12.decembrī Rīgā notika Latvijas un Jaunzēlandes ārlietu ministriju politiskās konsultācijas. No Latvijas puses konsultācijas vadīja valsts sekretāra vietnieks Edgars Skuja un 2.Divpusējo attiecību departamenta direktore Signe Jansone, no Jaunzēlandes puses Jaunzēlandes Ārlietu ministrijas Eiropas lietu departamenta direktors Džordžs Troups (George Troup).

Jaunzēlandes puse konsultācijīpaši uzsvēra interesi padziļināt gan politisko, gan ekonomisko sadarbību ar Eiropas Savienību un tajā skaitā arī Latviju.

Politisko konsultāciju laikā puses pārrunāja līdz šim veiksmīgi īstenoto Latvijas un Jaunzēlandes divpusējo sadarbību, kā arī sadarbības iespēju paplašināšanu uzņēmējdarbības, tūrisma un kultūras jomā. Tika pārrunāti arī tādi aktuālie jautājumi kā pasaules finanšu krīze, klimata izmaiņas un sadarbība ES un NATO ietvaros. Jaunzēlande līdzdarbojas Afganistānas stabilizācijā.

Politisko konsultāciju laikā tika pārrunāta 10.septembrī parakstītā Darba brīvdienu shēmas (Working Holiday Scheme) līguma ieviešana, kas sniegs iespēju 18 līdz 30 gadus veciem Latvijas pilsoņiem dzīvot un vienlaikus strādāt un mācīties, uzturoties Jaunzēlandē ne ilgāk kā 12 mēnešus. Kā atzīmēja Džordžs Troups, šī līguma noslēgšana ir šī gada nozīmīgākais notikums Latvijas un Jaunzēlandes attiecībās. 

Iepriekšējās politiskās konsultācijas starp abu valstu ārlietu ministrijām notika 2006.gadā Vellingtonā, Jaunzēlandē.