Latvija veido aizvien aktīvākas attiecības ar Centrālāzijas reģiona valstīm, tai skaitā ar Tadžikistānu. Eiropas Savienībai un Tadžikistānai ir kopīgi drošības izaicinājumi reģionā (terorisms, narkotiku izplatība). Reģionālajai sadarbībai ir svarīga nozīme cīņā pret narkotiku tirdzniecību, terorismu un citiem kopējiem draudiem. Latvija kā ES dalībvalsts atbalsta ciešākas ES attiecības ar Centrālāzijas reģiona valstīm. Pamats attiecību pilnveidošanai ir ES Stratēģija Centrālāzijai.

DIPLOMĀTISKO ATTIECĪBU HRONOLOĢIJA

Latvijas un Tadžikistāna diplomātiskās attiecības nodibinājusi 1994. gada 11. maijā.

Latvijas ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Tadžikistānā ir Edgars Bondars ar rezidenci Taškentā.

Tadžikistānas vēstnieks Latvijā ir Kozidavlats Koimdodovs (rezidē Minskā, Baltkrievijā).

NOZĪMĪGĀKĀS VIZĪTES UN TIKŠANĀS

2014. gada 3. - 4. aprīlī Dušanbe notika Latvijas Tadžikistānas Ārlietu ministriju politiskās konsultācijas.
2013. gada 20. novembrī Rīgā notika Latvijas – Tadžikistānas Starpvaldību komisijas pirmā sēde par ekonomiskajiem jautājumiem. Latvijas puses līdzpriekšsēdētājs bija Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs Juris Pūce. Savukārt Tadžikistānas delegāciju vadīja Ekonomiskās attīstības un tirdzniecības ministra vietnieks U.Davlatzods.
2014. gada 10. - 11. jūnijā norisinājās Latvijas Valsts prezidenta Andra Bērziņa valsts vizīte Tadžikistānā.
2012. gada 26. – 29. martā Latvijas Ārlietu ministrijas delegācija uzturējās darba vizītē Dušanbe un piedalījās Piektajā Reģionālās ekonomiskās sadarbības Afganistānai konferencē. Latvijas delegāciju vadīja Ārlietu ministrijas speciālo uzdevumu vēstnieks Juris Poikāns.
2009. gada 11. - 14. jūlijs Latvijas Valsts prezidenta Valda Zatlera valsts vizīte Tadžikistānas Republikā.
2009. gada 8. - 9. februāris Tadžikistānas Republikas prezidenta Emomali Rahmona valsts vizīte Latvijā.
2008. gada 4. decembris Latvijas ārlietu ministra M.Riekstiņa un Tadžikistānas ārlietu ministra vietnieka A.Juldoševa tikšanās EDSO ārlietu ministru sanāksmes Helsinkos ietvaros.
2008. gada 26. septembris Latvijas prezidenta Valda Zatlera un Tadžikistānas prezidenta Emomali Rahmona divpusēja tikšanās ANO Ģenerālās Asamblejas Ņujorkā ietvaros.

LATVIJAS EKONOMISKĀS ATTIECĪBAS AR TADŽIKISTĀNU

Preču tirdzniecība 2016.gadā: (CSP dati)

-          2016. gadā kopējā preču tirdzniecības apgrozījuma ar 5,55 MEUR Tadžikistāna ieņem 83.vietu Latvijas ārējās tirdzniecības partneru vidū (0,03 % no kopējā tirdzniecības apjoma);

-          2016. gadā kopējais preču tirdzniecības apgrozījums ar Tadžikistānu ir palielinājies par 4,96salīdzinājumā ar 2015. gadu;

-          Latvijai ar Tadžikistānu ir pozitīva preču tirdzniecības bilance 5,30 MEUR apmērā.

-          2016. gadā preču eksporta apjoms uz Tadžikistānu bija 5,42 MEUR, kas ir par 2,74% vairāk nekā 2015. gadā;

-          2016. gadā importa apjoms no Tadžikistānas bija 123 928 EUR, kas ir par 1836, 68% jeb 117 529 EUR vairāk nekā 2015. gadā;

-        Latvijas galvenās eksporta preču grupas ir ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozares produkcija (70,66%; galvenokārt medikamenti); pārtikas rūpniecības produkti (18,11%; galvenokārt eļļas rauši, pārtikas izstrādājumi).

-          Galvenā importa prece no Tadžikistānas ir vara atgriezumi un lūžņi.

Preču eksports:

1. Lietuva – 1 703 529 975 EUR jeb 17,66%

2. Igaunija – 1 103 979 863 EUR jeb 11,45%

3. Krievija – 787 520 432 EUR jeb 8,16%

74. Tadžikistāna – 5 423 817 EUR jeb 0,06%

Preču imports:

1. Lietuva – 1 917 764 876 EUR jeb 17,24%

2. Vācija – 1 268 349 435 EUR jeb 11,40%

3. Polija – 1 161 211 713 EUR jeb 10,44%

92.  Tadžikistāna – 123 928 EUR jeb 0,00%

Galvenās eksporta preces uz Tadžikistānu sadalījumā pa preču veidiem 2016. gadā, EUR

Preču veids

EUR

Īpatsvars no kopējā eksporta

Kopā

5 423 817

100 %

Ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozares produkcija

-          Medikamenti - 94,57%

3 832 677

70.66 %

Pārtikas rūpniecības produkti

-          Eļļas rauši un citi cietie atlikumi - 66,66%

-          Pārtikas izstrādājumi - 15,09%

-          Nedenaturēts etilspirts - 7,15%

-          Kakao pulveris - 5,81%

982 352

18.11 %

Galvenās importa preces no Tadžikistānas sadalījumā pa preču veidiem 2016. gadā, EUR

Preču veids

EUR

Īpatsvars no kopējā importa

Kopā

123 928

100 %

Metāli un to izstrādājumi

-          Vara atgriezumi un lūžņi - 100,00%

123 450

99.61%

Pakalpojumu tirdzniecība 2016. gadā (avots: Latvijas Banka)

-          Kopējais pakalpojumu tirdzniecības apjoms ar Tadžikistānu sasniedza 3,81 MEUR.

-          Latvijas pakalpojumu eksporta apjoms uz Tadžikistānu sasniedza 1,30 MEUR.

-          Latvijas pakalpojumu importa apjoms no Tadžikistānas sasniedza 2,51 MEUR.

-          Latvijai ar Tadžikistānu bija negatīva pakalpojumu tirdzniecības bilance 1,21 MEUR apmērā. 

Investīcijas (avots: Latvijas Banka)

2016. gada beigās Tadžikistānas tiešo investīciju atlikumi Latvijā nav reģistrēti. Savukārt 2016. gada beigās Latvijas tiešo investīciju atlikumi Tadžikistānā ir reģistrēti 4,05 MEUR apmērā.

NODERĪGAS SAITES

Tadžikistānas prezidenta mājas lapa -  http://www.president.tj/en

Tadžikistānas Ārlietu ministrija - http://www.mfa.tj/

Tadžikistānas valsts informācijas aģentūra - http://www.khovar.tj/rus/

Eiropas Savienības pārstāvniecība Tadžikistānā - https://eeas.europa.eu/delegations/tajikistan_en