Cīņā par lasītāju nedrīkstam snaust!

02.12.2014. 19:09

Danas Kalinovas, Grāmatu pasaules direktores, rokās saplūst visi organizācijas pavedieni, kas atvedīs uz Prāgu simtiem izdevēju un rakstnieku, kā arī tūkstošiem apmeklētāju.

LN Kādēļ šī gada Grāmatu pasaule orientējusies tieši uz latviešu un ziemeļu literatūru?

Latviešu literatūras centrs, kurš nodarbojas ar latviešu literatūras izplatīšanu, interesējās par centrālās prezentācijas iespēju mūsu gadatirgū, mums tas bija liels pagodinājums. Latvijas – Čehijas attiecības vēsturiski ir daudz dziļākas nekā daudzi no mums nojauš. Latvijas goda dalības ietvaros rodas iespēja parādīt mūsu vēsturiskās un patreizējās kultūras un literatūras saites, kā arī prezentēt izcilu latviešu valodas tulku darbu un ar daudzu interesantu pasākumu un izstāžu palīdzību iepazīstināt ar Latviju. /../

ZDENĚK ŠTICHHAUER 


Publicēts: Lidové noviny, 03.05.2006