E.Rinkēvičs: Briselē panākta būtiska vienošanās Eiropas nākotnei

31.01.2012. 17:27

30.janvārī Briselē neformālās Eiropadomes laikā 25 valstu vadītāji vienojās par līgumu par stabilitāti, saskaņošanu un pārvaldību ekonomiskajā un monetārajā savienībā. Starpvalstu līgums paredz principus saskaņā ar kuriem valstīm turpmāk jāveido savi nacionālie budžeti, lai nākotnē neveidotos pārmērīgi deficīti un būtu iespējams izvairīties no atkārtotas valstu parādu krīzes.

Latvijas ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs, komentējot līgumu, norāda, ka „tas ir atbildīgs solis fiskālās un ekonomiskās integrācijas nodrošināšanai Eiropā. Līgums ļauj ievērojami uzlabot fiskālo stabilitāti eiro zonā, kas ir svarīgi Latvijas virzībai uz eiro, kā arī ņemot vērā ciešo Latvijas uzņēmēju sadarbību ar eiro zonas valstīm.”

Starpvalstu līgums, par kuru valstis diskutē kopš pagājušā gada decembra, uzliek par pienākumu valstīm nodrošināt nacionālos budžetus bez deficīta vai ar pārpalikumu. Lai to realizētu valstīm nacionālā likumdošanā, vēlams konstitucionālā līmenī, jāiestrādā budžeta veidošanas noteikumi, kuri neļauj plānot ikgadējos budžetus ar deficītu. Tiesību aktos papildus jāiestrādā korekcijas mehānisms, kas noteiks veidu, kā ārkārtas situācijās radušos deficītus kompensēt ar budžeta pārpalikumiem nākamajos gados, tādējādi nodrošinot bezdeficīta budžetu vidējā termiņā.

To, vai valstis ir korekti iestrādājušas nacionālajos tiesību aktos līdzsvarota budžeta veidošanas principus, pārbaudīs Eiropas Savienības Tiesa. Ja tiesa nolemj, ka valsts nav pilnvērtīgi pārņēmusi minētos principus, un valsts nenovērš tiesas norādītos trūkumus, tad atkārtota tiesas procesa rezultātā Eiropas Savienības tiesai var uzlikt pārkāpēja valstij soda naudu līdz pat 0,1% no IKP apmērā.

E.Rinkēvičs uzsver: „Mums svarīgie aspekti – Māstrihtas jeb eiro ieviešanas kritēriju nemainīšana, novērotāja statuss eiro zonā neietilpstošām valstīm, un budžeta principu pārņemšanas elastība – ir nodrošināti.”

Paša līguma parakstīšana notiks nākamajā Eiropadomē šī gada 1.-2.martā. Paredzēts, ka līgums stāsies spēkā 2013.gada 1.janvārī.

Jau agrāk no līguma parakstīšanas atteicās Lielbritānija, kurai tagad pievienojās arī Čehija.