Divpusējie līgumi

2020

Latvijas Republikas valdības un Igaunijas Republikas valdības līgums par Latvijas – Igaunijas valsts robežas uzturēšanu un pilnvaroto robežas pārstāvju darbību

Noslēgšanas datums:
19.02.2020
Nozare:
Robežjautājumi
Statuss:
nav spēkā
Termiņš:
beztermiņa
Publikācija:
Latvijas Vēstnesis
Līguma parakstītāji:
 • Latvijas puse:
  Sandis Ģirģens, iekšlietu ministrs
 • Otra līgumslēdzēja puse:
  Marts Helme, Igaunijas Republikas iekšlietu ministrs

2018

Latvijas Republikas valdības un Igaunijas Republikas valdības līgums par iedzīvotāju reģistrā iekļauto datu apmaiņu

Noslēgšanas datums:
21.08.2018
Nozare:
Valstu sadarbība
Apstiprināts:
Saeima 01.11.2018
Statuss:
spēkā esošs 17.01.2019
Termiņš:
beztermiņa
Publikācija:
Latvijas Vēstnesis Nr.225 14.11.2018
Līguma parakstītāji:
 • Latvijas puse:
  Rihards Kozlovskis, iekšlietu ministrs
 • Otra līgumslēdzēja puse:
  Andres Anvelts, Igaunijas Republikas iekšlietu ministrs

2017

Latvijas Republikas valdības, Igaunijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības nolīgums par sadarbību katastrofu novēršanas, gatavības un reaģēšanas jomā

Noslēgšanas datums:
23.11.2017
Nozare:
Pārrobežu sadarbība
Apstiprināts:
Saeima 22.03.2018
Statuss:
spēkā esošs 24.12.2018
Termiņš:
beztermiņa
Publikācija:
Latvijas Vēstnesis Nr.65 02.04.2018
Līguma parakstītāji:
 • Latvijas puse:
  Rihards Kozlovskis, iekšlietu ministrs
 • Otra līgumslēdzēja puse:
  Andres Anvelts, Igaunijas Republikas iekšlietu ministrs; Eimutis Misiūnas, Lietuvas Republikas iekšlietu ministrs
Piezīmes:
Šā nolīguma spēkā stāšanās dienā spēku zaudē 2001.gada 4.jūnijā parakstītā Latvijas Republikas valdības un Igaunijas Republikas valdības vienošanās par savstarpējo palīdzību katastrofu gadījumos un 2001.gada 31.maijā parakstītais Latvijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības līgums par savstarpēju palīdzību dabas katastrofu un citos plaša mēroga nelaimes gadījumos

Igaunijas Republikas valdības, Latvijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības līgums par Rail Baltic/Rail Baltica dzelzceļa savienojuma izveidi

Noslēgšanas datums:
31.01.2017
Nozare:
Valstu sadarbība
Apstiprināts:
Saeima 22.06.2017
Statuss:
spēkā esošs 24.10.2017
Termiņš:
beztermiņa
Publikācija:
Latvijas Vēstnesis Nr.132 05.07.2017
Līguma parakstītāji:
 • Latvijas puse:
  Māris Kučinskis, Latvijas Republikas Ministru prezidents
 • Otra līgumslēdzēja puse:
  Jiri Ratass, Igaunijas Republikas premjerministrs; Sauļus Skvernelis, Lietuvas Republikas premjerministrs

2015

Latvijas Republikas valdības un Igaunijas Republikas valdības vienošanās par sadarbību jūras piesārņojuma negadījumu izraisīto seku novēršanā

Noslēgšanas datums:
16.01.2015
Nozare:
Valstu sadarbība
Apstiprināts:
Ministru kabinets 25.03.2014
Statuss:
spēkā esošs 16.01.2015
Termiņš:
beztermiņa
Publikācija:
Latvijas Vēstnesis Nr.14 21.01.2015
Līguma parakstītāji:
 • Latvijas puse:
  Edgars Rinkēvičs, ārlietu ministrs
 • Otra līgumslēdzēja puse:
  Keita Pentuse-Rozimannusa, ārlietu ministre

2014

Nolīgums par Vienotās patentu tiesas Ziemeļvalstu-Baltijas valstu reģionālās nodaļas izveidi

