Dokumentu izprasīšana no Latvijas iestādēm

03.12.2018. 11:48

Pakalpojums ir pieejams personām, kuras pastāvīgi dzīvo ārvalstīs un Iedzīvotāju reģistrā ir norādījušas savu dzīvesvietu ārvalstīs.

Atrodoties ārvalstīs, personām, ir iespēja izprasīt dažāda veida dokumentus, izmantojot vienoto valsts un pašvaldību pakalpojumu portālu www.latvija.lv vai sazinoties ar attiecīgo Latvijas iestādi elektroniski.

Dokumentu izprasīšana ar Latvijas pārstāvniecību starpniecību tiek nodrošināta gadījumos, kad nepieciešams apliecināt dokumentu īstumu ar legalizācijas zīmogu vai Apostille ĀM Konsulārajā departamentā. Informācija par dokumentu īstuma apliecināšanu pieejama šeit.

Dokumentu izprasīšana ar Latvijas pārstāvniecību starpniecību

Ar Latvijas pārstāvniecību starpniecību izprasāmi civilstāvokļa reģistrācijas dokumenti (dzimšanas, laulības un miršanas apliecības) un arhīvu izziņas, ja nepieciešams apliecināt dokumentu īstumu.

Minētos dokumentus var izprasīt izmantojot vienoto valsts un pašvaldību pakalpojumu portālu www.latvija.lv (Elektroniska iesnieguma pieņemšana dokumentu izprasīšanai) vai sazinoties ar attiecīgo Latvijas pārstāvniecību.

Lai izprasītu dokumentus no Latvijas iestādēm kādā no Latvijas pārstāvniecībām, personai jāiesniedz iesniegums un noteiktas formas dokumentu izprasīšanas anketa.

Dokumentu izprasīšanas anketa ir pielāgota dažādu dokumentu kategoriju izprasīšanai, tādēļ, aizpildot anketu, ir jāizpilda tikai tā aile, kas attiecas uz izprasāmo dokumentu.

Par dokumentu izprasīšanu maksājamas valsts nodevas un konsulārā atlīdzība.

Lai iegūtu detalizētu informāciju par dokumentu izprasīšanas procesu no Latvijas iestādēm ar Latvijas pārstāvniecību starpniecību un maksājamo valsts nodevu un konsulārās atlīdzības apjomu, lūdzam sazināties ar attiecīgo Latvijas pārstāvniecību ārvalstīs.