Saskaņā ar 2015.gadā ANO ietvaros apstiprināto Ilgtspējīgas attīstības dienaskārtību līdz 2030.gadam (Agenda 2030) Latvija turpina uzņemto kursu uz ilgtspējīgas attīstības mērķu ieviešanu. Kā ANO Ekonomisko un sociālo lietu padomes (ECOSOC) dalībvalsts Latvija pievērš īpašu uzmanību ilgtspējības veicināšanas jautājumiem, tai skaitā, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju ietekmei uz attīstību, digitālajiem risinājumiem, klimata un vides jautājumiem. 

2019. gada 24.-25. septembrī ANO Ņujorkā notika pirmais ilgtspējīgas attīstības mērķu izpildei veltīts samits, kurā Latviju pārstāvēja Valsts prezidents. Samitā tika apliecināta starptautiskās sabiedrības apņemšanās īstenot Dienaskārtību 2030, lai sasniegtu visus 17 attīstības mērķus.

Latvijā Pārresoru koordinācijas centrs ir vadošā plānošanas iestāde, kas sadarbībā ar nozaru ministriju politikas plānotājiem skata ilgtspējīgas attīstības mērķus kontekstā ar Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2030. gadam (Latvija 2030) un Nacionālo attīstības plānu (NAP2027). Latvijā svarīgs princips ir tai aktuālus ilgtspējīgas attīstības mērķus iekļaut esošajā plānošanas sistēmā un valsts politikas mērķos, ievērojot politikas īstenošanai pieejamo fiskālo telpu. 

Vairāk par ilgtspējīgas attīstības mērķu ieviešanu Latvijā var lasīt Pārresoru koordinācijas centra Interneta vietnē.

Latvijas attīstības sadarbības politikas mērķis ir sniegt ieguldījumu Dienaskārtības 2030 ieviešanā attīstības valstīs, jo īpaši Latvijas prioritārajās partnervalstīs, veicinot ilgtspējīgu attīstību un nabadzības izskaušanu, tiesiskumu un labu pārvaldību. Par Latvijas attīstības sadarbības politiku lasīt šeit