Ceļošanas dokuments:

Latvijas pilsoņiem – pase vai personas apliecība (eID);

Latvijas nepilsoņiem – pase;

Latvijas pilsoņa personas apliecība ir izmantojama kā ceļošanas dokuments Albānijā, Andorā, Austrijā, Beļģijā, Bosnijā un Hercegovinā, Bulgārijā, Čehijā, Dānijā, Francijā, Grieķijā, Gruzija, Horvātijā, Igaunijā, Īrijā, Islandē, Itālijā, Kiprā, Lietuvā, Lihtenšteinā, Luksemburgā, Maltā, Melnkalnē, Moldovā, Nīderlandē, Norvēģijā, Polijā, Portugālē, Rumānijā, Serbijā, Slovākijā, Slovēnijā, Somijā, Spānijā, Šveicē, Ungārijā, Vācijā, Ziemeļmaķedonijā (bij. Maķedonijā), Zviedrijā.

Latvijas nepilsoņiem braucieniem uz ārvalstīm vienmēr nepieciešama pase. Nepilsoņa personas apliecība nav ceļošanas dokuments.

Pirms brauciena savlaicīgi sazinieties ar konkrētās valsts diplomātisko vai konsulāro pārstāvniecību, lai noskaidrotu nepieciešamo pases derīguma termiņu ieceļošanai valstī.

Lai arī ceļojot starp Šengenas līguma dalībvalstīm, robežsardzes, lidostu un pasažieru pārvadātāju pārstāvjiem nav obligāti jāpārbauda ceļotāju personu apliecinoši dokumenti, tos pēc pieprasījuma var lūgt uzrādīt konkrētās valsts tiesībsargājošās institūcijas, piemēram, policija. Ņemot vērā minēto, aicinām ceļotājus vienmēr līdzi ņemt derīgu personu apliecinošu dokumentu, ja paredzēts šķērsot Latvijas robežu.

Citi dokumenti, kas nepieciešami, dodoties ceļojumā:

Ieceļošanas vīza vai elektroniskā ieceļošanas atļauja

Ieceļošanai ārvalstī nepieciešama vīza, ja vien valsts nav noteikusi bezvīzu ieceļošanas kārtību. Lūdzam savlaicīgi sazināties ar attiecīgās ārvalsts diplomātisko vai konsulāro pārstāvniecību, lai saņemtu detalizētu informāciju par vīzas saņemšanas kārtību un tam nepieciešamajiem dokumentiem.

Vairākas Latvijā akreditētas ārvalstu vēstniecības neatrodas Latvijā, tādēļ vīzas saņemšana var būt ilgāka nekā plānots.

Ieceļošanai atsevišķās valstīs, piemēram, Austrālijā un ASV, ir nepieciešama elektroniskā ieceļošanas atļauja.

Eiropas veselības apdrošināšanas karte (EVAK) un ceļojuma apdrošināšanas polise

EVAK sniedz iespēju ES, EEZ valstīs un Šveicē saņemt kartes turētājam neatliekamo medicīnisko palīdzību tādā pašā apmērā un kārtībā, kā to saņem vietējie iedzīvotāji. Taču braucieniem uz ārvalstīm ļoti ieteicams iegādāties arī ceļojuma apdrošināšanas polisi, kura sedz arī repatriācijas izdevumus uz mītnes valsti personas smagas saslimšanas vai nāves gadījumā.

Apdrošināšanas neesamības gadījumā visus ar medicīnisko palīdzību vai repatriāciju saistītos izdevumus jāsedz personai vai tās tuviniekiem.

Dokumenti bērna ceļošanai

Pārliecinieties, ka Jūsu rīcībā ir nepieciešamie dokumenti, lai ar Jums kopā ceļotu Jūsu vai Jūsu aizbildnībā esošie nepilngadīgie bērni. Noskaidrojiet, kādi dokumenti nepieciešami, ja ceļā dosies nepilngadīgs bērns bez pieaugušā. Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar Valsts robežsardzi, attiecīgās ārvalsts diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību un pasažieru pārvadātāju.