Pasaules Brīvo latviešu apvienība (PBLA) ir „jumta” organizācija, kas apvieno ārzemju latviešu sešas centrālās organizācijas pasaulē -  Eiropas Latviešu apvienību, Amerikas Latviešu apvienību, Latviešu Nacionālo apvienību Kanādā, Latviešu apvienību Austrālijā un Jaunzēlandē, Dienvidamerikas un Karību Latviešu apvienību un Krievijas Latviešu kongresu. PBLA galvenais mērķis, kopš apvienības dibināšanas 1956. gadā līdz pat 1991. gadam, bija Latvijas valsts neatkarības atgūšana. Šobrīd PBLA darbojas, lai veicinātu organizētas, ietekmīgas un vitālas latviešu kopienas uzturēšanu ārzemēs un sekmētu latviešu tautas vienotību pasaulē, kā arī līdzdarbojas aktivitātēs, lai atbalstītu Latvijas izaugsmi un attīstību.

Eiropas Latviešu apvienība (ELA) apvieno ārpus Latvijas reģistrētas latviešu un latviešu sadraudzības nevalstiskās organizācijas Eiropā. Šobrīd ELA pārstāv latviešu kopienas 10 Eiropas valstīs: Francijā, Beļģijā, Nīderlandē, Šveicē, Lielbritānijā, Īrijā, Vācijā, Norvēģijā, Somijā, Zviedrijā, Luksemburgā un Igaunijā. Paralēli ELA uztur kontaktus ar latviešu kopienām: Dānijā, Austrijā, Gruzijā un Spānijā.

Amerikas Latviešu apvienība (ALA) ir centrālā organizācija, kas pārstāv un vieno ap 100 000 latviešu visā Amerikā. Pie ALAs pieder vairāk nekā 160 dažādas latviešu organizāciju – biedrības, baznīcas un kultūras organizācijas – un gandrīz 6000 biedru no visām pavalstīm.

Latviešu Nacionālā apvienību Kanādā

Latviešu apvienība Austrālijā un Jaunzēlandē

Dienvidamerikas un Karību Latviešu apvienība

Krievijas Latviešu kongress

Diasporas organizāciju un kopienu kontaktu katalogs

Interneta medijā latviešiem ārpus Latvijas - portālā latviešiem pasaulē www.latviesi.com atrodams Latvijas diasporas organizāciju un kopienu kontaktu katalogs. Katalogs ietver gan organizācijas un kopienas, kas apvienojušās Pasaules Brīvo latviešu apvienības centrālajās organizācijās, gan tās, kas vēl nav pievienojušās šīs centrālās diasporas organizāciju tīklam.