Detalizēta informācija par Latvijas pilsonību, tai skaitā, dubultpilsonību, iesniedzamie dokumenti, kā arī aizpildāmās veidlapas pieejamas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē.

Dokumentus Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē iesniedz vienā no šādiem veidiem:

ES, Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstīs un Šveicē izdotas dzimšanas apliecības un citi publiski dokumenti ir izmantojami Latvijā bez īstuma apliecināšanas.

Dokumentiem, kas izsniegti valstī, kas ir Hāgas konvencijas "Par ārvalstu publisko dokumentu legalizācijas prasības atcelšanu" dalībvalsts, ir jābūt apliecinātiem ar Apostille izdevējvalsts atbildīgajā iestādē.

Dokumentiem, kas izsniegti valstī, kas nav pievienojusies 1961.gada 5.oktobra Hāgas konvencijai, jābūt legalizētiem izdevējvalsts atbildīgajā iestādē un Latvijas Ārlietu ministrijas Konsulārajā departamentā vai pārstāvniecībā.

Detalizētāka informācija par ārvalstīs izdotu dokumentu atzīšanu Latvijā pieejama šeit.

Ārvalstīs izsniegtiem dokumentiem, kas nav angļu, krievu, vācu vai franču valodā, jābūt pievienotam notariāli apliecinātam tulkojumam latviešu vai kādā no minētajām valodām.