Latvijas un Kataras diplomātiskās attiecības tika nodibinātas 1996. gada 10. decembrī.

Memorands par politiskajām konsultācijām starp Latvijas un Kataras Ārlietu ministriju tika parakstīts 2019. gada 4. aprīlī Rīgā.

Pirmais Kataras vēstnieks Latvijā Bādirs Umars Aldafā (Bader Omar Al-Dafa) tika akreditēts 1997. gada 6. maijā.

Kopš 2021. gada 5. oktobra Kataras nerezidējošais vēstnieks Latvijā ir Abdullāhs Abdulrahmāns Nāsirs Fahrū (Abdulla Abdulrahman Nasser Fakhroo). Vēstnieks rezidē Varšavā, Polijā.

Plašāk

Latvijas amatpersonu vizītes Katarā

2015. g. 24. maijs

Ārlietu ministra Edgara Rinkēviča vizīte Katarā un tikšanās ar Kataras Valsts ārlietu ministru Hālidu Binmuhamadu Alatiju (Khalid   bin Mohammad Al Attiyah)

2012. g. 13.–15. marts

Ministru prezidenta Valda Dombrovska vizīte un tikšanās ar Kataras emīru Hamadu Binhalīfu Altānī (Hamad bin Khalifa Al-Thani). Tā bija pirmā augstas Latvijas amatpersonas vizīte Kataras Valstī ar Latvijas uzņēmēju delegāciju

2010. g. 28.– 31. maijs

Valsts Prezidenta V. Zatlera vizīte Katarā un dalība Pasaules ekonomikas foruma Dohā

1998. g. 12. oktobris

Ārlietu ministra V. Birkava vizīte Katarā

Kataras amatpersonu vizītes Latvijā

2019. g. 4.vaprīlis Kataras Valsts Ārlietu ministrijas ģenerālsekretāra Dr Ahmada Hasana Alhamadī (Dr Ahmad Hassan Al-Hamadi) vizīte, kuaras laikā parakstīts memorands par politiskajām konsultācijām starp Latvijas un Kataras Ārlietu ministriju

2015. g. 23. janvāris

Kataras  ārlietu ministra Hālida Binmuhamada Alatijas (H.E. Khalid bin Mohammad Al Attiyah) vizīte un tikšanās ar Valsts prezidentu Andri Bērziņu un ārlietu ministru Edgaru Rinkēviču

Nozīmīgākās divpusējas tikšanās ārpus divpusējām vizītēm

2023. g. 9. oktobris

Īpašo uzdevumu vēstnieka – ANO DP sekretariāta vadītāja Andreja Pildegoviča tikšanās ar Kataras Valsts Ārlietu ministrijas valsts ministru Soltan bin Saad Al-Muraikhi 27. ES-Līča sadarbības padomes sanāksmes laikā Muskatā (Omānā).

2016. g. 20. septembris

Ārlietu ministrs Edgara Rinkēviča tikšanās ar Kataras Valsts ministru ārlietās Sultānu Binsaadu Almurajhī (Soltan bin Saad Al-Muraikhi) ANO Ģenerālās   Asamblejas laikā

2014. g. 26. septembris

Ārlietu ministra Edgars Rinkēviča tikšanās ar Kataras Valsts ekonomikas ministru Ahmadu Bindžāsimu Altānī (Ahmed bin Jassim Al Thani) ANO Ģenerālās Asamblejas laikā. Ministru parakstīta Konvencija par nodokļu dubultās neaplikšanas  un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem starp Latvijas Republikas valdību un Kataras Valsts valdību.