Ārlietu ministrija informē, ka tehnisku iemeslu dēļ no 2. aprīļa uz laiku portālā www.latvija.lv nav pieejams pakalpojums “Konsulārais reģistrs”. Tāpēc aicinām informāciju par plānoto ceļojumu Ārlietu ministrijai nosūtīt elektroniski, rakstot uz e-pastu: konsularais.registrs@mfa.gov.lv. Ja kādā no izvēlētajam ceļojuma valstīm iestāsies plaša mēroga krīze (piemēram, dabas stihija, teroristu uzbrukums, karadarbība), Ārlietu ministrija varēs operatīvi sazināties ar ceļotāju vai viņa norādīto kontaktpersonu, lai organizētu nepieciešamās konsulārās palīdzības saņemšanu.

Konsulārais reģistrs ir Ārlietu ministrijas informācijas sistēma portālā www.latvija.lv. Ikviens Latvijas valstspiederīgais, kurš īslaicīgi (līdz 3 mēnešiem) dodas uz ārvalstīm, aicināts tajā reģistrēties. Reģistrācija ir bez maksas. Viena persona var piereģistrēt arī citus ceļotājus, piemēram, ģimeni, kas ceļo kopā.