No 2022.gada 19.septembra Latvijas diplomātiskajās un konsulārajā pārstāvniecībās ārvalstīs tiks atsākta Krievijas pilsoņu vīzu pieteikumu pieņemšana noteiktos gadījumos. Turpmāk vīzu pieteikumus varēs iesniegt:

  1. Latvijas Republikas valstspiederīgo ģimenes locekļi (laulātie, vecāki, vecvecāki, bērni, mazbērni, kā arī apgādībā esošās personas);
  2. Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācijas valstspiederīgo ģimenes locekļi (atbilstoši Ministru kabineta 2011. gada 30. augusta noteikumiem Nr.675 "Kārtība, kādā Savienības pilsoņi un viņu ģimenes locekļi ieceļo un uzturas Latvijas Republikā");
  3. personas, kuru ieceļošana saistīta ar humāniem apsvērumiem (tuvinieku smagas slimības gadījumā vai dalībai bērēs, pastāvot apdraudējumam personas vai viņa ģimenes locekļa drošībai, veselībai vai dzīvībai).

Iesniedzot vīzas pieteikumu, papildus nepieciešamajiem pamatojuma dokumentiem, jāpievieno aizpildīta anketa.

Katrs vīzas pieteikums tiks izvērtēts individuāli un padziļināti, lai gūtu apstiprinājumu, ka persona atbilst kādai no augstāk minētajām kategorijām. Ja ieceļošanas mērķis ir saistīts ar humāniem apsvērumiem, vīzas pieteicējam ir jāiesniedz dokumenti, kas apliecina šo ieceļošanas mērķi un radniecību.