Latvija stingri iestājas par efektīvu multilaterālismu - daudzpusējo sadarbību, lai aizstāvētu noteikumos un tiesībās balstītu starptautisko sistēmu, saglabātu globālo drošību, stabilitāti un paredzamību. ANO ir kodols multilaterālisma principu sargāšanā, stiprināšanā un attīstībā. Latvijas interesēs ir, lai ANO un tās dalībvalstis saglabātu, sargātu un atbalstītu valstu attiecību ietvaru, kas balstīts starptautisko tiesību normās, kopīgās diskusijās un labāko risinājumu meklējumos. Šo principu vadīta Latvija ir pievienojusies līdzīgi domājošu valstu “Multilaterālisma stiprināšanas aliansei” un turpina aktīvi paust savu nostāju dažādos starptautiskajos formātos.

Daudzpusējās diplomātijas pieejai ir izšķiroša nozīme starptautisko krīžu un izaicinājumu pārvarēšanā, t.sk. cīņai ar klimata pārmaiņām, un virzībā uz ilgtspējīgu attīstību visās valstīs.   Tas jo īpaši aktuāli globālās pandēmijas radīto seku risināšanā. ANO ietvaros Latvija aktualizē jautājumus, kas prasa starptautiskās sabiedrības uzmanību, piemēram, par starptautisko organizāciju lomu cīņā ar dezinformāciju. Plašāka informācija par Latvijas iniciatīvām ANO dezinformācijas jomā ir lasāma “Mediju brīvības, žurnālistu drošības un dezinformācijas” apakšsadaļā.