Ārējā tirdzniecība jeb Eiropas Savienības (ES) tirdzniecība ar valstīm ārpus tās, ir ekskluzīva ES kompetence.

ES Padome kopā ar Eiropas Parlamentu pieņem pasākumus, ar ko Eiropas Komisija īsteno kopējo tirdzniecības politiku – piemēram, Padome pilnvaro Komisiju sākt sarunas par brīvās tirdzniecības nolīgumiem ar trešajām valstīm. Kopējā tirdzniecības politika aptver tirdzniecības un ieguldījumu attiecības, intelektuālā īpašuma tiesības un ārvalstu tiešos ieguldījumus.

Vairāk par ES Kopējo tirdzniecības politiku šeit.