Eiropas Savienības Komisijas atbildes uz bieži uzdotiem jautājumiem 

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras u.c. organizētie semināri par sankcijām pret Krieviju un Baltkrieviju

Noteiktās sankcijas:

Finanšu un ieceļošanas ierobežojumi

 • līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšana un aizliegums darīt tos pieejamus;
 • ieceļošanas ierobežojumi;

Sektorālie ierobežojumi

 • aizliegts pārdot, piegādāt vai nodot Krievijai vai eksportēt uz Krieviju ieročus un ar tiem saistītus materiālus;
 • aizliegti ieroču un ar tiem saistītu materiālu iepirkumi no Krievijas;
 • aizliegta divējāda lietojuma preču pārdošana, piegāde, nodošana vai eksports jebkurai personai Krievijā vai izmantošanai Krievijā;
 • aizliegta noteiktu sensitīvu preču un tehnoloģiju pārdošana, piegāde, nodošana vai eksports;
 • aizliegts pārdot, piegādāt, nodot vai eksportēt preces un tehnoloģijas, kas saistītas ar aviācijas sektoru;
 • aizliegts sniegt pakalpojumus naftas izpētes un ieguves projektiem Krievijā;
 • aizliegti finansēšanas vai ieguldījumu pakalpojumu darījumi vai to sniegšana vai tirdzniecība ar jaunām obligācijām vai kapitāla vērtspapīriem, vai tamlīdzīgiem finanšu instrumentiem;
 • noteikti ierobežojumi vairāku Krievijas banku darbībai;
 • aizliegts importēt naftas produktus;
 • aizliegts eksportēt luksus preces;
 • aizliegts importēt preces, kas rada būtiskus ienākumus Krievijas valdībai;
 • aizliegts Krievijas autopārvadātājiem veikt pārvadājumus ES.
 • citi ierobežojumi. 

Normatīvie akti:

Finanšu un ieceļošanas ierobežojumi

Padomes Regula (ES) Nr. 269/2014 par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība (konsolidētā versija līdz 30.01.2023.)

Padomes Lēmums 2014/145/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība (konsolidētā versija līdz 30.01.2023.)

Sektorālie ierobežojumi

Padomes Regula (ES) Nr. 833/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā (konsolidētā versija līdz 05.02.2023.)

Padomes Lēmums 2014/512/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā (konsolidētā versija līdz 05.02.2023.)

Sankcijas attiecībā uz Krimu, Sevastopoli, Donetsku un Luhansku (skatīt arī šeit)

Padomes Regula (ES) Nr.692/2014 (2014. gada 23. jūnijs) par ierobežojumiem attiecībā uz Krimas vai Sevastopoles izcelsmes preču importu Savienībā, reaģējot uz Krimas un Sevastopoles nelikumīgo aneksiju (konsolidētā versija 06.10.2022.)

Padomes Lēmums 2014/386/KĀDP (2014. gada 23. jūnijs) par ierobežojumiem attiecībā uz Krimas vai Sevastopoles izcelsmes precēm, reaģējot uz Krimas un Sevastopoles nelikumīgo aneksiju (konsolidētā versija 22.06.2022.)

Padomes Regula (ES) 2022/263 (2022. gada 23. februāris), par ierobežojošiem pasākumiem, reaģējot uz Krievijas Federācijas īstenoto konkrētu valdības nekontrolētu Ukrainas teritoriju nelikumīgo atzīšanu, okupāciju vai aneksiju (konsolidētā versija 07.10.2022.)

Padomes Lēmums (KĀDP) 2022/266 (2022. gada 23. februāris) par ierobežojošiem pasākumiem, ar ko reaģē uz Krievijas Federācijas īstenoto konkrētu valdības nekontrolētu Ukrainas teritoriju nelikumīgo atzīšanu, okupāciju vai aneksiju (konsolidētā versija 07.10.2022.)

