Šajā sadaļā tiek publicēta aktuālā informācija par iespējām konkursa kārtībā pieteikties Ārlietu ministrijas finansējuma saņemšanai attīstības sadarbības projekta īstenošanai attīstības valstu atbalstam.

Ārlietu ministrija atbilstoši apstiprinātajam Attīstības sadarbības politikas plānam ik gadu rīko šādus konkursus:

  1. granta projektu konkurss gada sākumā;
  2. līdzfinansējuma konkurss;
  3. priekšizpētes vizīšu granta projektu konkurss.

Katram konkursam pieejamo finansējuma apmēru nosaka atbilstoši Attīstības sadarbības politikas plānam un gadskārtējā likumā par valsts budžetu attiecīgajā Ārlietu ministrijas valsts budžeta programmā paredzētajam finansējuma apmēram. Savukārt projektiem maksimāli pieejamo finansējuma apmēru nosaka katra konkursa nolikumā, ko apstiprina Ārlietu ministrija.

Attīstības sadarbības granta projektu konkurss 2024
Attīstības sadarbības granta projektu konkurss 2024