Par Eiropas Savienības sankcijām pret Jemenu

DIVPUSĒJĀS ATTIECĪBAS

1991. gada 13. septembrī Jemena atzina Latvijas neatkarību, 1992. gada 13. februārī tika oficiāli nodibinātas Latvijas un Jemenas diplomātiskās attiecības.

1992. gada februārī tika parakstīts līgums par Jemenas studentu apmācību Latvijā (Rīgas Aviācijas Augstskola).

NOZĪMĪGĀKĀS TIKŠANĀS UN VIZĪTES

1992. g. 20.–21. maijs Jemenas ārlietu ministra un izglītības ministra Abdulazīza Aldālī (Abdulaziz Al-Dali) vizīte Latvijā
1992.g. 12.–15. februāris Latvijas Ministru prezidenta I. Godmaņa vizīte Jemenā

SADARBĪBA EKONOMIKĀ

Informāciju par starptautisko tirdzniecību (preču un pakalpojumu apmaiņu) un tūristu plūsmu nodrošina Centrālā statistikas pārvalde un Latvijas Banka.

 LĪGUMI

Latvijas Republikas divpusējie līgumi, kas noslēgti kopš 1990. gada 4. maija atrodami šeit.

HUMĀNĀ PALĪDZĪBA

2019. gada 3. decembrī un 2020. gada 1. decembrī Ministru kabinets apstiprināja Latvijas iemaksas ANO Humānās palīdzības aģentūras (UN OCHA) Jemenas fondā 10 000 EUR apmērā 2019. gadam un 10 000 EUR apmērā 2020. gadam.

INFORMĀCIJAS AVOTI

Noderīgas saites:

Jemenas Republikas Ārlietu ministrija