Latvijas un Lihtenšteinas attiecības attīstās sekmīgi. Valstis vieno kopīgas intereses attīstīt plašāk sadarbību divpusējā līmenī, kā arī sadarbība daudzpusējos formātos starptautiskajās organizācijās.

Kopš Latvijas iestāšanās ES abu valstu līgumtiesiskā bāze balstās uz noslēgtajiem daudzpusējiem līgumiem starp ES un Lihtenšteinu, kā arī uz Latvijas – Šveices Konfederācijas parakstītajiem līgumiem.

Latvijas pārstāvība Lihtenšteinā

Latvijas intereses Lihtenšteinā pārstāv Latvijas vēstniecība Vīnē, Austrijā. Kopš 2022. gada 29. aprīļa Latvijas ārkārtējā un pilnvarotā vēstniece Lihtenšteinā ir Guna Japiņa.

Kopš 2011. gada marta beigām Latvijai Lihtenšteinas Firstistē ir goda konsuls Hans-Verners Gasners (Hans-Werner Gassner).

Lihtenšteinas pārstāvība Latvijā

Lihtenšteinas intereses konsulāros jautājumos Latvijā kopš 2015. gada 19. oktobra pārstāv Šveices Reģionālais konsulārais centrs Ziemeļvalstīs un Baltijas valstīs. Konsulārais centrs atrodas Stokholmā, Zviedrijā.

Plašāk

Latviju un Lihtenšteinu vieno veiksmīga sadarbība Eiropas Ekonomiskās zonas (EEZ) ietvaros.

2019.gada 27. augustā tika parakstīts līgums starp Norvēģijas Karalistes Ārlietu ministriju un Latvijas Republikas Finanšu ministriju par Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finansētas programmas “Pētniecība un izglītība” ieviešanu Latvijā. Līdz 2024. gada pavasarim programma sniedz ieguldījumu pētniecībā balstītu zināšanu attīstībā, veicina reģionālo sadarbību pētniecībā starp trīs Baltijas valstīm un Norvēģiju, Islandi un Lihtenšteinu, nodrošina zināšanu un pieredzes apmaiņu starp Latvijas un Norvēģijas augstskolu studentiem un personālu, kā arī veicina skolēnu zināšanu attīstību un karjeras izvēli zinātnes, tehnoloģijas, inženierzinātnes un matemātikas (STEM) jomās.

Programmas ietvaros tiek atbalstītas trīs jomas – Baltijas pētniecības programma, stipendijas studentu, augstskolu akadēmiskajam un administratīvajam personālam un inovācijas centru izveide Cēsīs, Daugavpilī, Liepājā un Ventspilī.

Programmas kopējais finansējums ir 17 miljoni eiro, no kuriem nacionālais līdzfinansējums 2,5 miljoni eiro. Turklāt programmai papildus piešķirti 150 tūkstoši eiro divpusējās sadarbības aktivitātēm, kuru ietvaros tiek pārņemta pieredze un stiprinātas divpusējās attiecības starp Latviju, Norvēģiju, Islandi un Lihtenšteinu.

Latviju un Lihtenšteinu vieno sadarbība vairākās kultūras jomās. Atzīmējot Latvijas Valsts Simtgadi, 2018. gada 21. novembrī Lihtenšteinas Nacionālajā muzejā tika atklāta izstāde “Horizonts – Latvijas Valsts svin savu Simtgadi” (“Der Horizont. Lettland feiert 100 Jahre”), kas kļuva par lielāko kultūras notikumu Latvijas un Lihtenšteinas divpusējo attiecību vēsturē. Atklāšanā piedalījās vairāki Lihtenšteinas parlamenta deputāti, Lihtenšteinas Firstistes Ārlietu ministrijas, kultūras un sabiedriskās dzīves pārstāvji, kā arī Princese Hildegarde fon Lihtenšteina (Prinzessin Hildegard von Liechtenstein) un bijusī Lihtenšteinas ārlietu ministre Rita Kībere-Beka (Rita Kieber-Beck).