Ārzemēs var saslimst, iekļūt ceļa satiksmes negadījumos vai pat zaudēt dzīvību. Ik nedēļu Ārlietu ministrija saņem informāciju par vairākiem šādiem gadījumiem.

Lai samazinātu ceļotāja un viņa tuvinieku iespējamās izmaksas par palīdzības sniegšanu šādās ārkārtas situācijās ārvalstīs (ārstēšana, personas transportēšana, personas mirstīgo atlieku transportēšana nāves gadījumā), pirms došanās ārpus Latvijas ir ļoti svarīgi apdrošināt veselību un dzīvību. Apdrošināšanā jāiekļauj arī personas repatriācija uz mītnes zemi smagas saslimšanas vai nāves gadījumā. Informācija par apdrošināšanas sabiedrībām, kas veic ceļojumu apdrošināšanu, atrodama biedrības "Latvijas Apdrošinātāju asociācija" mājaslapā.

Ja ceļotājs nav apdrošināts, visus ar medicīnisko palīdzību vai repatriāciju saistītos izdevumus jāsedz pašai personai vai tās tuviniekiem.

Iesakām informēt līdzbraucējus vai mājiniekus, pie kāda apdrošinātāja esat iegādājies polisi! Tas var palīdzēt ātrāk nokārtot ar izdevumu segšanu saistītās formalitātes.

Valsts garantētā veselības apdrošināšana (EVAK)

Visi Latvijas iedzīvotāji, īslaicīgi uzturoties kādā ES dalībvalstī, kā arī Norvēģijā, Islandē, Lihtenšteinā vai Šveicē, uzrādot Nacionālā veselības dienesta izsniegto Eiropas veselības apdrošināšanas karti (EVAK) var saņemt valsts garantēto neatliekamo vai nepieciešamo medicīnisko palīdzību tādā pašā apjomā un kārtībā, kādā tā tiek nodrošināta šīs valsts iedzīvotājiem. Par sniegtajiem medicīniskajiem pakalpojumiem valstis vēlāk savstarpēji norēķinās.

EVAK karte tiek izsniegta bez maksas un ir derīga trīs gadus.

Detalizēta informācija par EVAK kartes saņemšanu pieejama šeit.

EVAK esība nodrošina tikai neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanu un neparedz repatriācijas izdevumu segšanu. Ārlietu ministrija iesaka iegādāties arī ceļojumu apdrošināšanas polisi.