Noslēgšanas datums:
04.03.2014
Nozare:
Other
Apstiprināts:
Saeima 26.10.2017
Statuss:
nav spēkā
Termiņš:
beztermiņa
Publikācija:
Latvijas Vēstnesis Nr.222 08.11.2017
Līguma parakstītāji:
 • Latvijas puse:
  Baiba Broka, tieslietu ministre
 • Otra līgumslēdzēja puse:
  Hanno Pevkur, Igaunijas Republikas tieslietu ministrs; Paulius Griciunas, Lietuvas Republikas tieslietu ministra vietnieks; Beatrice Ask, Zviedrijas Karalistes tieslietu ministre

2012

Līgums par Ziemeļeiropas funkcionālā gaisa telpas bloka izveidošanu starp Igaunijas Republiku, Somijas Republiku, Latvijas Republiku un Norvēģijas Karalisti

Noslēgšanas datums:
04.06.2012
Nozare:
Aviācija
Apstiprināts:
Saeima 01.11.2012
Statuss:
spēkā esošs 23.12.2012
Termiņš:
beztermiņa
Publikācija:
Latvijas Vēstnesis Nr.176 07.11.2012
Līguma parakstītāji:
 • Latvijas puse:
  Kārlis Eihenbaums, ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Igaunijas Republikā
 • Otra līgumslēdzēja puse:
  Juhans Parts, ekonomikas un komunikāciju ministrs

2011

Igaunijas,Somijas,Vācijas,Islandes, Latvijas, Lietuvas,Norvēģijas,Polijas,Krievijas un Zviedrijas vienošanās par Ziemeļu dimensijas Sabiedrības veselības un labklājības partnerības sekretariāta izveidi

Noslēgšanas datums:
25.11.2011
Nozare:
Veselība
Apstiprināts:
Ministru kabinets 15.11.2011
Statuss:
spēkā esošs 31.12.2012
Termiņš:
beztermiņa
Publikācija:
Latvijas Vēstnesis Nr.191 05.12.2012
Līguma parakstītāji:
 • Latvijas puse:
  Rinalds Muciņš, Veselības ministrijas valsts sekretārs
 • Otra līgumslēdzēja puse:

Dānijas, Igaunijas, Islandes, Latvijas, Lietuvas, Norvēģijas, Somijas, Zviedrijas valdību saprašanās memorands par principiem, kas jāievēro, izvietojot diplomātus darbā pušu pārstāvniecību telpās

Noslēgšanas datums:
30.08.2011
Nozare:
Other
Apstiprināts:
Ministru kabinets 23.08.2011
Statuss:
spēkā esošs 30.09.2012
Termiņš:
beztermiņa
Publikācija:
Latvijas Vēstnesis Nr.152 26.09.2012
Līguma parakstītāji:
 • Latvijas puse:
  Ģirts Valdis Kristovskis, ārlietu ministrs
 • Otra līgumslēdzēja puse:
  Urmas Paets, ārlietu ministrs

Latvijas Republikas valdības un Igaunijas Republikas valdības līgums par klasificētās informācijas apmaiņu un savstarpēju aizsardzību

Noslēgšanas datums:
06.06.2011
Nozare:
Klasificētā informācija
Apstiprināts:
Ministru kabinets 14.09.2010
Statuss:
spēkā esošs 20.07.2011
Termiņš:
beztermiņa
Publikācija:
Latvijas Vēstnesis Nr.118 29.07.2011
Līguma parakstītāji:
 • Latvijas puse:
  Ģirts Valdis Kristovskis, ārlietu ministrs
 • Otra līgumslēdzēja puse:
  Urmass Paets, ārlietu ministrs

2009

Latvijas Republikas valdības un Igaunijas Republikas valdības līgums par savstarpēju jēlnaftas un naftas produktu rezervju uzglabāšanu

Noslēgšanas datums:
06.08.2009
Nozare:
Other
Apstiprināts:
Ministru kabinets 07.07.2009
Statuss:
spēkā esošs 06.08.2009
Termiņš:
beztermiņa
Publikācija:
Latvijas Vēstnesis Nr.147 16.09.2009
Līguma parakstītāji:
 • Latvijas puse:
  Artis Kampars, ekonomikas ministrs
 • Otra līgumslēdzēja puse:
  Jaak Joeruut, vēstnieks

2007

Latvijas Republikas valdības un Igaunijas Republikas valdības līgums par bijušajā PSRS uzkrāto apdrošināšanas periodu ieskaitīšanu

