Latvijas Republikas (1918. - 1940.) un Latvijas diplomātiskā dienesta vadītāji (1940. - 1991.)*

Latvijas ārlietu ministri (1918. - 1940.)

1. Zigfrīds Anna Meierovics (05.02.1887 - 22.08.1925. )
Ārlietu ministrs
19.11.1918. - 26.01.1924.
19.12.1924. - 22.08.1925.

2. Ludvigs Sēja (02.06.1885. - 15.02.1962.)
Ārlietu ministrs
26.01.1924. - 18.12.1924.

3. Hugo Celmiņš (30.10.1877.– 30.07.1941.)
Ārlietu ministrs
23.08.1925. - 23.12.1925.
05.02.1930. - 26.03.1931.

4. Hermanis Albats (24.08.1879. – 09.02.1942.)
Ārlietu ministrijas pārvaldnieks, Ārlietu ministra v.i.
23.12.1925. - 07.05.1926.

5. Kārlis Ulmanis (04.09.1877.– 20.09.1942.)
Ārlietu ministrs
07.05.1926. - 18.12.1926.
26.03.1931. - 09.12.1931.
17.03.1934. - 17.04.1936.

6. Felikss Cielēns (07.02.1888.  – 10.07.1964.)
Ārlietu ministrs
18.12.1926. - 23.01.1928.

7. Antons Balodis (15.01.1880. – 01.01.1942.)
Ārlietu ministrs
27.01.1928. - 05.02.1930.

8. Kārlis Zariņš (04.12.1879. - 29.04.1963.)
Ārlietu ministrs
09.12.1931. - 24.03.1933.

9. Voldemārs Salnais (20.05.1886. – 04.08.1948.)
Ārlietu ministrs
24.03.1933. - 07.03.1934.

10. Ludvigs Ēķis (11.09.1892. - 07.07.1943.)
Ārlietu ministrs
17.04.1936. - 16.07.1936.

11. Vilhelms Munters (25.07.1898. – 11.01.1967.)
Ārlietu ministrs
16.07.1936. - 21.06.1940.

Latvijas diplomātiskā dienesta vadītāji (1940. - 1991.)

1. Kārlis Zariņš (04.12.1879. – 29.04.1963.)
Latvijas Republikas valdības ārkārtējo pilnvaru nesējs
Latvijas Diplomātiskā dienesta vadītājs
17.06.1940. - 29.04.1963.

2. Arnolds Spekke (14.06.1887. – 27.07.1972.)
Latvijas Diplomātiskā dienesta vadītājs
05.05.1963. - 01.10.1970.

3. Anatols Dinbergs (03.03.1911. – 09.11.1993.)
Latvijas Diplomātiskā dienesta vadītājs
17.09.1971. - 31.12.1991.

* Sarakstā nav iekļautas amatpersonas, kuras saskaņā ar LR likumu par Ministru Kabineta iekārtu, īslaicīgi aizvietojušas ārlietu ministrus, kā arī pildījušas viņu amatu valdību maiņu periodos.