Eiropas Savienība un Eiropas Padome

ANO institūcijas un aģentūras

Ekonomiskās organizācijas

 • Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (OECD): www.oecd.org
 • Pasaules tirdzniecības organizācija: www.wto.org
 • Starptautiskais Valūtas fonds: www.imf.org
 • Pasaules intelektuālā īpašuma organizācija: wipo.taleo.net
 • Starptautiskā telekomunikāciju organizācija: www.itu.int
 • Eiropas patentu organizācija (EPO): www.epo.org

Drošības politikas un tieslietu organizācijas

 • NATO institūcijas: www.nato.int
 • Eiropas Drošības un Sadarbības Organizācija (EDSO): www.osce.org
 • Ķīmisko ieroču aizlieguma organizācija: www.opcw.org
 • Starptautiskā Atomenerģijas Aģentūra (IAEA) Vīnē: recruitment.iaea.org
 • Vispārējā kodolizmēģinājumu aizlieguma organizācija (CTBTO) Vīnē: www.ctbto.org
 • ES Juridiskās Sadarbības vienībā (EUROJUST): www.eurojust.europa.eu
 • Starptautiskā Krimināltiesa (ICC): www.icc-cpi.int
 • Starptautiskā tiesa (International Court of Justice, ICJ): www.icj-cij.org
 • Starptautiskais Jūras tiesību tribunāls (International Tribunal for the Law of the Sea): www.itlos.org
 • Hāgas Privāttiesību konference (Hague Conference on Private International Law): www.hcch.net
 • Starptautiskais Demokrātijas un vēlēšanu atbalsta Institūts (IDEA): www.idea.int

Citi