Jaunākie grozījumi:

2023. gada 18. decembris

Padomes Īstenošanas Regula (ES) 2023/2873, ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 269/2014

Padomes Īstenošanas Regula (ES) 2023/2878, ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 833/2014

Padomes Īstenošanas Regula (ES) 2023/2875, ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 269/2014

2023. gada 23. jūnijs

Padomes Īstenošanas Regula (ES) 2023/1214, ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 833/2014

Padomes Īstenošanas Regula (ES) 2023/1215, ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 269/2014

Padomes Īstenošanas Regula (ES) 2023/1216, ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 269/2014

2023. gada 25. februāris

Padomes Regula (ES) 2023/426, ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 269/2014 

Padomes Regula (ES) 2023/427, ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 833/2014

Padomes Īstenošanas regula (ES) 2023/429, ar kuru īsteno Regulu (ES) Nr. 269/2014 

Padomes Lēmums (KĀDP) 2023/434, ar kuru groza Lēmumu 2014/512/KĀDP

2022. gada 16. decembris 

Padomes Regula (ES) 2022/2474, ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 833/2014

Padomes Regula (ES) 2022/2475, ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 269/2014

Padomes Īstenošanas regula (ES) 2022/2476, ar kuru īsteno Regulu (ES) Nr. 269/2014

Padomes Lēmums (KĀDP) 2022/2477, ar kuru groza Lēmumu 2014/145/KĀDP

Padomes Lēmums (KĀDP) 2022/2478, ar ko groza Lēmumu 2014/512/KĀDP

Padomes Lēmums (KĀDP) 2022/2479, ar kuru groza Lēmumu 2014/145/KĀDP

2022. gada 3. decembris

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2022/2368, ar kuru groza Padomes Regulu (ES) Nr. 833/2014

Padomes Regula (ES) 2022/2367, ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 833/2014

Padomes Lēmums (KĀDP) 2022/2369, ar ko groza Lēmumu 2014/512/KĀDP 

2022. gada 14. novembris 

Padomes Īstenošanas regula (ES) 2022/2229, ar kuru īsteno Regulu (ES) Nr. 269/2014

Padomes Lēmums (KĀDP) 2022/2233, ar kuru groza Lēmumu 2014/145/KĀDP 

2022. gada 20. oktobris 

Padomes Īstenošanas regula (ES) 2022/1985, ar kuru īsteno Regulu (ES) Nr. 269/2014

Padomes Lēmums (KĀDP) 2022/1986, ar kuru groza Lēmumu 2014/145/KĀDP

2022. gada 6. oktobris 

Padomes Regula (ES) 2022/1903, ar ko groza Regulu (ES) 2022/263

Padomes Regula (ES) 2022/1904, ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 833/2014

Padomes Regula (ES) 2022/1905, ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 269/2014

Padomes Īstenošanas regula (ES) 2022/1906, ar kuru īsteno Regulu (ES) Nr. 269/2014

Padomes Lēmums (KĀDP) 2022/1907, ar kuru groza Lēmumu 2014/145/KĀDP

Padomes Lēmums (KĀDP) 2022/1908, ar kuru groza Lēmumu (KĀDP) 2022/266

Padomes Lēmums (KĀDP) 2022/1909, ar ko groza Lēmumu 2014/512/KĀDP

2022. gada 14. septembris 

Padomes Īstenošanas regula (ES) 2022/1529, ar kuru īsteno Regulu (ES) Nr. 269/2014 

2022. gada 1. septembris

Padomes Īstenošanas regula (ES) 2022/1446, ar kuru īsteno Regulu (ES) Nr. 269/2014

2022. gada 4. augusts 

Padomes Īstenošanas regula (ES) 2022/1354, ar kuru īsteno Regulu (ES) Nr. 269/2014

Padomes Lēmums (KĀDP) 2022/1355, ar kuru groza Lēmumu 2014/145/KĀDP

2022. gada 21. jūlijs 

Padomes Regula (ES) 2022/1269, ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 833/2014

Padomes Īstenošanas regula (ES) 2022/1270, ar kuru īsteno Regulu (ES) Nr. 269/2014

Padomes Regula (ES) 2022/1273, ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 269/2014

Padomes Īstenošanas regula (ES) 2022/1274, ar kuru īsteno Regulu (ES) Nr. 269/2014

Padomes Lēmums (KĀDP) 2022/1271, ar kuru groza Lēmumu 2014/512/KĀDP

Padomes Lēmums (KĀDP) 2022/1272, ar kuru groza Lēmumu 2014/145/KĀDP 

Padomes Lēmums (KĀDP) 2022/1276, ar kuru groza Lēmumu 2014/145/KĀDP

2022. gada 7. jūlijs 

Vairāki labojumi Padomes Regulās, ar kurām groza Regulu (ES) Nr. 833/2014

2022. gada 3. jūnijs 

Padomes Īstenošanas regula (ES) 2022/878, ar kuru īsteno Regulu (ES) Nr. 269/2014

