Latvijas un Gajānas attiecības ir draudzīgas un konstruktīvas un to attīstībai ir labs potenciāls nākotnē. Labas iespējas sadarbībai ir ESLatīņamerikas un Karību jūras reģiona kopienas (CELAC), kā arī Karību valstu kopienas (CARICOM) dialoga ietvaros.

2005. gadā 16. martā Ņujorkā tika parakstīts Kopīgais paziņojums par diplomātisko attiecību nodibināšanu starp Latvijas Republiku un Gajānas Republiku.

2019. gada 16. aprīlī tika akreditēts pirmais Gajānas Kooperatīvās Republikas vēstnieks Latvijā Frederiks Hemlijs-Keiss (Frederick Hamley Case) ar rezidenci Londonā, Apvienotajā Karalistē.

2021. gada 1. martā notika pirmās Ārlietu ministrijas politiskās konsultācijas ar Gajānas Ārlietu un starptautiskās sadarbības ministriju.

EKONOMISKĀ SADARBĪBA

Aktuālā informācija:

Latvijas oficiālā statistika. Latvijas ārējā tirdzniecība:

https://eksports.csb.gov.lv/lv/years/countries/

Latvijas banka. Tiešās investīcijas/TI Latvijā. TI datu valstu dalījumā tabulas: https://statdb.bank.lv/lb/

NODERĪGAS SAITES KONTAKTI

Eiropas Savienības Delegācijas pārstāvniecība: https://www.eeas.europa.eu/delegations/guyana_en?s=141

Gajānas prezidenta kanceleja: https://op.gov.gy/

Gajānas parlaments: https://parliament.gov.gy/

Gajānas Ārlietu un starptautiskās sadarbības ministrija: https://www.minfor.gov.gy/

Gajānas Kooperatīvās Republikas vēstniecība Apvienotājā Karalistē

Kanceleja: Guyana High Commision, 3 Palace Court, Bayswater Road, London W2 4LP; tāl: (44) 020 7229 7684; fakss: (44) 020 7727 9809;

e-mail: guyanahc1@btconnect.com