Neskatoties uz lielo ģeogrāfisko attālumu, Latviju un Austrāliju vieno draudzīgas divpusējās attiecības, kā arī vienota izpratne par aktuāliem starptautiskās politikas jautājumiem, t.sk., par mūsdienas pasaules iespējām un izaicinājumiem, multilaterālismu un tiesībās balstītu starptautisko kārtību. Svarīga loma abu valstu tuvināšanā ir vairāk nekā 20 tūkstošus lielajai latviešu diasporai Austrālijā.

2021. gadā Austrālijā, Kanberā uzsāka darbu Latvijas vēstniecība un 13. oktobrī notika Latvijas Republikas ārkārtējā un pilnvarotā vēstnieka Austrālijā Marģera Krama akreditācijas ceremonija. Vēstniecības oficiālā atklāšana notika 2022. gada augustā, ārlietu ministra E. Rinkēviča vizītes ietvarā. 2023. gada feburārī darbu uzsākusi arī Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) pārstāvniecība Austrālijā, kas sekmēs abu valstu ekonomisko sadarbību.

Diplomātiskās attiecības ar Austrālijas Savienību dibinātas 1991. gada 27. augustā.

Latvijas pārstāvība Austrālijā

No 2021. gada 13. oktobra Latvijas ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Austrālijā ir Marģers Krams (rezidē Kanberā). M. Krams ir Latvijas pirmais rezidējošais vēstnieks Austrālijā.

No 2017. gada 14. decembra līdz 2021. gadam Latvijas ārkārtējā un pilnvarotā vēstniece Austrālijā bija Dace Treija-Masī (rezidēja Tokijā).

No 2013.gada līdz 2017. gadam Latvijas ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Austrālijā bija Andris Teikmanis (rezidēja Londonā).

Pirmais Latvijas ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Austrālijā bija Indulis Bērziņš, kurš stājā amatā 2007. gada 9. maijā (rezidēja Vīnē).

Austrālijā darbojas pieci Latvijas goda konsuli:

Austrālijas pārstāvība Latvijā

Politiskajos jautājumos Austrāliju Latvijā pārstāv Austrālijas vēstniecība Zviedrijā, Stokholmā, vīzu jautājumos – Austrālijas vēstniecība Vācijā, Berlīnē.

Austrālijas vēstnieki Latvijā

Bernards Džozefs Filips (Bernard Joseph Philip) 15.11.2019 02.08.2023.

Džonatans Čārlzs Kenna (Jonathan Charles Kenna)

07.11.2016.

19.08.2019.

Džeralds Brūss Tomsons (Gerald Bruce Thomson)

12.03.2013.

09.2016.

Pols Veslijs Stīvens (Paul Wesley Stephens)

19.01.2010.

16.11.2012.

Hovards Kreigs Brauns (Howard Craig Brown)

09.10.2007.

19.03.2009.

Plašāk

2022. g. 3.8. augusts

Ārlietu ministra E.Rinkēviča oficiālā vizīte Austrālijā. Ārlietu ministrs atklāja Latvijas vēstniecību Austrālijā, tikās ar Austrālijas ārlietu ministri Peniju Vonu (Penny Wong), aizsardzības un tirdzniecības ministriem, kā arī latviešu kopienas pārstāvjiem.

2021. g. 13. oktobris

Kanberā notika Latvijas Republikas ārkārtējā un pilnvarotā vēstnieka Austrālijas Savienībā Marģera Krama akreditācijas ceremonija

2021. g. 20. septembris

ANO augsta līmeņa nedēļas laikā ārlietu ministrs E. Rinkēvičs tikās ar Austrālijas Savienības ārlietu un sieviešu lietu ministri Marisu Peinu (Marise Payne)

2021. g. 25. augusts

Austrālijas vēstnieka Latvijā Bernarda Džozefa Filipa (Bernard Joseph Philip) darba vizīte Latvijā

2017. g. 21. novembris

Latvijas vēstnieces Austrālijā Daces Treijas-Masī akreditācijas vizīte

2015. g. 17.–20. jūnijs

Ārlietu ministrs E.Rinkēvičs oficiālā vizītē Austrālijā. Ārlietu ministrs tikās ar Austrālijas ārlietu ministru Džūliju Bišopu (Julie Bishop), parlamenta pārstāvjiem, uzņēmējiem un latviešu kopienas pārstāvjiem

2013. g. 9. decembris

Latvijas ārkārtējā un pilnvarotā vēstnieka Andra Teikmaņa akreditācijas vizīte Austrālijā

2012. g. 23. decembris–2013. g. 5. janvāris

Latvijas Republikas kultūras ministres Žanetas Jaunzemes-Grendes vizīte Austrālijā un tikšanās ar Austrālijas latviešu diasporu

2012. g. 28.–31. oktobris

Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas valsts sekretāra Andra Teikmaņa politiskās konsultācijas Austrālijā

2007. g. 5.–11. augusts

Saeimas priekšsēdētāja Induļa Emša un parlamenta pārstāvju oficiālā vizīte Austrālijā

1993. g. 21.–30. novembris

Latvijas Republikas ārlietu ministra Georga Andrejeva vizīte Austrālijā

2023. gada 16. februārī 14. Saeimā tika izveidota Deputātu darba grupa sadarbības veicināšanai ar Austrālijas parlamentu. To vada Artūrs Butāns un tās sastāvā ir 17 deputāti.

Austrālijas parlamentā sadraudzības grupa ar Latviju nav izveidota, taču interesi par sadarbību ar Latviju uztur Austrālijas parlamentārā sadarbības grupa ar Ziemeļeiropu.

Kopš 2023. gada februāra, Austrālijā, Melburnā ir atvērta LIAA pārstāvniecība.  

Austrālijas grupa (The Australia Group)

2004. gada 7. jūnijā Parīzē norisinājās Austrālijas Grupas plenārsēde, kuras laikā Latvija tika uzņemta šī eksporta režīma dalībvalstu organizācijā.

Sadarbība ar Austrāliju izglītības jomā notiek galvenokārt īpašu izmēģinājuma projektu veidā ar Socrates/Erasmus programmu. Ar Latvijas iestāšanos ES, sadarbība ir nostiprinājusies.

Ievērojamu atbalstu Austrālijā dzīvojošie latvieši ir snieguši Latvijas studentiem – viņu ziedotie līdzekļi ļauj vairākiem desmitiem jauniešu Latvijā studēt kādā no Latvijas augstskolām. Kopā laikā no 2004. līdz 2010. gadam ziedojumos tika saņemti € 216482,83.

Kopš 1990. gada Rīgas sadraudzības pilsēta Austrālijā ir Kērnsa (Cairns). Kērnsas pilsētas sadarbības grupā ir Austrālijas latvieši, kuri veicina dažādus projektus, piemēram, studentu apmaiņu, skolu sadraudzību.

Seminārus par izglītības un biznesa iespējām Austrālijā rīko Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK) sadarbībā ar Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru Austrālijā.

Latvijas un Austrālijas sadarbību kultūras jomā galvenokārt veido mākslas izstāžu un mūzikas projekti. Plašāk par Austrālijas latviešu kultūras notikumu hronoloģiju un kopienas dzīvi ir iespējams uzzināt laikraksta „Latvietis” mājaslapā.

Latvijas vēstniecība Austrālijā ne tikai organizē, bet arī sniedz atbalstu un piedalās diasporas organizētajos pasākumos, piemēram, nacionālās dienas pieņemšanas, kā arī citos dažāda veida pasākumos, lai iepazīstinātu Austrālijas rezidentus ar Latvijas vēsturi, latviešu māksliniekiem un tradīcijām. Kā nesenākos notikumus var minēt:

  • 2023. gada 26. līdz 31. decembrī norisinājās 59. Latvijas kultūras dienas Austrālijā, kurās piedalījās arī viesmākslinieki no Latvijas.
  • 2023. gada 14. novembrī Kanberā, Latvijas vēstniecībā notika Latvijas nacionālās dienas pieņemšana un mākslinieka Imanta Tillera izstādes “Nepabeigtais ceļojums” atklāšana.
  • 2023. gada septembrī Sidnejā tika atklāts otrais Latviešu biedrības organizētais “Baltiešu tirdziņš”. Šajā gadā latviešu mākslinieku un amatnieku darbiem piepulcējas arī lietuviešu, igauņu, ukraiņu un vāciešu darbi.

Latviešu diaspora tika plaši pārstāvēta XXVII Vispārējos dziesmu un XVII Deju svētkos.

Pēc Otrā pasaules kara Austrālijā nokļuva ievērojams skaits Latvijas iedzīvotāju, kas kara notikumu dēļ bija spiesti atstāt dzimteni. Šobrīd Austrālijā dzīvo vairāk kā 20 000 latviešu.

1951. gadā tika nodibināta Latviešu apvienība Austrālijā un Jaunzēlandē (LAAJ), kas šobrīd apvieno 47 Austrālijas un Jaunzēlandes latviešu organizācijas, draudzes un centrus, kuros rit aktīva sabiedriska dzīve.

Par vēlmi un iespēju aktīvi piedalīties Latvijas valsts dzīvē liecina augstā Austrālijas latviešu aktivitāte vēlēšanās un referendumos.

Vērts atzīmēt, ka 2010. gada augustā norisinājās mobilo pasu darbstaciju projekts Austrālijā. Projekta ietvaros mēneša laikā Brisbenā, Sidnejā, Melburnā, Adelaidē un Pērtā dzīvojošajiem Latvijas pilsoņiem tika nodrošināta iespēja saņemt Latvijas pases. Pavisam Austrālijā šī projekta ietvaros apkalpoja 346 personas.

Latvijas valsts vienmēr ir atzinīgi vērtējusi Austrālijas rīcību, uzņemot latviešus pēc Otrā pasaules kara, kas neapšaubāmi ir palīdzējis veidot ciešas saites starp abām valstīm. Latvija ir gandarīta, ka latviešu un baltiešu ieguldījums Austrālijas attīstībā ir bijis novērtēts ar Austrālijas parlamenta rezolūciju. Latviešu izcelsmes Austrālijas iedzīvotāji bijuši nozīmīgos Austrālijas valsts institūcijās, kā piemēram, Bruno Krūmiņš, kurš ieņēma Dienvidaustrālijas pavalsts Leitnantgubernatora amatu.