Divpusējie līgumi

2016

Latvijas Republikas valdības un Šveices Federālās Padomes Protokols, ar kuru groza Latvijas Republikas valdības un Šveices Federālās Padomes 2002.gada 31.janvārī noslēgto Konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu attiecībā uz

Noslēgšanas datums:
02.11.2016
Nozare:
Nodokļi
Apstiprināts:
Saeima 11.05.2017
Statuss:
spēkā esošs 03.09.2018
Termiņš:
beztermiņa
Publikācija:
Latvijas Vēstnesis Nr.104 29.05.2017
Līguma parakstītāji:
 • Latvijas puse:
  Dana Reizniece-Ozola, finanšu minstre
 • Otra līgumslēdzēja puse:
  Markuss Niklauss Pauls Dutli, Šveices Konfederācijas ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Latvijas Republikā

2007

Latvijas Republikas valdības un Šveices Konfederācijas padomes ietvarlīgums par Latvijas -Šveices sadarbības programmas īstenošanu ekonomisko un sociālo atšķirību samazināšanai paplašinātajā Eiropas Savienībā

Noslēgšanas datums:
20.12.2007
Nozare:
Dažāda veida sadarbība
Apstiprināts:
Ministru kabinets 04.12.2007
Statuss:
spēkā esošs 22.04.2008
Termiņš:
5 (skaitlis) gadi
Publikācija:
Latvijas Vēstnesis Nr.78 21.05.2008
Līguma parakstītāji:
 • Latvijas puse:
  Oskars Spurdziņš, finanšu ministrs
 • Otra līgumslēdzēja puse:
  Mišelina Kalmīna-Reja, Prezidente, un Dorisa Loitharde, ekonomikas ministre

2005

Latvijas Republikas un Šveices Konfederācijas līgums par policijas sadarbību cīņā pret noziedzību

Noslēgšanas datums:
23.05.2005
Nozare:
Noziedzības novēršana
Apstiprināts:
Ministru kabinets 16.11.2004
Statuss:
spēkā esošs 26.07.2006
Termiņš:
beztermiņa
Publikācija:
Latvijas Vēstnesis Nr.127 10.08.2006
Līguma parakstītāji:
 • Latvijas puse:
  Ēriks Jēkabsons, iekšlietu ministrs
 • Otra līgumslēdzēja puse:
  Christoph Blocher, tieslietu un policijas federālā departamenta prieķšnieks

2002

Grozījumi Latvijas Republikas valdības un Šveices Federālās Padomes līgumā par abpusēju vīzu režīma atcelšanu

Noslēgšanas datums:
19.06.2002
Nozare:
Ceļošanas režīms
Apstiprināts:
Ministru kabinets 22.05.2002
Statuss:
spēkā esošs 01.07.2002
Termiņš:
beztermiņa
Publikācija:
Latvijas Vēstnesis Nr.105 12.07.2002
Piezīmes:
Noslēgts notu apmaiņas ceļā

Latvijas Republikas valdības un Šveices Federālās padomes konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem

Noslēgšanas datums:
31.01.2002
Nozare:
Nodokļi
Apstiprināts:
Saeima 13.06.2002
Statuss:
spēkā esošs 18.12.2002
Termiņš:
beztermiņa
Publikācija:
Latvijas Vēstnesis Nr.94 21.06.2002
Līguma parakstītāji:
 • Latvijas puse:
  Indulis Bērziņš, ārlietu ministrs
 • Otra līgumslēdzēja puse:
  Jozefs Deiss, ārlietu ministrs

1998

Latvijas Republikas valdības un Šveices Konfederācijas Federālās padomes nolīgums par pasažieru un kravu starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu

Noslēgšanas datums:
28.04.1998
Nozare:
Starptautiskie pārvadājumi
Apstiprināts:
Saeima 21.10.1998
Statuss:
spēkā esošs 09.12.1998
Termiņš:
beztermiņa
Publikācija:
Latvijas Vēstnesis Nr.331 04.11.1998
Līguma parakstītāji:
 • Latvijas puse:
  Vilis Krištopāns, transporta ministrs
 • Otra līgumslēdzēja puse:
  Max Friedli, Transporta valdes direktors

1997

Latvijas Republikas Valdības un Šveices Federālās Padomes līgums par abpusēju vīzu režīma atcelšanu

Noslēgšanas datums:
23.12.1997
Nozare:
Ceļošanas režīms
Apstiprināts:
Ministru kabinets 19.11.1997
Statuss:
spēkā esošs 22.01.1998
Termiņš:
beztermiņa
Publikācija:
Latvijas Vēstnesis Nr.6 08.01.1998
Līguma parakstītāji:
 • Latvijas puse:
  Valdis Birkavs, ārlietu ministrs
 • Otra līgumslēdzēja puse:
  Pierre Luciri, vēstnieks

Latvijas Republikas Valdības un Šveices federālās Padomes līgums par tādu personu atpakaļuzņemšanu, kurām nav uzturēšanās tiesību (atpakaļuzņemšanas līgums)

Noslēgšanas datums:
23.12.1997
Nozare:
Personu atpakaļuzņemšana
Apstiprināts:
Ministru kabinets 19.11.1997
Statuss:
spēkā esošs 22.01.1998
Termiņš:
beztermiņa
Publikācija:
Latvijas Vēstnesis Nr.6 08.01.1998
Līguma parakstītāji:
 • Latvijas puse:
  Roberts Jurdžs, iekšlietu ministrs
 • Otra līgumslēdzēja puse:
  Pierre Luciri, vēstnieks

1993

Latvijas Republikas un Šveices Konfederācijas līgums par gaisa satiksmi

Noslēgšanas datums:
21.05.1993
Nozare:
Gaisa satiksme
Apstiprināts:
Ministru Padome 28.04.1993
Statuss:
spēkā esošs 16.04.1997
Termiņš:
beztermiņa
Publikācija:
nav publicēts
Līguma parakstītāji:
 • Latvijas puse:
  Andris Gūtmanis, transporta ministrs
 • Otra līgumslēdzēja puse:
  Gaudenzs Rufs, vēstnieks

1992

Līgums starp Latvijas Republikas valdību un Šveices Federālo Padomi par ieguldījumu veicināšanu un to abpusēju aizsardzību

Noslēgšanas datums:
22.12.1992
Nozare:
Investīcijas
Apstiprināts:
Augstākā Padome 16.03.1993
Statuss:
spēkā esošs 16.04.1993
Termiņš:
beztermiņa
Publikācija:
LR Saeimas un MK ziņotājs Nr.12 01.04.1993
Līguma parakstītāji:
 • Latvijas puse:
  Georgs Andrejevs, ārlietu ministrs
 • Otra līgumslēdzēja puse:

Līgums starp Latvijas Republikas valdību un Šveices Konfederācijas valdību par finansiālās palīdzības sniegšanu

Noslēgšanas datums:
10.12.1992
Nozare:
Other
Apstiprināts:
Ministru Padome 21.12.1992
Statuss:
spēkā esošs 10.12.1992
Termiņš:
beztermiņa
Publikācija:
nav publicēts
Līguma parakstītāji:
 • Latvijas puse:
  Georgs Andrejevs, ārlietu ministrs
 • Otra līgumslēdzēja puse: