Latvijas un Lihtenšteinas attiecības attīstās sekmīgi. Valstis vieno kopējas intereses attīstīt divpusējo sadarbību plašākā jomu spektrā.


DIPLOMĀTISKĀS ATTIECĪBAS

Latvijas intereses Lihtenšteinā pārstāv Latvijas vēstniecība Austrijā. Kopš 2018. gada 21. februāra Latvijas ārkārtējā un pilnvarotā vēstniece Lihtenšteinā ir Veronika Erte.

Kopš 2011. gada marta beigām Latvijai Lihtenšteinas Firstistē ir goda konsuls Hans –Verners Gasners (Hans-Werner Gassner).

Lihtenšteinas intereses konsulāros jautājumos Latvijā kopš 2015. gada 19. oktobra pārstāv Šveices Reģionālais konsulārais centrs Ziemeļvalstīs un Baltijas valstīs. Konsulārais centrs atrodas Stokholmā.

Latvijas Republikas vēstnieki Lihtenšteinā (ar rezidenci Vīnē):

Veronika Erte (kopš 21.02.2018.)

Edgars Skuja (2014. – 2017.)

Indulis Bērziņš (2009.– 2013.)

Aivars Groza (2006. -2009.)

Elita Kuzma (2001. – 2005.)

Mārtiņš Virsis (1997. – 2000.)


DIVPUSĒJĀS VIZĪTES UN TIKŠANĀS STARPTAUTISKU KONFERENČU / FORUMU IETVAROS

Valsts vadītāji

2005. gada 27. - 28. oktobris Latvijas Valsts prezidentes Vairas Vīķes-Freibergas piedalīšanās forumā "Lihtenšteinas Dialogs 2005" Vaducā

Ārlietu ministri

2017. gada 7. decembrī Latvijas ārlietu ministra Edgara Rinkēviča tikšanās ar Lihtenšteinas ārlietu, tieslietu un kultūras ministri Dr. Aurēliju Friku (Dr. Aurelia Frick) Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas 24. Ministru padomes sanāksmē Vīnē
2017. gada 14. – 15. martā Latvijas ārlietu ministra Edgara Rinkēviča vizīte Lihtenšteinā. Vizītes laikā notika tikšanās ar Kroņprinci Āloisu (S.D. Erbprinz Alois von und zu Liechtenstein), premjerministru Adrianu Hasleru (Adrian Hasler) un ārlietu, izglītības un kultūras ministri Dr. Aurēliju Friku
2015. gada 25. septembris Latvijas ārlietu ministra Edgara Rinkēviča tikšanās ar Lihtenšteinas premjerministru Adrianu Hasleru (Adrian Hasler) Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālās Asamblejas laikā
2014. gada 7.-8. decembris  Lihtenšteinas ārlietu, izglītības un kultūras ministres Dr. Aurēlijas Frikas darba vizīte Latvijā 
2007. gada 27.-29. marts Latvijas ārlietu ministra Arta Pabrika oficiālā vizīte Lihtenšteinā. Vizītes laikā notika tikšanās ar Kroņprinci Āloisu, premjerministru Otmāru Hazleru (Otmar Hasler) un ārlietu ministri Ritu Kīberi-Beku (Rita Kieber-Beck).
2002. gada 1. – 2. jūlijs Lihtenšteinas ārlietu ministra Dr. Ernstu Jozefu Valhu (Dr. Ernst Joseph Walch) oficiālā vizīte Latvijā
1994. gada 6. decembris Latvijas ārlietu ministra Valda Birkava tikšanās ar Lihtenšteinas ārlietu ministru Markusu Bīhelu (Markus Büchel) Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas konferences laikā Budapeštā.


SADARBĪBA EKONOMIKĀ

Plašāk:


SADARBĪBA IZGLĪTĪBĀ UN KULTŪRĀ

Izglītība

2019.gada 27. augustā tika parakstīts līgums starp Norvēģijas Karalistes Ārlietu ministriju un Latvijas Republikas Finanšu ministriju par Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finansētas programmas “Pētniecība un izglītība” ieviešanu Latvijā.

Līdz 2024. gada pavasarim programma “Pētniecība un izglītība” (turpmāk – programma) sniegs ieguldījumu pētniecībā balstītu zināšanu attīstībā, veicinās reģionālo sadarbību pētniecībā starp trīs Baltijas valstīm un Norvēģiju, Islandi un Lihtenšteinu, nodrošinās zināšanu un pieredzes apmaiņu starp Latvijas un Norvēģijas augstskolu studentiem un personālu, kā arī veicinās skolēnu zināšanu attīstību un karjeras izvēli zinātnes, tehnoloģijas, inženierzinātnes un matemātikas (STEM) jomās.

Programmas ietvaros tiks atbalstītas trīs jomas – Baltijas pētniecības programma, stipendijas studentu, augstskolu akadēmiskajam un administratīvajam personālam un inovācijas centru izveide Cēsīs, Daugavpilī, Liepājā un Ventspilī.
Atklāta stipendiju projektu konkursa ietvaros 2020. gadā Latvijas augstskolas sadarbībā ar Norvēģijas, Lihtenšteinas un Islandes augstskolām varēs pretendēt uz stipendijām studentiem, akadēmiskajam un administratīvajam personālam, lai uzlabotu to kompetences.

Programmas kopējais finansējums ir 17 miljoni eiro, no kuriem nacionālais līdzfinansējums 2,5 miljoni eiro. Turklāt programmai papildus piešķirti 150 tūkstoši eiro divpusējās sadarbības aktivitātēm, kuru ietvaros tiks pārņemta pieredze un stiprinātas divpusējās attiecības starp Latviju, Norvēģiju, Islandi un Lihtenšteinu.

(avots IZM: https://www.izm.gov.lv/lv/aktualitates/3638-latvijas-petnieki-studenti-un-akademiskais-personals-sanems-eiropas-ekonomikas-zonas-un-norvegijas-programmas-atbalstu )

Izstādes

Atzīmējot Latvijas Valsts Simtgadi, 2018. gada 21. novembrī Lihtenšteinas Nacionālajā muzejā tika atklāta izstāde “Horizonts – Latvijas Valsts svin savu Simtgadi” (“Der Horizont. Lettland feiert 100 Jahre”), kas kļuva par lielāko kultūras notikumu Latvijas un Lihtenšteinas divpusējo attiecību vēsturē. Izstādes atklāšanā uzrunas teica Lihtenšteinas Nacionālā muzeja direktors Prof. Dr. Rainers Folkommers (Dr. Rainer Vollkommer), Latvijas vēstniece Veronika Erte, Latvijas goda konsuls Lihtenšteinā Dr. Hans-Verners Gasners (Dr. Hans –Werner Gassner). Atklāšanā piedalījās vairāki Lihtenšteinas parlamenta deputāti, Lihtenšteinas Firstistes Ārlietu ministrijas, kultūras un sabiedriskās dzīves pārstāvji, kā arī Princese Hildegarde fon Lihtenšteina (Prinzessin Hildegard von Liechtenstein), un bijusī Lihtenšteinas ārlietu ministre Rita Kībere - Beka (Rita Kieber-Beck).

Teātris

2015. gada 25. un 26. februārī notika Jaunā Rīgas teātra viesizrādes – Lihtenšteinas teātrī tika izrādīts Alvja Helmaņa iestudējums „Garā dzīve”.

 


LĪGUMTIESISKĀ BĀZE

Datu bāze ar informāciju par divpusējiem līgumiem ar Lihtenšteinu

Kopš Latvijas iestāšanās ES abu valstu līgumtiesiskā bāze balstās uz noslēgtajiem daudzpusējiem līgumiem starp ES un Lihtenšteinu, kā arī uz Latvijas – Šveices Konfederācijas parakstītajiem līgumiem.

Ar Lihtenšteinu kopš 1998. gada 22. janvāra spēkā ir noslēgtais Latvijas Republikas valdības un Šveices Federālās padomes Līgums par tādu personu atpakaļuzņemšanu, kurām nav uzturēšanās tiesību. 


INFORMĀCIJAS AVOTI

Interneta saites par Lihtenšteinas Firstisti

·         Lihtenšteinas parlaments (Landtāgs) - http://www.landtag.li

·         Lihtenšteinas valdība: http://www.regierung.li

·         Lihtenšteinas Ārlietu, tieslietu un kultūras ministrija: http://www.regierung.li/ministries/ministry-for-foreign-affairs-justice-and-culture

·         Lihtenšteinas Firsta nams - https://www.fuerstenhaus.li/en/