Noslēgšanas datums:
12.10.2007
Nozare:
Sociālā drošība
Apstiprināts:
Saeima 21.02.2008
Statuss:
spēkā esošs 01.09.2008
Termiņš:
beztermiņa
Publikācija:
Latvijas Vēstnesis Nr.41 13.03.2008
Līguma parakstītāji:
 • Latvijas puse:
  Dagnija Staķe, labklājības ministre
 • Otra līgumslēdzēja puse:
  Mareta Maripū, sociālo lietu ministre
Piezīmes:
Spēku zaudē 1996.gada 28.maijā parakstītais Latvijas Republikas valdības un Igaunijas Republikas valdības līgums par sadarbību sociālās drošības jomā

Latvijas Republikas valdības un Igaunijas Republikas valdības nolīgums par sadarbību meklēšanā un glābšanā uz jūras

Noslēgšanas datums:
03.09.2007
Nozare:
Dažāda veida sadarbība
Apstiprināts:
Ministru kabinets 17.07.2007
Statuss:
spēkā esošs 02.12.2007
Termiņš:
beztermiņa
Publikācija:
Latvijas Vēstnesis Nr.187 21.11.2007
Līguma parakstītāji:
 • Latvijas puse:
  Ainārs Šlesers, satiksmes ministrs
 • Otra līgumslēdzēja puse:
  Juhan Parts, ekonomikas un komunikāciju ministrs

2006

Latvijas Republikas valdības un Igaunijas Republikas valdības līgums par pārrobežu sadarbību noziedzības apkarošanā

Noslēgšanas datums:
07.06.2006
Nozare:
Noziedzības novēršana
Apstiprināts:
Saeima 28.09.2006
Statuss:
spēkā esošs 16.11.2006
Termiņš:
beztermiņa
Publikācija:
Latvijas Vēstnesis Nr.162 11.10.2006
Līguma parakstītāji:
 • Latvijas puse:
  Dzintars Jaundžeikars, iekšlietu ministrs
 • Otra līgumslēdzēja puse:
  Kalle Laanet, iekšlietu ministrs

2002

Latvijas Republikas un Igaunijas Republikas konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma nodokļiem

Noslēgšanas datums:
11.02.2002
Nozare:
Nodokļi
Apstiprināts:
Saeima 20.06.2002
Statuss:
spēkā esošs 21.11.2002
Termiņš:
beztermiņa
Publikācija:
Latvijas Vēstnesis Nr.99 03.07.2002
Līguma parakstītāji:
 • Latvijas puse:
  Indulis Bērziņš, ārlietu ministrs
 • Otra līgumslēdzēja puse:
  Kristīne Ojulande, ārlietu ministre

2000

Papildprotokols Latvijas Republikas un Igaunijas Republikas līgumam par valsts robežas atjaunošanu

Noslēgšanas datums:
31.05.2000
Nozare:
Robežjautājumi
Apstiprināts:
Saeima 02.11.2000
Statuss:
spēkā esošs 21.03.2001
Termiņš:
beztermiņa
Publikācija:
Latvijas Vēstnesis Nr.406 15.11.2000
Līguma parakstītāji:
 • Latvijas puse:
  Māris Riekstiņš, Ārlietu ministrijas Valsts sekretārs
 • Otra līgumslēdzēja puse:
  Juhan Haravee, ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks

Latvijas Republikas valdības un Igaunijas Republikas valdības līgums par savstarpēju klasificētās informācijas aizsardzību

Noslēgšanas datums:
26.05.2000
Nozare:
Klasificētā informācija
Apstiprināts:
Ministru kabinets 17.05.2000
Statuss:
spēkā esošs 11.08.2000
Termiņš:
beztermiņa
Publikācija:
Latvijas Vēstnesis Nr.318 13.09.2000
Līguma parakstītāji:
 • Latvijas puse:
  Indulis Bērziņš, ārlietu ministrs
 • Otra līgumslēdzēja puse:
  Tomass Hendrihs Ilvess, ārlietu ministrs

1997

Latvijas Republikas valdības, Igaunijas Republikas valdības un Zviedrijas Karalistes valdības līgums par kopīgo jūras robežas punktu Baltijas jūrā

Noslēgšanas datums:
30.04.1997
Nozare:
Robežjautājumi
Apstiprināts:
Saeima 11.12.1997
Statuss:
spēkā esošs 20.02.1998
Termiņš:
beztermiņa
Publikācija:
Latvijas Vēstnesis Nr.336 23.12.1997
Līguma parakstītāji:
 • Latvijas puse:
  Jānis Dripe, Latvijas vēstnieks Zviedrijā
 • Otra līgumslēdzēja puse:
  Andress Unga, Igaunijas vēstnieks Zviedrijā; Lars Magnuson, Juridiskās departamenta ģenerāldirektors, Zviedrijas Ārlietu ministrija

