Noderīga informācija par iespējām pieteikties attīstības sadarbības finansējumam

2022. gadā darbu uzsāka ĀM vadībā izveidotā Latvijas Attīstības sadarbības aģentūra, paplašinot Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (CFLA) funkcijas. Jaunās aģentūras galvenais uzdevums ir veicināt Latvijas attīstības sadarbības projektu īstenotāju dalību ārvalstu starptautiskās palīdzības sniedzēju finansētos projektos.

2023. gada vasarā aģentūra uzsāka neatkarīgu ārējo auditu, lai tā saņemtu pozitīvu Eiropas Komisijas novērtējumu. Tas Latvijai kā galvenajam partnerim ļaus uzņemties vadīt Komisijas attīstības sadarbības projektus bez starpniekiem. Tas nozīmē, ka aģentūra kā galvenais partneris varēs īstenot t.s. deleģētās sadarbības jeb netiešās pārvaldības projektus. Šobrīd Latvijā nav institūcijas ar šādu Komisijas novērtējumu.

Latvijas Attīstības sadarbības aģentūras (CFLA) kontakti

Attīstības sadarbības departaments
e-pasts: dana.heiberga@cfla.gov.lv
tālrunis: +371 29646106
mājaslapa:
cfla.gov.lv

Cita informācija par iespējām pieteikties ES attīstības sadarbības finasējumam

Eiropas Komisijas delegāciju Austrumu partnerības un Centrālāzijas valstīs mājas lapās var atrast informāciju par tenderiem un grantu konkursiem sadaļā “Opportunities”, kur izdalīti vietējie un starptautiskie projektu konkursi. 

Austrumu partnerības valstis

Centrālāzijas valstis

ES delegācija Armēnijā

ES delegācija Kazahstānā

ES delegācija Azerbaidžānā

ES delegācija Kirgizstānā

ES delegācija Baltkrievijā

ES delegācija Tadžikistānā

ES delegācija Gruzijā

ES delegācija Turkmenistānā

ES delegācija Moldovā

ES delegācija Uzbekistānā

ES delegācija Ukrainā

 

Informācija par Twinning un TAIEX projektiem atrodama Finanšu ministrijas mājaslapā.

  • ANO vienotā iepirkumu sistēma – United Nations Global Marketplace (UNGM) – šeit atrodama informācija par visiem ANO iepirkumiem (piereģistrēties ir viegli (basic – level 1 – level 2), reģistrācija sniedz iespēju pieteikties dažādiem iepirkumiem).
  • ANO Attīstības programmas iepirkumu sistēma – United Nations Development Programme (UNDP). Iepirkumi atrodami arī UNGM, taču pati pieteikšanās uz UNDP iepirkumiem notiek caur šo sistēmu.