Kurzemes un Zemgales hercogs Jēkabs (1610–1681): starptautiskās attiecības

Kurzemes hercogiste agrajos jaunajos laikos reprezentēja valstiskumu mūsdienu Latvijas teritorijā – atšķirībā no Vidzemes un Latgales, kas pēc viduslaiku Livonijas sabrukuma (1561) nonāca tiešā kaimiņu lielvalstu pakļautībā. Nelielā hercogiste, neskatoties uz lēņa atkarību no Polijas-Lietuvas, drīz vien kļuva par līdztiesīgu starptautisko attiecību subjektu toreizējā Eiropā.

Pateicoties hercoga Jēkaba Ketlera (1610–1681) saimnieciskajām un diplomātiskajām aktivitātēm, Kurzemes vārds 17. gadsimta vidū izskanēja pasaulē un kļuva pazīstams arī Āfrikas un Amerikas piekrastēs.

Atzīmējot 370. gadadienu kopš hercoga Jēkaba pirmā starptautiskā līguma noslēgšanas, Latvijas Valsts vēstures arhīvs piedāvā ieskatu hercoga Jēkaba starptautiskajās attiecībās, eksponējot unikālas vēstures liecības, kas glabājas arhīva fondos.

Latvijas Republikas starptautiskie līgumi

Atzīmējot Latvijas Republikas starptautiskās atzīšanas de iure 93. gadadienu, Latvijas Republikas Ārlietu ministrija piedāvā ilustratīvu ekspozīciju par Latvijas starptautiskajiem līgumiem starpkaru periodā un mūsdienās.

Ārlietu ministrija – mūsdienu starptautisko līgumu glabātāja – plašākai publikai sniedz vienreizēju iespēju apskatīt līgumu oriģinālus un galvenos līguma noformējuma elementus. Pirmo reizi eksponēti arī Latvijai nozīmīgie mūsdienu starptautiskie līgumi – par Latvijas pievienošanos Ziemeļatlantijas līguma organizācijai un par pievienošanos Eiropas Savienībai.

Attēlos uz stendiem eksponēti starpkaru perioda starptautiskie līgumi, kuru oriģinālus glabā LNA Latvijas Valsts vēstures arhīvs.