Valde

Valdes priekšsēdētāja Ināra Eihenbauma

E-pasta adrese: dzivesbiedru.asociacija@gmail.com

www.facebook.com/LADDGA/

Kopš 2012. gada LĀDDĢA ir Eiropas Savienības Ārlietu dienesta dzīvesbiedru, partneru un ģimeņu asociācijas EUFASA (European Union Foreign Affairs Spouses, Partners and Families Association) locekle. Plašāka informācija par EUFASA mājas lapā http://www.eufasa.org