Ārlietu ministrija ir vadošā valsts pārvaldes iestāde ārlietu nozarē.

Ministrijas funkcijas ir :

  • izstrādāt valsts ārpolitiku,
  • ar politiskiem un diplomātiskiem līdzekļiem un saskaņā ar normatīvajiem aktiem un valdības deklarācijas ārpolitikas sadaļas uzdevumiem īstenot vienotu valsts ārpolitiku,
  • veikt Valsts protokola funkcijas,
  • veikt konsulārās funkcijas valstī un ārvalstīs,
  • sagatavot un izsniegt stratēģiskas nozīmes preču importa, eksporta un tranzīta licences,
  • sagatavot un izsniegt kvotu atļaujas Krievijas Federācijas izcelsmes skujkoku apaļkoku ievešanai, uzraudzības dokumentus tekstilpreču ievešanai, kā arī iepriekšējās atļaujas tekstilizstrādājumu izvešanai ekonomiskai pārstrādei
  • nodrošināt sadarbību ar Latvijas diasporu,
  • veikt kompetentās iestādes funkcijas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 17. maija Regulu Nr. 2017/821, ar ko paredz piegādes ķēdes pienācīgas pārbaudes pienākumus Savienības importētājiem, kuri importē konfliktu skartu un augsta riska teritoriju izcelsmes alvu, tantalu un volframu, to rūdas un zeltu,
  • veikt citas ārējos normatīvajos aktos noteiktās funkcijas.

 

Plašāk skatīt sadaļā Nozares politika