Padomes Regula (ES) 2022/879, ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 833/2014

Padomes Regula (ES) 2022/880, ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 269/2014

Padomes Lēmums (KĀDP) 2022/883, ar kuru groza Lēmumu 2014/145/KĀDP

Padomes Lēmums (KĀDP) 2022/884, ar ko groza Lēmumu 2014/512/KĀDP

Padomes Lēmums (KĀDP) 2022/885, ar kuru groza Lēmumu 2014/145/KĀDP

2022. gada 29. aprīlis 

Labojums Padomes Regulā (ES) 2022/328 (2022. gada 25. februāris), ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 833/2014

2022. gada 21. aprīlis 

Padomes Īstenošanas regula (ES) 2022/658, ar kuru īsteno Regulu (ES) Nr. 269/2014

Padomes Lēmums (KĀDP) 2022/660, ar kuru groza Lēmumu 2014/145/KĀDP

2022. gada 13. aprīlis 

Padomes Regula (ES) 2022/625, ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 269/2014

Padomes Regula (ES) 2022/626, ar ko groza Regulu (ES) 2022/263 par ierobežojošiem pasākumiem, reaģējot uz Ukrainas Doneckas un Luhanskas apgabalu valdības nekontrolēto teritoriju atzīšanu un rīkojumu izvietot Krievijas bruņotos spēkus minētajās teritorijās

Padomes Lēmums (KĀDP) 2022/627, ar kuru groza Lēmumu 2014/145/KĀDP

Padomes Lēmums (KĀDP) 2022/628, ar kuru groza Lēmumu (KĀDP) 2022/266 par ierobežojošiem pasākumiem, ar ko reaģē uz Ukrainas Doneckas un Luhanskas apgabalu valdības nekontrolēto teritoriju atzīšanu un rīkojumu izvietot Krievijas bruņotos spēkus minētajās teritorijās

2022. gada 8. aprīlis

Padomes Regula (ES) 2022/580, ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 269/2014

Padomes Īstenošanas regula (ES) 2022/581, ar kuru īsteno Regulu (ES) Nr. 269/2014

Padomes Regula (ES) 2022/576, ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 833/2014

Padomes Lēmums (KĀDP) 2022/582, ar kuru groza Lēmumu 2014/145/KĀDP

Padomes Lēmums (KĀDP) 2022/578, ar ko groza Lēmumu 2014/512/KĀDP

2022. gada 16. marts

Padomes Īstenošanas regula (ES) 2022/427, ar kuru īsteno Regulu (ES) Nr. 269/2014

Padomes Regula (ES) 2022/428, ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 833/2014

Padomes Lēmums (KĀDP) 2022/429, ar kuru groza Lēmumu 2014/145/KĀDP

Padomes Lēmums (KĀDP) 2022/430, ar ko groza Lēmumu 2014/512/KĀDP

2022. gada 10. marts

Padomes Īstenošanas regula (ES) 2022/408, ar kuru īsteno Regulu (ES) Nr. 269/2014

Padomes Lēmums (KĀDP) 2022/411, ar kuru groza Lēmumu 2014/145/KĀDP

2022. gada 9. marts

Padomes Regula (ES) 2022/394, ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 833/2014 

Padomes Īstenošanas regula (ES) 2022/396, ar kuru īsteno Regulu (ES) Nr. 269/2014

Padomes Lēmums (KĀDP) 2022/395, ar ko groza Lēmumu 2014/512/KĀDP

Padomes Lēmums (KĀDP) 2022/397, ar kuru groza Lēmumu 2014/145/KĀDP

2022. gada 2. marts 

Padomes Regula (ES) 2022/345, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 833/2014

Padomes Regula (ES) 2022/350, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 833/2014

Padomes Īstenošanas regula (ES) 2022/353, ar kuru īsteno Regulu (ES) Nr. 269/2014

Padomes Lēmums (KĀDP) 2022/346, ar ko groza Lēmumu 2014/512/KĀDP

Padomes Lēmums (KĀDP) 2022/351, ar ko groza Lēmumu 2014/512/KĀDP

Padomes Lēmums (KĀDP) 2022/354, ar kuru groza Lēmumu 2014/145/KĀDP

2022. gada 28. februāris

Padomes Regula (ES) 2022/334, ar kuru groza Padomes Regulu (ES) Nr. 833/2014

Padomes Īstenošanas Regula (ES) 2022/336, ar kuru īsteno Regulu (ES) Nr. 269/2014

Padomes Lēmums (KĀDP) 2022/335, ar ko groza Lēmumu 2014/512/KĀDP

Padomes Lēmums (KĀDP) 2022/337, ar ko groza Lēmumu 2014/145/KĀDP

2022. gada 25. februāris

Padomes Regula (ES) 2022/328, ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 833/2014

Padomes Regula (ES) 2022/330, ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 269/2014

Padomes Īstenošanas regula (ES) 2022/332, ar kuru īsteno Regulu (ES) Nr. 269/2014

Padomes Lēmums (KĀDP) 2022/327, ar kuru groza Lēmumu 2014/512/KĀDP

Padomes Lēmums (KĀDP) 2022/329, ar kuru groza Lēmumu 2014/145/KĀDP

Padomes Lēmums (KĀDP) 2022/331, ar kuru groza Lēmumu 2014/145/KĀDP

Padomes Lēmums (ES) 2022/333 par to, lai daļēji apturētu Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Krievijas Federāciju par vīzu atvieglinātu izsniegšanu Eiropas Savienības un Krievijas Federācijas pilsoņiem

2022. gada 23. februāris

Padomes Regula (ES) 2022/259, ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 269/2014

Padomes Īstenošanas regula (ES) 2022/260, ar kuru īsteno Regulu (ES) Nr. 269/2014

Padomes Īstenošanas regula (ES) 2022/261, ar kuru īsteno Regulu (ES) Nr. 269/2014

Padomes Regula (ES) 2022/262, ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 833/2014

Padomes Regula (ES) 2022/263 par ierobežojošiem pasākumiem, reaģējot uz Ukrainas Doņeckas un Luhanskas apgabalu valdības nekontrolēto teritoriju atzīšanu un rīkojumu izvietot Krievijas bruņotos spēkus minētajās teritorijās

Padomes Lēmums (KĀDP) 2022/264, ar kuru groza Lēmumu 2014/512/KĀDP

Padomes Lēmums (KĀDP) 2022/265, ar kuru groza Lēmumu 2014/145/KĀDP

Padomes Lēmums (KĀDP) 2022/266 par ierobežojošiem pasākumiem, ar ko reaģē uz Ukrainas Doneckas un Luhanskas apgabalu valdības nekontrolēto teritoriju atzīšanu un rīkojumu izvietot Krievijas bruņotos spēkus minētajās teritorijās

Padomes Lēmums (KĀDP) 2022/267, ar kuru groza Lēmumu 2014/145/KĀDP

2022. gada 21. februāris

Padomes Īstenošanas regula (ES) 2022/236, ar kuru īsteno Regulu (ES) Nr. 269/2014

Padomes Lēmums (KĀDP) 2022/241, ar kuru groza Lēmumu 2014/145/KĀDP

 **

Pret ko vērstas sankcijas:

ES sankcijas ir vērstas vienīgi pret tām fiziskām vai juridiskām personām, vienībām vai struktūrām, kuras ir norādītas Padomes Lēmuma 2014/145/KĀDP un Padomes Lēmuma 2014/512/KĀDP, kā arī Padomes Regulas (ES) Nr. 269/2014 un Padomes Regulas (ES) Nr. 833/2014 pielikumos (skatīt arī attiecīgos Lēmumu un Regulu grozījumus). 

Sankciju saistošais spēks:

Sankcijas ir saistošas visā Eiropas Savienības teritorijā, tostarp tās gaisa telpā, un tās ir saistošas visām ES jurisdikcijā esošām fiziskām un juridiskām personām.

*Šis pārskats sagatavots informatīviem nolūkiem. Visas Eiropas Savienības tiesību aktu publikācijas pieejamas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=lv.

Plašāka informācija par ES noteiktajiem ierobežojošajiem pasākumiem pieejama Eiropas Ārējās Darbības Dienesta mājaslapā http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/index_en.htm.