2005.gadā 16.martā Ņujorkā tika parakstīts Kopīgais paziņojums par diplomātisko attiecību nodibināšanu starp Latvijas Republiku un Gajānas Republiku.

2019.gada 16.aprīlī tika akreditēts pirmais Gajānas Kooperatīvās Republikas vēstnieks Latvijā Frederiks Hemlijs-Keiss (Frederick Hamley Case) ar rezidenci Londonā, Apvienotajā Karalistē.

Līdz šim nav notikusi aktīva abu valstu sadarbība. ES - Latīņamerikas un Karību jūras reģiona kopienas (CELAC) dialoga ietvars paver iespējas Latvijai un Gajānai meklēt ciešākus saskarsmes punktus.

EKONOMISKĀ SADARBĪBA

Gajāna ir Latvijas 145. nozīmīgākais eksporta preču tirdzniecības partneris. 2019. gadā preču tirdzniecības bilance bija pozitīva – 0,25 milj. EUR.

Preču un pakalpojumu tirdzniecība ar Gajānu

2019. gadā kopējais preču eksports veidoja 0,25 milj. EUR, kas ir par 85% vairāk nekā 2018. gadā.

Galvenās Latvijas eksporta preču grupas: mašīnas, mehānismi un elektriskās iekārtas (93%), pārtikas rūpniecības produkti (7%).

2018. gadā lielākie Latvijas eksportētāji uz Gajānu bija MIKROTĪKLS (datu bezvadu pārraides risinājumi) un DOBELES DZIRNAVNIEKS (pārtika).

ĪSA INFORMĀCIJA PAR GAJĀNU

 Pilns valsts nosaukums  Gajānas Kooperatīvā Republika
 Galvaspilsēta  Džordžtauna
 Teritorija  214 969 km²
 Iedzīvotāju skaits  785 767 (2020.g.)
 Nacionālā svētku diena  Neatkarības diena - 26.maijs
 Valsts valoda  angļu valoda
 Reliģija  protestanti - 34.8%; hinduisti - 24.8%; Romas katoļi - 7.1%; musulmaņi - 6.8%; Jehovas liecinieki - 1.3%; citas kopienas un bez piederības reliģiskajai kopienai – 25.2% (2012.g.).
 Naudas vienība  Gajānas dolārs

KONTAKTI:

Gajānas Kooperatīvās Republikas vēstniecība Apvienotājā Karalistē
Kanceleja
Guyana High Commision, 3 Palace Court, Bayswater Road, London W2 4LP Telephone: (44) 020 7229 7684
Fax: (44) 020 7727 9809 E-mail: guyanahc1@btconnect.com