Šajā sadaļā vienkopus ir apvienoti dažādi informatīvie materiāli par sankcijām, kas ietver gan Ārlietu ministrijas, gan citu institūciju sagatavotos dokumentus. Šie materiāli var tikt atjaunoti un grozīti, ņemot vērā izmaiņas likumos, Ministru kabineta noteikumos un citos saistošos dokumentos.