Latvijas un Lihtenšteinas attiecības attīstās sekmīgi. Valstis vieno kopīgas intereses attīstīt plašāk sadarbību divpusējā līmenī, kā arī sadarbība daudzpusējos formātos starptautiskajās organizācijās.

Kopš Latvijas iestāšanās ES, abu valstu līgumtiesiskā bāze balstās uz daudzpusējiem līgumiem starp ES un Lihtenšteinu, kā arī uz Latvijas un Šveices Konfederācijas parakstītajiem līgumiem.

Ar Lihtenšteinu kopš 1998. gada 22. janvāra spēkā ir noslēgtais Latvijas Republikas valdības un Šveices Federālās padomes Līgums par tādu personu atpakaļuzņemšanu, kurām nav uzturēšanās tiesību. 

DIPLOMĀTISKĀS ATTIECĪBAS

Latvijas pārstāvība Lihtenšteinas Firstistē

Latvijas Republikas vēstniecība atrodas Vīnē 

Latvijas ārkārtējā un pilnvarotā vēstniece Austrijas Republikā ir arī nerezidējošā vēstniece Lihtenšteinas Firstistē. Kopš 2022. gada Latvijas intereses Lihtenšteinā pārstāv vēstniece Guna Japiņa.

Latvijas Republikas goda konsuls Lihtenšteinas Firstistē kopš 2011. gada marta ir Hanss-Verners Gasners (Hans-Werner Gassner).

Lihtenšteinas Firstistes pārstāvība Latvijā

Lihtenšteinas intereses konsulāros jautājumos Latvijā kopš 2015. gada 19. oktobra pārstāv Šveices Reģionālais konsulārais centrs Ziemeļvalstīs un Baltijas valstīs. Konsulārais centrs atrodas Stokholmā.

NOZĪMĪGĀKĀS VIZĪTES

2021. g. 14. septembris

Latvijas ārlietu ministra Edgara Rinkēviča tikšanās ar Lihtenšteinas ārlietu, izglītības un sporta ministri Dominiku Hasleri (Dominique Hasler) 76. ANO Ģenerālās asamblejas laikā Ņujorkā

2017. g. 7. decembris

Latvijas ārlietu ministra Edgara Rinkēviča tikšanās ar Lihtenšteinas ārlietu, tieslietu un kultūras ministri Dr. Aurēliju Friku (Dr. Aurelia Frick) Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas 24. Ministru padomes sanāksmē Vīnē

2017. g. 14.–15. marts

Latvijas ārlietu ministra Edgara Rinkēviča vizīte Lihtenšteinā. Vizītes laikā notika tikšanās ar Kroņprinci Āloisu (S.D. Erbprinz Alois von und zu Liechtenstein), premjerministru Adrianu Hasleru (Adrian Hasler) un ārlietu, izglītības un kultūras ministri Dr. Aurēliju Friku (Aurelia Frick)

2015. g. 25. septembris

Latvijas ārlietu ministra Edgara Rinkēviča tikšanās ar Lihtenšteinas premjerministru Adrianu Hasleru (Adrian Hasler) Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālās Asamblejas laikā

2014. g. 7.–8. decembris 

Lihtenšteinas ārlietu, izglītības un kultūras ministres Dr. Aurēlijas Frikas (Aurelia Frick) darba vizīte Latvijā 

2007. g. 27.–29. marts

Latvijas ārlietu ministra Arta Pabrika oficiālā vizīte Lihtenšteinā.

2002. g. 1.–2. jūlijs

Lihtenšteinas ārlietu ministra Dr. Ernstu Jozefu Valhu (Dr. Ernst Joseph Walch) oficiālā vizīte Latvijā

1994. g. 6. decembris

Latvijas ārlietu ministra Valda Birkava tikšanās ar Lihtenšteinas ārlietu ministru Markusu Bīhelu (Markus Büchel) Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas konferences laikā Budapeštā.

SADARBĪBA EKONOMIKĀ

Plašāk par sadarbību ekonomikā:

Lihtenšteinai ir svarīga dalība Eiropas Ekonomiskās zonā, tā savu dalību EEZ vērtē kā lielu ieguvumu valsts ekonomiskajā attīstībā un labklājības veicināšanā.

Latviju un Lihtenšteinu vieno veiksmīga sadarbība Eiropas Ekonomiskās zonas (EEZ) ietvaros gan ekonomikā, gan izglītībā.

SADARBĪBA IZGLĪTĪBĀ

2019. gada 27. augustā tika parakstīts līgums starp Norvēģijas Ārlietu ministriju un Latvijas Finanšu ministriju par EEZ un Norvēģijas finansētas programmas “Pētniecība un izglītība” ieviešanu Latvijā. Līdz 2024. gada pavasarim programma sniegs ieguldījumu pētniecībā balstītu zināšanu attīstībā, veicinās reģionālo sadarbību pētniecībā starp trīs Baltijas valstīm un Norvēģiju, Islandi un Lihtenšteinu, nodrošinās zināšanu un pieredzes apmaiņu starp Latvijas un Norvēģijas augstskolām, kā arī veicinās skolēnu zināšanu attīstību un karjeras izvēli zinātnes, tehnoloģijas, inženierzinātnes un matemātikas (STEM) jomās.

Programmas ietvaros tiks atbalstītas trīs jomas – Baltijas pētniecības programma, stipendijas studentiem, augstskolu akadēmiskajam un administratīvajam personālam un inovācijas centru izveide Cēsīs, Daugavpilī, Liepājā un Ventspilī.

Programmas kopējais finansējums ir 17 miljoni eiro, no kuriem nacionālais līdzfinansējums 2,5 miljoni eiro. Turklāt programmai papildus piešķirti 150 tūkstoši eiro divpusējās sadarbības aktivitātēm, kuru ietvaros tiks pārņemta pieredze un stiprinātas divpusējās attiecības starp Latviju, Norvēģiju, Islandi un Lihtenšteinu.

SADARBĪBA KULTŪRĀ

Latviju un Lihtenšteinu vieno sadarbība vairākās kultūras jomās. Atzīmējot Latvijas Valsts simtgadi, 2018. gada 21. novembrī Lihtenšteinas Nacionālajā muzejā tika atklāta izstāde “Horizonts – Latvijas Valsts svin savu Simtgadi” (“Der Horizont. Lettland feiert 100 Jahre”), kas kļuva par lielāko kultūras notikumu Latvijas un Lihtenšteinas divpusējo attiecību vēsturē. Atklāšanā piedalījās vairāki Lihtenšteinas parlamenta deputāti, Lihtenšteinas Firstistes ĀrlieADARBtu ministrijas, kultūras un sabiedriskās dzīves pārstāvji, kā arī Princese Hildegarde fon Lihtenšteina (Prinzessin Hildegard von Liechtenstein), un bijusī Lihtenšteinas ārlietu ministre Rita Kībere-Beka (Rita Kieber-Beck).

NODERĪGAS SAITES

Lihtenšteinas parlaments (Landtāgs): http://www.landtag.li

Lihtenšteinas valdībahttp://www.regierung.li

Lihtenšteinas Firsta nams: https://www.fuerstenhaus.li/en/

Lihtenšteinas Ārlietu, izglītības un sporta ministrija: https://www.regierung.li/ministries/ministry-of-foreign-affairs-education-and-sport

Latvijas Republikas pārstāvniecība Lihtenšteinas Firstistē: https://www2.mfa.gov.lv/austria/vestnieciba 

Datu bāze ar informāciju par divpusējiem līgumiem ar Lihtenšteinu