1991. gada 25. janvārī Ziemeļmaķedonijas Republika[1] deklarēja savu suverenitāti. Latvija Ziemeļmaķedonijas neatkarību atzina 1993. gada 23. martā. Diplomātiskās attiecības starp Latviju un Ziemeļmaķedoniju tika nodibinātas 1996. gadā.

Latvijas un Ziemeļmaķedonijas divpusējās attiecības ir labas un draudzīgas.

Kopš 2005. gada Ziemeļmaķedonija ir Eiropas Savienības (ES) kandidātvalsts. 2022. gada 19. jūlijā tika noturēta politiska starpvaldību konference ar Ziemeļmaķedoniju, lai sāktu pievienošanās sarunas ar ES. Latvija atbalsta Ziemeļmaķedonijas integrāciju ES un ir gatava dalīties savā ES integrācijas un iekšējo reformu pieredzē.

2020. gada 27. martā Ziemeļmaķedonija kļuva par NATO dalībvalsti.

Latvijas pārstāvība Ziemeļmaķedonijā

Kopš 2023. gada 13. decembra Latvijas ārkārtējā un pilnvarotā vēstniece Ziemeļmaķedonijā ir Elita Kuzma ar rezidenci Prāgā, Čehijā.

Latvijas goda konsuls Ziemeļmaķedonijā ir Zorančo Mitrovskis (Zorančo Mitrovski). Kopš 2019. gada goda konsula rezidence atrodas galvaspilsētā Skopjē.

Ziemeļmaķedonijas pārstāvība Latvijā

No 2022. gada 29. marta Ziemeļmaķedonijas ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks ir Saško Todorovskis (Sashko Todorovski) ar rezidenci Prāgā, Čehijā.

Plašāk

[1] Kopš 2019. gada 12. februāra tiek lietots starptautiski pieņemtais konstitucionālais valsts nosaukums “Ziemeļmaķedonijas Republika”, saīsināti – “Ziemeļmaķedonija”. Līdz šim lietotie valsts nosaukumi “bijusī Dienvidslāvijas Republika Maķedonija” un “Maķedonijas Republika” vairs netiek lietoti.