Valsts ārējās drošības politikas jautājumi ir viens no Latvijas ārpolitikas pamatvirzieniem. Latvijas pārstāvniecība un interešu aizstāvība drošības un aizsardzības jautājumos tiek īstenota strādājot pie draudzīgu attiecību nodibināšanas un uzturēšanas ar citām valstīm, kā arī aktīvi piedaloties starptautiskas un reģionālas sadarbības veicināšanas procesos caur dalību starptautiskajās organizācijās.

Informāciju par Latvijas dalību starptautiskajos eksporta kontroles režīmos skatīt šeit.