2021. gada 17. septembrī aprit 30 gadi, kopš Latvija kļuva par Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) dalībvalsti un pie ANO mītnes Ņujorkā tika svinīgi pacelti Baltijas valstu karogi.  Ar dalību ANO tika nostiprināta Latvijas valsts atgūtā neatkarība un suverenitāte, un Latvija pilnvērtīgi atgriezās starptautiskajā apritē.    

Lai arī Latvija un pārējās Baltijas valstis nevarēja būt to valstu vidū, kuras 1945. gadā dibināja ANO, tieši Apvienotās Nācijas bija pirmā starptautiskā organizācija, kurā Latvija iestājās īsi pēc neatkarības atgūšanas 1991. gadā. Nebrīves gados baltiešu trimdas pārstāvji, apvienojoties organizācijā “Baltiešu aicinājums Apvienotajām Nācijām” (Baltic Appeal to the United Nations - BATUN), nenogurstoši ANO dalībvalstīm atgādināja par Baltijas valstu okupāciju un tiesībām uz pašnoteikšanos.

1990. gadu sākumā nozīmīgu devumu Latvijas valsts pārvaldes stiprināšanā un sabiedrības attīstībā ir sniegusi ANO Attīstības programmas pārstāvniecība Latvijā. Jau vairāk kā 15 gadus, gan Eiropas Savienības attīstības politikas ietvarā, gan veidojot savu attīstības sadarbības politiku, Latvija ir kļuvusi no palīdzības saņēmējas par donorvalsti. 

Trīsdesmit gadu laikā ANO Latvija starptautiskajai sabiedrībai ir skaidri demonstrējusi piederību rietumu demokrātiskām vērtībām un iestājusies par starptautisko tiesību normu ievērošanu. Latvijas interesēs ir nepieciešamība aizstāvēt noteikumos un tiesībās balstītu starptautisko sistēmu, lai saglabātu globālo drošību, stabilitāti un paredzamību.

Latvija aktīvi iesaistās ANO dienaskārtībā, sniedzot savu pieredzi un ekspertīzi. ANO sistēmas ietvaros Latvija ir bijusi ievēlēta tādās nozīmīgās ANO struktūrās kā Cilvēktiesību padome, Ekonomisko un sociālo lietu padome, Sieviešu statusa komisija un citās. Turpmākajai piecgadei ir izvirzīts mērķis kļūt par ANO Drošības padomes dalībvalsti 2026.–2027. gadā.  Kopš 2016. gada Latvija sniedz savu ieguldījumu arī ANO miera uzturēšanā.

Latvija ir daudzpusējas sadarbības jeb multilaterālisma veicinātāja. Latvija ANO turpinās virzīt nacionālām interesēm un ekspertīzei atbilstošas iniciatīvas, rosinot risinājumus globālā līmenī. Tā, piemēram, kopš 2020. gada Latvija ANO ietvaros virza sabiedrības noturības pret dezinformāciju tēmu. ANO formāts ir unikāls ar to, ka sniedz iespēju veidot attiecības ar visām pasaules valstīm, ar kurām ikdienā Latvijai nav ciešas sadarbības un kontaktu.

Atzīmējot Latvijas dalības ANO 30. gadskārtu, ANO tematikai Latvijā 2021. gadā tiek pievērsta īpaša uzmanība - dažādu institūciju rīkoto pasākumu kopums iezīmē nozīmīgus datumus un tēmas ANO mēneša ietvarā no 17.septembra līdz 24.oktobrim. 

Tā ir iespēja padziļināt Latvijas sabiedrības izpratni par Latvijas valsts daudzpusējo darbību kopīgu nacionālo un starptautisko drošības un labklājības mērķu sasniegšanā.

Latvija ANO 30