Latvija iestājas par atvērtu, brīvu un drošu digitālo vidi, kurā tiek ievērotas cilvēktiesības un brīvības, un kura balstās uz visu iesaistīto pušu sadarbību. Vienlaikus apzināmies drošības riskus kibertelpā, tādēļ uzsveram, ka nepieciešama partneru sadarbība, lai tos mazinātu. Latvija atbalsta mākslīgā intelekta (MI) tehnoloģiju attīstību, vienlaikus uzsverot, ka cilvēkam ir jāpaliek par savas domas un rīcības noteicēju.

Latvijas dalības ANO Ekonomisko un sociālo lietu padomē (ECOSOC) ietvaros īpaša uzmanība tiek pievērsta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jautājumiem un digitālajiem risinājumiem ilgtspējīgai attīstībai. 2021.gada 4.-5.maijā Latvijas vēstnieks ANO Ņujorkā bija viens no ECOSOC Zinātnes, tehnoloģiju un inovāciju (STI) foruma vadītājiem. Forums nodrošina viedokļu apmaiņu par zinātni, tehnoloģijām un inovācijām, lai veicinātu ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanu.

Kopš 2007.gada Latvija ir ECOSOC funkcionālās komisijas – ANO Zinātnes un tehnoloģiju attīstības komisijas (UN CSTD) dalībvalsts (šobrīd ievēlēta līdz 2026.g.). Latvija sniedz pienesumu CSTD gatavotajos pārskatos un piedalās komisijas diskusijās Ženēvā.

ANO ietvaros Latvija darbojas Digitālo tehnoloģiju draugu grupā un Kiberdrošības un e-pārvaldības draugu grupā, savukārt OECD ietvarā  – Digitālo jautājumu draugu grupā.

Latvijas pārstāvība digitālajā jomā starptautiskajās organizācijās tiek nodrošināta ciešā sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju.