Latvijas un Gruzijas attiecību pamatā ir divpusējās sadarbības princips un Latvijas kā ES un NATO dalībvalsts statuss. Tās ir draudzīgas, konstruktīvas, ar intensīvu politisko dialogu.

Latvija sniedz atbalstu Gruzijai tās reformu procesā.

Gruzija ir viena no Latvijas prioritārajām valstīm Eiropas kaimiņu politikā un Austrumu partnerībā, arī Latvijas attīstības sadarbības politikas kontekstā.

Diplomātiskās attiecības ar Gruziju tika nodibinātas 1993. gada 11. martā.

Latvijas pārstāvība Gruzijā

2006. gada aprīlī Tbilisi darbu uzsāka Latvijas Republikas vēstniecība. No 2022. gada 20. septembra Latvijas ārkārtējā un pilnvarotā vēstniece Gruzijā ir Edīte Medne.

Gruzijā darbojas divi Latvijas goda konsuli: Miheils Hundadze (Mikheil Khundadze) Kahetijas konsulārajā apgabalā un Ivliane Tsulaia (Ivliane Tsulaia) Imereti konsulārajā apgabalā.

Gruzijas pārstāvība Latvijā

Gruzijas vēstniecība atrodas Rīgā, no 2023. gada 20. aprīļa Gruzijas vēstnieks Latvijā ir Iraklijs Kurašvili (Irakli Kurašvili).

Plašāk

Latvijas amatpersonu vizītes Gruzijā

2022. g. 20.22. oktobris

Saeimas Ārlietu komisijas vadītāja Riharda Kola dalība Baltijas valstu ārlietu komisiju vadītāju kopīgajā vizītē Gruzijā

2022. g. 28. maijs

1. jūnijs Saeimas Eiropas lietu komisijas priekšsēdētājas biedra Ulda Budriķa vizīte Gruzijā

2021. g. 28. novembris

1. decembris Saeimas Ārlietu komisijas delegācijas divpusējā vizīte Gruzijā

2021. g. 22. septembris

Valsts prezidenta Egila Levita tikšanās ar Gruzijas premjerministru Irakli Garibašvili (Irakli Garibashvili) ANO ĢA Ņujorkā

2021. g. 8. septembris

Ārlietu ministrijas valsts sekretāra Andra Pelša politiskās konsultācijas ar Gruzijas ārlietu ministra vietnieku Teimurazu Džandžaliju (Teimuraz Janjalia) Rīgā

2021. g. 7. jūnijs

Ārlietu ministra Edgara Rinkēviča vizīte Gruzijā

2020. g. 7. maijs

Valsts prezidenta Egila Levita videosaruna ar Gruzijas prezidenti Salomi Zurabišvili (Salome Zourabichvili)

2020. g. 15. februāris

Ārlietu ministra E. Rinkēviča tikšanās ar Gruzijas ārlietu ministru Dāvidu Zakaliani (David Zalkaliani) Minhenes drošības konferencē
Gruzijas amatpersonu vizītes Latvijā
2023. g. 3. novembris Gruzijas ārlietu ministra Iljas Darčiašvili (Ilia Darchiashvili) vizīte

2019. g. 11.–12. oktobris

Gruzijas ministres sabiedrības saliedētības un vienlīdzības jautājumos Ketevan Tsikhelašvili (Ketevan Tsikhelašvili) vizīte

2019. g. 15. maijs

Gruzijas prezidentes Salomes Zurabišvili (Salome Zourabichvili) vizīte

2019. g. 15. janvāris Gruzijas parlamenta ģenerālsekretāra Givi Mikanadzes (Givi Mikanadze) vizīte

2018. g. 15.–17. janvāris

Gruzijas parlamenta priekšsēdētāja Iraklija Kobahidzes (Irakli Kobakhidze) vizīte

2017. g. 13.–14. februāris

Gruzijas valsts ministra Eiropas un Eiroatlantiakās integrācijas jautājumos Viktora Dolidzes (Victor Dolidze) vizīte

Latviju un Gruziju vieno labas ekonomiskās attiecības.

Gruzija ir viena no Latvijas attīstības sadarbības politikas prioritārajām valstīm.

Kopš 2005. gada Latvija ir īstenojusi 63 attīstības sadarbības projektus Gruzijas atbalstam (piektdaļu jeb 19% no visiem projektiem), novirzot 972 tūkst. EUR jeb 17% no Ārlietu ministrijas pārvaldītā divpusējā attīstības sadarbības budžeta.

Gruzija noteikta kā prioritāra valsts arī jaunajās Attīstības sadarbības politikas pamatnostādnēs 2021.2027. gadam. Sadarbība balstīta Latvijas ES integrācijas pieredzes un labās prakses nodošanā ar mērķi sniegt ieguldījumu Asociācijas līguma un Dziļās un aptverošās brīvās tirdzniecības zonas vienošanās (DCFTA) ieviešanā. Par prioritātēm ir izvirzīta laba pārvaldība, ekonomiskā izaugsme, izglītība, klimata rīcība.

Attīstības sadarbības politikas plānā 2021.2023. gadam iekļautais finansiālais atbalsts projektu īstenošanai:

  1. RJA projekts “Tiešsaistes Intensīvā programma Eiropas tiesībās un ekonomikā Eiropas Savienības Kaimiņpolitikas, Centrālāzijas un Rietumbalkānu valstīm”, līdzfinansējumu piesaistot no ASV attīstības sadarbības atbalsta fonda (DCP).
  2. Valsts kontroles projekts Gruzijas, Ukrainas un Moldovas Augstāko revīzijas iestāžu kapacitātes celšanai (2021. gadā projekts tiks īstenots Gruzijā un Moldovā).

Papildus tam 2021. gada grantu projekta konkursā apstiprināti astoņi projekti, no kuriem trīs – Gruzijai:

  1. Latvijas standarta” un “Tildes” projekts “Atbalsts ilgtspējīgas infrastruktūras izveidei moderno valodu tehnoloģiju izmantošanai Gruzijas valsts pārvaldē, piedāvājot automātiskās tulkošanas risinājumus un paplašinot standartizācijas jomā izveidotās mašīntulkošanas platformas sniegtās iespējas”;
  2. Baltijas Mediju izcilības centra” projekts Gruzijā, Moldovā, Ukrainā “Visaptveroša sabiedrības noturība pret dezinformāciju caur medijpratības attīstību Latvijā un Austrumu partnerības valstīs”;
  3. Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas” projekts “Pieredzes apmaiņa ilgtspējīgu tradicionālo un sociālo uzņēmumu sadarbības veicināšanai, palielinot sociālo ietekmi Ukrainā un Gruzijā”.