Ziņas Covid -19
Mājsēdes red

Lai ierobežotu Covid-19 izplatību Latvijā Ministru kabinets no 2021. gada 11. oktobra uz trīs mēnešiem izsludināja ārkārtējo situāciju.

Ārkārtējā situācija ir īpašs tiesiskais režīms, kura laikā Ministru kabinetam ir tiesības likumā noteiktajā kārtībā un apjomā ierobežot valsts pārvaldes un pašvaldību institūciju, fizisko un juridisko personu tiesības un brīvības, kā arī uzlikt tām papildu pienākumus.

Pastiprinātu drošības pasākumu ievērošanai ārkārtējās situācijas laikā Covid-19 ierobežojumu kontrole notiek plašākā mērogā, iesaistot dažādas kontrolējošās iestādes. Ārkārtējās situācijas laikā tiek mobilizēta ne tikai pašvaldības policija, bet arī citas iestādes, tai skaitā Veselības ministrijas iestādes.

No 2021. gada 21. oktobra līdz 14. novembrim (pulksten 23.59) Latvijas valdība bija noteikusi ārkārtējos drošības pasākumus, kas iedzīvotājiem paredzēja stingru mājsēdi un pārvietošanās un savstarpējo kontaktu būtiskus ierobežojumus.

Klātienes kontakti

No 15. novembra sejas maskas publiskajās telpās būs jānēsā visiem, tai skaitā izglītības iestādēs.

Turpmāk privātos pasākumos varēs pulcēties ne vairāk kā 10 cilvēku. Savukārt ārā vienkopus drīkstēs pulcēties līdz 20 personām.

Personas, kurām nav vakcinācijas un/vai Covid-19 pārslimošanas sertifikāta, reliģiskās darbības norisēs iekštelpās drīkstēs uzturēties tikai individuāli, kad nenotiek pulcēšanās vakcinētām/pārslimojušām personām, ja vienai personai tiks nodrošināti vismaz 15 kvadrātmetri publiski pieejamās platības un ja tiek lietotas sejas maskas. Apmeklējuma laiks ne ilgāk par 15 minūtēm.

Visiem nodarbinātajiem, kuri strādā klātienē (jeb ārpus savas dzīvesvietas) no 2021. gada 15. decembra jāuzrāda Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts.
 

Prasība klātienē strādājošajiem uzrādīt Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu būs spēkā arī pēc ārkārtējās situācijas līdz pat pandēmijas beigām.
Līdz vakcinācijas sertifikāta iegūšanai, bet ne vēlāk par 15. decembri, darba pienākumus klātienē pilda, uzrādot testēšanas sertifikātu (ne senāku par 72 stundām). Testu veic par saviem līdzekļiem, ja nav citas vienošanās ar darba devēju.

Publiskie pasākumi

No 15. novembra publiskos pasākumos varēs piedalīties tikai vakcinētas vai Covid-19 pārslimojušas personas. Pasākumos tiks pastiprināti epidemioloģiskās drošības noteikumi, un tos varēs apmeklēt tikai ar sejas masku.

Kultūras pasākumi notiks tikai "zaļajā" režīmā, tos pastiprinot ar obligātu prasību lietot sejas masku un ierobežojot apmeklētāju skaitu līdz 60% no telpu kapacitātes. Pasākumos būs personalizētas biļetes un sēdvietas. Maksimālais pieļaujamais apmeklētāju skaits kultūras pasākumos turpmāk noteikts līdz 500 personām.

Droša tirdzniecība

No 15. novembra personām, kurām ir vakcinācijas un/vai Covid-19 pārslimošanas sertifikāts, var apmeklēt visas tirdzniecības vietas, uzrādot vakcinācijas/pārslimošanas sertifikātu. Tirdzniecības vietās jālieto sejas maskas.

Tirdzniecības vietu darba laiks no 6.00 līdz 21.00. Darba laika ierobežojums neattiecas uz pirmās nepieciešamības preču tirdzniecības vietām.

No 15. novembra personām, kuras nav vakcinētas pret Covid-19 vai nav to pārslimojušas, būs telpās pieejamas šādas tirdzniecības vietas (ar atsevišķu ieeju no āra un apmeklētājiem pieejamā platība nav lielāka par 1500 m2): 

  • pārtikas veikali (70% no sortimenta ir pārtikas, higiēnas preces, dzīvnieku barība, preses izdevumi);
  • aptiekas (arī veterinārās);
  • medicīnas preču tirdzniecības vietas (90% sortimenta ir medicīnas preces);
  • optikas veikali;
  • dzīvnieku barības veikali;
  • preses tirdzniecības vietas;
  • higiēnas preču veikali (70% no sortimenta ir higiēnas preces);
  • degvielas uzpildes stacijas.

Pieejami tirgi ārā un pastāvīgās āra tirdzniecības vietas. Āra tirdzniecībā visiem pareizi jālieto sejas maskas.

Pakalpojumu saņemšana

Personas ar Covid-19 sertifikātu drīkst turpināt sniegt un saņemt pakalpojumus klātienē, nodrošinot epidemioloģiskās drošības prasību ievērošanu. 

Telpās nebūs atļauti klātienes saimnieciskie pakalpojumi, kas saistīti ar izklaidi, azartspēlēm, derībām, un atrakcijām (tostarp akvaparkos, izklaides un atrakciju centros, batutu parkos).

Pilnībā vakcinētu vai pārslimojušu vecāku pavadībā pakalpojumus, tai skaitā, skaistumkopšanas, ēdināšanas u.c. pakalpojumus, var saņemt arī bērni līdz 12 gadu vecumam bez sadarbspējīga sertifikāta un bērni no 12 gadu vecuma ar sadarbspējīgu sertifikātu vai izglītības iestādē ne agrāk kā pirms 72 h veiktu Covid-19 testu.

Pakalpojumus varēs sniegt no plkst. 6.00 līdz 21.00, izņemot pirmās nepieciešamības pakalpojumus, kuru darbalaiks netiek ierobežots

Sabiedriskā ēdināšana

Personas ar vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu varēs ieturēt maltīti klātienē ēdināšanas uzņēmumā ar darba laika ierobežojumu no pulksten 6.00 līdz 21.00. Tāpat ēdienu varēs izsniegt līdzņemšanai gan vakcinētām, gan nevakcinētām personām.

Vairāk par Covid-19 izplatības ierobežošanas pasākumiem šeit

Informācijas par došanos uz ārvalstīm un ieceļošanu Latvijā

Plašākai informācijai:

Covidpass.lv apliecinājuma anketa pieejama Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai