Latvijas Republikas un Andoras Firstistes attiecības nosaka abu valstu piederība Eiropai un Andoras saikne ar Eiropas Savienības dalībvalstīm (Andoras un Eiropas Savienības attiecības ir balstītas uz vairākiem savstarpējiem līgumiem: 1990. gadā noslēgto līgumu par Muitas savienības izveidi un 2004. gadā noslēgto sadarbības līgumu. 2015. gada 18. martā uzsāktas sarunas par Asociācijas līguma noslēgšanu starp ES un Andoru). 

Diplomātiskās attiecības starp Latvijas Republiku un Andoras Firstisti tika nodibinātas 1996. gada 27. augustā

Latvijas pārstāvība Andorā

Latvijas intereses Andorā pārstāv Latvijas vēstniecība Spānijā.

Latvijas nerezidējošais vēstnieks Andorā kopš 2021. gada 29.janvāra ir Māris Klišāns.

Andoras pārstāvība Latvijā

Andoras pagaidu pilnvarotā lietvede Latvijā (ar rezidenci Andorā) kopš 2014. gada 9. jūlija ir Kristina Mota Gouveja (Cristina Mota Gouveia), sūtne-padomniece Andoras Ārlietu ministrijā.

Divpusējo attiecību raksturojums

NOZĪMĪGĀKĀS VIZĪTES

2017. g 24. aprīlis

ārlietu ministra Edgara Rinkēviča vizīte Andorā.

2015. g 1516. septembris

Andoras ārlietu ministra Žilbēra Saboja Sunje (Gilbert Saboya Sunyé) vizīte Latvijā.

SADARBĪBA EKONOMIKĀ

Plašāk par tirdzniecību:

Ārējā tirdzniecība (csb.gov.lv)

Plašāk par investīcijām:

https://statdb.bank.lv/lb/Data/128

 SADARBĪBA CITĀS JOMĀS

Latvijas sadarbība ar Andoru galvenokārt notiek starptautiskajās  organizācijās un starptautiskajos tīklos Interpolā, UNESCO, Starptautiskās Universitāšu Asociācijas ietvaros, Starptautiskajā Frankofonijas organizācijā u.c.

DIPLOMĀTISKO ATTIECĪBU VĒSTURE 

Diplomātiskās attiecības starp Latvijas Republiku un Andoras Firstisti tika nodibinātas 1996. gada 27. augustā, parakstot protokolu Parīzē. No Andoras puses protokolu parakstīja pilnvarotā Andoras vēstniece Francijā un Eiropas Padomē Meritksela Mateu Pī (Meritxell Mateu i Pi), no Latvijas toreizējā vēstniece Francijā Aina Nagobads-Ābola. 

Pirmais Latvijas vēstnieks Andorā bija Rolands Lappuķe (ar rezidenci Parīzē) – akreditēts 2004. gada 30. martā. Pirmais Andoras Firstistes vēstnieks Latvijā (ar rezidenci Lisabonā, Portugālē) bija Haume Gaitans Sansa (Jaume Gaytán Sansa). Viņš šo amatu ieņēma no 2008. gada 17. jūnija līdz 2009. gada 16. jūnijam. 

INFORMĀCIJAS AVOTI 

Svarīgākie līgumi:

Datubāze ar informāciju par divpusējiem līgumiem

Saites par Andoras Firsisti:

Vispārējās Padomes mājaslapa

Valdības mājaslapa   

Valdības informatīvā mājaslapa par Andoru

Francijas līdzprinča informatīvā mājaslapa par Andoru