Par Eiropas Savienības sankciju piemērošanu pret Irāku 

DIPLOMĀTISKO ATTIECĪBU VĒSTURE

Irāka atzina Latvijas neatkarību 1992. gada 1. janvārī. 2004. gada 15. oktobrī Latvija ar Irāku nodibināja diplomātiskās attiecības.

Irākas vēstnieki Latvijā (rezidence – Varšava)

Pašlaik vēstniecību vada pagaidu pilnvarotais lietvedis Husajns Mansūrs Husajns Alsāfī (Hussein Mansoor Hussein Al-Safi). 

Pirmais Irākas vēstnieks Latvijā bija Saīds Džauāds Kindīls (Saad A.W. Jawad Kindeel), kurš tika akreditēts 2012. gada 20. martā. 2015. gada 21. aprīlī akreditējās vēstnieks Asads Sultāns Hāšms Abūgulāls (Assad Sultan Hachim Abogulal).

 

Pirmais Latvijas vēstnieks Irākā bija  Atis Sjanīts, kurš tika akreditēts 2014. gada 18. februārī (ar rezidences vietu – Ankara). No 2017. gada jūlija līdz 2021. gada maijam vēstnieka pienākumus (ar rezidences vietu Ankarā un pēc tam Atēnās) pildīja vēstnieks Pēteris Kārlis Elferts.

Latvijas un Irākas divpusējās attiecības un politiskais dialogs pēdējos gados ir attīstījies pakāpeniski, pamatā balstoties uz Latvijas interesi sniegt atbalstu starptautiskajiem centieniem drošības situācijas stabilizēšanā un terorisma apkarošanā Irākā, kā arī starptautisko palīdzību Irākas pilsoniskās sabiedrības stiprināšanā.

LATVIJAS IESAISTE PILSONISKĀS SABIEDRĪBAS STIPRINĀŠANĀ IRĀKĀ

2004. gadā Latvijā viesojās Irākas Pašvaldību un darba lietu ministrijas pārstāvji, lai iepazītos ar Latvijas pašvaldību darbu. Vizīte notika Latvijas tehniskās palīdzības Irākai programmas ietvaros, ko organizēja Ārlietu ministrija sadarbībā ar ANO Attīstības programmu (UNDP) un Latvijas Pašvaldību savienību. Apmācības programma bija paredzēta Irākas augstākā un vidējā līmeņa pašvaldību ierēdņiem. Latvija sniedza savu ieguldījumu Irākas valsts atjaunošanā saskaņā ar Eiropas Savienības un ANO palīdzības stratēģiju Irākas atjaunošanai un demokratizācijai.

2005. gadā tika realizēts projekts "Latvijas valdības palīdzība Irākai arhitektūras un arheoloģijas objektu dokumentēšanai ar fotogrammetriskām metodēm", kurā Latvijas eksperti Ēģiptē apmācīja trīs Irākas pieminekļu aizsardzības speciālistus kultūrvēsturisko pieminekļu digitālajā dokumentēšanā. Latvijas delegāciju vadīja arhitekts Bruno Deslandes, un tajā piedalījās divi Rīgas Tehniskās universitātes Ģeomātikas katedras doktoranti Māris Kaļinka un Grigorijs Goldbergs.

2008. gadā Latvijas valdība piešķīra finansiālu atbalstu Irākas pilsoniskajai sabiedrībai 30 000 LVL apmērā. Tā ietvaros Latvijas Ārlietu ministrija, sadarbībā ar nevalstisko organizāciju "Līdere" laikā no 2008. gada 21.-26. oktobrim Rīgā sniedza mentoringa kursus par uzņēmējdarbības uzsākšanu un attīstību Irākas sieviešu uzņēmēju delegācijai. 

LATVIJAS IEGULDĪJUMS EUJUST LEX (LIKUMA VARAS STIPRINĀŠANAS) MISIJĀ

Laikā no 2005. līdz 2007. gadam Latvija ar diviem ekspertiem piedalījās Dānijas organizētos apmācību kursos cilvēktiesību jautājumos, kas notika integrētās likuma varas misijas Irākā EUJUST Lex ietvaros. Misijā tika apmācīti augsta un vidēja ranga Irākas ierēdņi no policijas, tiesu varas un cietumu administrācijas. 

CĪŅA PRET STARPTAUTISKO TERORISMU

NOZĪMĪGĀKĀS VIZĪTES UN TIKŠANĀS

Latvijas amatpersonu vizītes Irākā

2017. gada 28. oktobris1. novembris

Latvijas aizsardzības ministra Raimonda Bergmaņa vizīte

2017. gada 20. jūlijs

Latvijas ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Irākas Republikā Pēteris Kārlis Elferts iesniedza akreditācijas vēstuli Irākas prezidentam Dr. Fuādam Masūmam (Fuad Masum). Tās laikā vēstnieks tikās arī ar Irākas ārlietu ministru Dr. Ibrāhīmu Aldžafarī (Dr. Ibrahim Al Jaafari)

2015. gada 18.21. janvāris

Latvijas vēstnieka Irākā Ata Sjanīta darba vizīte Arbīlā, Kurdistānas autonomajā reģionā.

2014. gada 19. februāris

Ārlietu ministrijas organizētā Latvijas uzņēmēju delegācijas vizīte Irākā.

2014. gada 18. februāris

Latvijas vēstnieks Irākas Republikā Atis Sjanīts iesniedza akreditācijas vēstuli Irākas viceprezidentam Hudajram Alhuzāī (Khodair Al-Khozaei). Akreditācijas vizītes laikā 2014. gada 17. februārī vēstnieks tikās arī ar Irākas ārlietu ministru Hošjāru Zebārī (Hoshyar Zebari).

2007. gada 17.– 20. maijs

Latvijas aizsardzības ministrs Atis Slakteris apmeklēja Irāku un tikās ar Latvijas kontingenta karavīriem. Vizītes laikā notika arī tikšanās ar Irākas aizsardzības ministru Abdulkādiru Ubajdī (Abdul Qader Obeidi), ASV vēstnieku Irākā Raienu Krokeru (Ryan Crocker) un ANO misijas Irākā vadību, kā arī ar Daudznacionālās divīzijas komandieri ģenerāli Pāvelu Lamlu (Pavel Lamla).

2006. gada 28. jūnijs –1. jūlijs

Aizsardzības ministrs Atis Slakteris apmeklēja Irāku darba vizītē, kur tikās ar Latvijas kontingenta karavīriem, Daudznacionālo spēku vadību Irākā, Irākas aizsardzības ministru Abdulkādiru Ubajdī (Abdul Qader Obeidi), ASV vēstnieku Irākā Zalmaju Halīlzādu (Zalmay Khalilzad) un NATO treniņa misijas vadību.

2003. gada 6.– 8. oktobris

Ārlietu ministres Sandra Kalniete vizīte.

 

Irākas amatpersonu vizītes Latvijā

2013. gada 1.–4. augusts

Ārlietu ministrijas parlamentārais sekretārs Viktors Makarovs tikās ar Ziemeļirākas Kurdistānas apgabala tirdzniecības un rūpniecības kameru pārstāvjiem, kas bija ieradušies LTRK un uzņēmuma “Venteko” organizētā izpētes misijā Latvijā. Sarunas laikā tika pārrunātas Latvijas un Ziemeļirākas Kurdistānas autonomā apgabala ekonomiskās sadarbības veicināšanas iespējas.

2013. gada 25. aprīlis

Divpusējo un ekonomisko attiecību direkcijas vadītājs Jānis Mažeiks tikās ar Irākas Republikas Ziemeļirākas Kurdistānas reģiona Arbīlas pilsētas domes pārstāvjiem, kuri bija ieradušies Latvijā pēc uzņēmuma “Venteko” ielūguma. Tikšanās laikā Irākas pārstāvji aicināja līdzdarboties Irākas rekonstrukcijā un ekonomiskajā attīstībā un aicināja attīstīt sadarbību starp augstskolām.

2009. gada 15.–25. oktobris

35 Kurdistānas autonomā reģiona Vides ministrijas pārstāvji iepazinās ar vides pārvaldības un aizsardzības sistēmu Latvijā. Apmācību kursu organizēja uzņēmums „Venteko” ar Latvijas Vides ministrijas atbalstu

2008. gada 21.–26. oktobris

Irākas sieviešu uzņēmēju delegācijas vizīte “Par palīdzības sniegšanu Irākas kara radītās krīzes seku novēršanai un Irākas pilsoniskās sabiedrības atbalstam” ietvaros.

2004. gada 3.–13. decembris

Irākas Pašvaldību un sabiedrisko lietu ministrijas pārstāvju vizīte Latvijas tehniskās palīdzības programmas Irākai ietvaros. Projekts tika īstenots, sadarbojoties Ārlietu ministrijai, ANO Attīstības programmai (UNDP) un Latvijas Pašvaldību savienībai. Apmācības programmā tika iekļauti jautājumi par vēlēšanu rīkošanu un reformu īstenošanu.

2004. gada
29.–31. maijs

Irākas kultūras ministra Munfīda Muhammada Aldžazīrī (Monfeed Mohammed Jawad al-Jazeeri) vizīte projekta „Par palīdzības sniegšanu Irākas civiliedzīvotājiem, iesaistoties atjaunošanā un demokrātijas veicināšanas programmu īstenošanā” ietvaros.

 

Nozīmīgākās divpusējas tikšanās ārpus divpusējām vizītēm

2021. gada 23. septembris

Ārlietu ministra Edgara Rinkēviča tikšanās ar Irākas Republikas ārlietu ministru Dr Fuādu Husainu (Dr Fuad Hussein) ANO Ģenerālās asamblejas 76. sesijas laikā Ņujorkā.

2014. gada 14. maijs

Ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs tikās ar Kurdistānas autonomā reģiona Ārlietu departamenta vadītāju Falāhu Mustafu Bakīru starptautiskā drošības foruma GLOBSEC 2014 laikā Bratislavā.

HUMĀNĀ PALĪDZĪBA

2014. gadā Latvija veica iemaksu Apvienoto Nāciju Augstā komisāra bēgļu jautājumos biroja (Office of the United Nations High Commissioner for Refugees - UNHCR) palīdzības fondā 50 000 EUR apmērā, lai palīdzētu Irākā iekšēji pārvietotām personām.

SADARBĪBA EKONOMIKĀ

Informāciju par starptautisko tirdzniecību (preču un pakalpojumu apmaiņu) un tūristu plūsmu nodrošina Centrālā statistikas pārvalde un Latvijas Banka.

2013. gada 15.aprīlī LTRK ar Ziemeļirākas Kurdistānas autonomā apgabala Tirdzniecības un rūpniecības kameru federāciju ir noslēgušas sadarbības īgumu.

NODERĪGS SAITES 

Latvijas Republikas vēstniecība Turcijas Republikā

Irākas Republikas vēstniecība Polijas Republikā

Irākas Republikas Ārlietu ministrijas mājas lapa