lihtenšteinas divpusējo attiecību vēsturē. Atklāšanā piedalījās vairāki Lihtenšteinas parlamenta deputāti, Lihtenšteinas Firstistes Ārlietu ministrijas, kultūras un sabiedriskās dzīves pārstāvji, kā arī Princese Hildegarde fon Lihtenšteina (Prinzessin Hildegard von Liechtenstein) un bijusī Lihtenšteinas ārlietu ministre Rita Kībere-Beka (Rita Kieber-Beck).