Līgums starp Latvijas Republikas valdību un Igaunijas Republikas valdību par ietekmes uz vidi novērtējumu pārrobežu kontekstā

Noslēgšanas datums:
14.03.1997
Nozare:
Vides aizsardzība
Apstiprināts:
Ministru kabinets 22.01.1997
Statuss:
spēkā esošs 14.03.1997
Termiņš:
beztermiņa
Publikācija:
Latvijas Vēstnesis Nr.86 02.04.1997
Līguma parakstītāji:
 • Latvijas puse:
  Indulis Emsis, vides aizsardzības valsts ministrs
 • Otra līgumslēdzēja puse:
  Villu Reiljan, vides aizsardzības ministrs

Latvijas Republikas valdības un Igaunijas Republikas valdības nolīgums par savstarpējām attiecībām zivsaimniecības jomā

Noslēgšanas datums:
06.02.1997
Nozare:
Zivsaimniecība
Apstiprināts:
Ministru Padome 04.08.1992
Statuss:
nav spēkā
Termiņš:
beztermiņa
Publikācija:
nav pieejams Nr.150 14.08.1992
Līguma parakstītāji:
 • Latvijas puse:
  Andris Šķēle, Ministru prezidents
 • Otra līgumslēdzēja puse:
  Tiit Vähi, premjerministrs

1996

Latvijas Republikas un Igaunijas Republikas līgums par jūras robežas noteikšanu Rīgas jūras līcī, Irbes šaurumā un Baltijas jūrā

Noslēgšanas datums:
12.07.1996
Nozare:
Robežjautājumi
Apstiprināts:
Saeima 22.08.1996
Statuss:
spēkā esošs 10.10.1996
Termiņš:
beztermiņa
Publikācija:
nav pieejams
Līguma parakstītāji:
 • Latvijas puse:
  Andris Šķēle, Ministru prezidents
 • Otra līgumslēdzēja puse:
  Tiit Vähi, Premjerministrs

Latvijas Republikas valdības un Igaunijas Republikas valdības līgums par ieguldījumu veicināšanu un savstarpēju aizsardzību

Noslēgšanas datums:
07.02.1996
Nozare:
Investīcijas
Apstiprināts:
Saeima 02.05.1996
Statuss:
spēkā esošs 23.05.1996
Termiņš:
beztermiņa
Publikācija:
Latvijas Vēstnesis Nr.84 15.05.1996
Līguma parakstītāji:
 • Latvijas puse:
  Valdis Birkavs, ārlietu ministrs
 • Otra līgumslēdzēja puse:
  Siim Kallas, ārlietu ministrs

1995

Līgums par gaisa satiksmi starp Latvijas Republikas valdību un Igaunijas Republikas valdību

Noslēgšanas datums:
20.01.1995
Nozare:
Gaisa satiksme
Apstiprināts:
Saeima 02.11.1995
Statuss:
spēkā esošs 30.01.1996
Termiņš:
beztermiņa
Publikācija:
Latvijas Vēstnesis Nr.176 14.11.1995
Līguma parakstītāji:
 • Latvijas puse:
  Andris Gūtmanis, transporta ministrs
 • Otra līgumslēdzēja puse:
  Andi Meister, transporta un komunikāciju ministrs

1994

Latvijas Republikas valdības un Igaunijas Republikas valdības vienošanās par pilnvaroto robežu pārstāvju darbību

Noslēgšanas datums:
31.08.1994
Nozare:
Robežjautājumi
Apstiprināts:
Ministru kabinets 30.08.1994
Statuss:
spēkā esošs 31.08.1994
Termiņš:
beztermiņa
Publikācija:
Latvijas Vēstnesis Nr.103 03.09.1994
Līguma parakstītāji:
 • Latvijas puse:
  Valdis Birkavs, ārlietu ministrs
 • Otra līgumslēdzēja puse:
  Jüri Luik, ārlietu ministrs

1992

Līgums par valsts robežas atjaunošanu starp Latvijas Republiku un Igaunijas Republiku

Noslēgšanas datums:
20.03.1992
Nozare:
Robežjautājumi
Apstiprināts:
Augstākā Padome 09.06.1992
Statuss:
spēkā esošs 13.09.1993
Termiņš:
beztermiņa
Publikācija:
Latvijas Vēstnesis Nr.74 16.09.1993
Līguma parakstītāji:
 • Latvijas puse:
  Jānis Dinēvičs, valsts ministrs
 • Otra līgumslēdzēja puse:
  Uno Vērings, valsts ministrs