Ziņas Covid -19
Covid19

Lai ierobežotu Covid-19 izplatību Latvijā, 2021. gada 8. oktobrī Ministru kabinets ir izsludinājis ārkārtējo situāciju, kas būs spēkā trīs mēnešus no 2021. gada 11. oktobra.

Ārkārtējā situācija ir īpašs tiesiskais režīms, kura laikā Ministru kabinetam ir tiesības likumā noteiktajā kārtībā un apjomā ierobežot valsts pārvaldes un pašvaldību institūciju, fizisko un juridisko personu tiesības un brīvības, kā arī uzlikt tām papildu pienākumus.

Pastiprinātu drošības pasākumu ievērošanai ārkārtējās situācijas laikā Covid-19 ierobežojumu kontrole notiek plašākā mērogā, iesaistot dažādas kontrolējošās iestādes. Ārkārtējās situācijas laikā tiek mobilizēta ne tikai pašvaldības policija, bet arī citas iestādes, tai skaitā Veselības ministrijas iestādes.

Klātienes kontakti

No 11. oktobra sejas maskas publiskajās telpās būs jānēsā visiem, tai skaitā izglītības iestādēs.

Turpmāk privātos pasākumos personas, kuras nav vakcinētas pret Covid-19 vai nav to pārslimojušas, varēs pulcēties ne vairāk kā 10 cilvēku lokā. Savukārt ārā vienkopus drīkstēs pulcēties līdz 20 personu. Reliģiskās darbības norisēs iekštelpās un ārā drīkstēs piedalīties, ja vienai personai tiks nodrošināti vismaz 15 kvadrātmetri publiski pieejamās platības un ja tiek lietotas sejas maskas.

Ārkārtējās situācijas laikā gan publiskajā, gan privātajā sektorā visiem, kuru darba specifika ļauj, jāstrādā attālināti. Klātienē darba pienākumus varēs veikt tikai tie darbinieki, kuri nodrošina darbu nepārtrauktību un nevar to veikt attālināti savā dzīvesvietā.

Darbinieki, kuri nav pilnībā vakcinēti vai Covid-19 pārslimojuši, darba vietā telpās klātienē turpmāk atradīsies tikai ar darba devēja norīkojumu, ja darbiniekam nav Covid-19 inficēšanās pazīmes vai aizdomas par inficēšanos ar Covid-19, kā arī ir testēšanas sertifikāts vai darba devēja nodrošināts antigēna tests, kas veikts ne agrāk kā pirms 72 stundām.

Klātienē vai attālināti strādājošos nosaka darba devējs.

Vienlaikus visiem publiskajā sektorā (gan valsts, gan pašvaldību) strādājošiem ir noteikts pienākums obligāti vakcinēties pret Covid-19. Sertifikāts būs jāiegūst līdz 15. novembrim. Tāpat tiks paplašinātas vakcinācijas prasības privātajā sektorā.

Publiskie pasākumi

No 11. oktobra publiskos pasākumos varēs piedalīties tikai vakcinētas vai Covid-19 pārslimojušas personas. Pasākumos tiks pastiprināti epidemioloģiskās drošības noteikumi, un tos varēs apmeklēt tikai ar sejas masku.

Kultūras pasākumi notiks tikai "zaļajā" režīmā, tos pastiprinot ar obligātu prasību lietot sejas masku un ierobežojot apmeklētāju skaitu līdz 60% no telpu kapacitātes. Maksimālais pieļaujamais apmeklētāju skaits kultūras pasākumos turpmāk noteikts līdz 1 000 personām, dalot tās sektoros pa 300 personām katrā.

Droša tirdzniecība

No 11. oktobra turpmākos trīs mēnešus brīvdienās un svētku dienās aizliegta tirdzniecības pakalpojumu sniegšana tirdzniecības centros (telpu platība virs 1500 m2 un vairāk nekā 5 tirdzniecības vietas), izņemot pirmās nepieciešamības tirdzniecības un saimniecisko pakalpojumu sniegšanas vietās.

No 11. oktobra personām, kuras nav vakcinētas pret Covid-19 vai nav to pārslimojušas, būs atļauta iepirkšanās tikai pirmās nepieciešamības mazumtirdzniecības veikalos:

  • pārtikas veikalos (70% sortimenta ir pārtikas preces);
  • aptiekās (tai skaitā veterinārās aptiekas);
  • optikas veikalos;
  • dzīvnieku barības veikalos;
  • preses tirdzniecības vietās; 
  • higiēnas preču veikalos (70% sortimenta ir higiēnas preces);
  • telekomunikācijas preču un pakalpojumu vietās;
  • degvielas uzpildes stacijās.

Personas ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu varēs iepirkties jebkurā tirdzniecības vietā telpās,  kur tiks nodrošināta apmeklētāju kontrole un plūsmu nodalīšana. Paredzēti arī darba laika ierobežojumi līdz plkst. 21.00. Gan veikalos, gan tirgos apmeklētājiem un personālam pareizi jālieto sejas maskas (nosedzot muti un degunu).

Pakalpojumu saņemšana

Personas ar Covid-19 sertifikātu drīkst turpināt sniegt un saņemt pakalpojumus klātienē, nodrošinot epidemioloģiskās drošības prasību ievērošanu. Vienlaikus paplašināsies to profesiju loks, kurās vakcinācijas sertifikāts kļūs obligāts.

Pakalpojumi, kas saistīti ar izklaidi un atrakcijām iekštelpās, nebūs atļauti.

Pilnībā vakcinētu vai pārslimojušu vecāku pavadībā pakalpojumus, tai skaitā, skaistumkopšanas, ēdināšanas u.c. pakalpojumus, var saņemt arī bērni līdz 12 gadu vecumam bez sadarbspējīga sertifikāta un bērni no 12 gadu vecuma ar sadarbspējīgu sertifikātu vai izglītības iestādē ne agrāk kā pirms 72 h veiktu Covid-19 testu.

Sabiedriskā ēdināšana

Personas ar vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu varēs ieturēt maltīti klātienē ēdināšanas uzņēmumā ar darba laika ierobežojumu no pulksten 6.00 līdz 21.00. Tāpat ēdienu varēs izsniegt līdzņemšanai gan vakcinētām, gan nevakcinētām personām.

Vairāk par Covid-19 izplatības ierobežošanas pasākumiem šeit

Informācijas par došanos uz ārvalstīm un ieceļošanu Latvijā

Plašākai informācijai: