Latviešu valodas apguvi atvieglo digitālās iespējas, piedāvājot dažādus uzskates un mācību līdzekļus elektroniski, t. sk. audio materiālus un spēles bērniem, kā arī metodiskus materiālus pedagogiem, kas dod iespēju ērti un mūsdienās pieejamā veidā mācīties latviešu valodu dažādām vecuma grupām.

Latviešu valodas aģentūras tīmekļa vietnē ir izveidotas vairākas interaktīvas sadaļas, t.sk. Māci un mācies latviešu valodu, kurā izvietots vairāk nekā 400 daudzveidīgu materiālu latviešu valodas apguvei tiem, kuri māca latviešu valodu, un tiem, kuri to mācās.

Papildus informācijai: