ES mēs esam savstarpēji savienoti, mums jāpalīdz vienam otram

02.12.2014. 19:09

Aizdevums Latvijai ir operācija, kurā čehu budžets ne iegūs, ne zaudēs. Latvija Čehijas Republikai, protams, atlīdzinās visus procentus, kurus par izdotām obligācijām samaksās Čehija. Pēc septiņiem gadiem būs nomaksāts viss kapitāls, ieskaitot izdevumus, kas radīsies no obligāciju izdošanas un parādu dienesta. No septiņu gadu viedokļa šī operācija ir pavisam neitrāla, un valsts parādu nepalielinās ne par kronu.

Tas ir īpaši svarīgs starptautiskās solidaritātes akts ES ietvaros mūsu partnerim - ES dalībvalstij. Globālās ekonomiskās attīstības palēnināšanās laikā mums ir viena iespēja – rīkoties pēc iespējas koordinētāk un harmonizētāk, vismaz Eiropas Savienības ietvaros. Mūsdienās īpaši nozīmīgi ir mūsu kaimiņi, mūsu ekonomikas ir savienotas, un savstarpēja palīdzība ir nepieciešama. Ilgtermiņā mums šī palīdzība noteikti atmaksāsies.

Ondřej Jakob, Čehijas Republikas Finanšu ministrijas preses atašejs


Lidové noviny, 23.02.2009.