Šajā sadaļā tiek publicēta aktuālā informācija par iespējām konkursa kārtībā pieteikties Ārlietu ministrijas finansējuma saņemšanai attīstības sadarbības projekta īstenošanai partnervalstu atbalstam.

Ārlietu ministrija atbilstoši apstiprinātajam Attīstības sadarbības politikas plānam, lai veicinātu atbalsta sniegšanu partnervalstu ilgtspējīgai attīstībai, ik gadu rīko granta projektu konkursa un līdzfinansējuma konkursa norisi. Katram konkursam pieejamo finansējuma apmēru nosaka atbilstoši Attīstības sadarbības politikas plānam un gadskārtējā likumā par valsts budžetu attiecīgajā Ārlietu ministrijas valsts budžeta programmā paredzētais finansējuma apmērs. Savukārt projektiem maksimāli pieejamo finansējuma apmēru nosaka katra konkursa nolikumā, ko apstiprina Ārlietu ministrija.

zils logo
Ārlietu ministrija izsludina attīstības sadarbības granta projektu konkursu