Latvijas ārējā drošība

08.04.2019. 16:03

Šobrīd Eiropa saskaras ar nopietniem drošības izaicinājumiem gan no Austrumiem, gan Dienvidiem. Vienlīdz nozīmīgu apdraudējumu rada Krievijas agresija Ukrainā un teroristiskās organizācijas ISIL izplešanās Tuvajos Austrumos. Izmaiņas drošības vidē liek Latvijai un arī pārējām Eiropas valstīm pievērst pastiprinātu uzmanību drošības politikai un aizsardzības spēju stiprināšanai kā nacionālajā, tā arī starptautiskajā līmenī. Latvijas drošības politikā noteicošo lomu ieņem dalība NATO un Eiropas Savienībā. Šajās organizācijās un arī divpusējā sadarbībā ar sabiedrotajiem Latvija īsteno aktīvu ārpolitiku, lai stiprinātu savu un reģiona drošību.

Latvijas skatījumā veiksmīgas atturēšanas politikas neaizvietojama sastāvdaļa ir sabiedroto militārā klātbūtne Latvijā. Tādēļ svarīgākais Latvijas ārpolitikas uzdevums ārējās drošības jomā ir panākt sabiedroto militārās klātbūtnes stiprināšanu Latvijā ilgtermiņā, nodrošinot visu dalībvalstu aizsardzību pret jebkādiem draudu veidiem. Ne mazāk svarīgs uzdevums ir NATO ātrā reaģēšanas spēju palielināšana, kas ļautu krīzes gadījumā sniegt palīdzību jebkurai alianses dalībvalstij.  Latvija novērtē NATO Reaģēšanas spēku (NATO Response Force) palielināšanu līdz 40 000 karavīru, no kuriem 5 000 veido Sevišķi ātras reaģēšanas vienību (Very High Readiness Joint Task Force), kas ir gatava reaģēt dažu dienu laikā. Latvija ir arī viena no sešām alianses valstīm, kurā tiek veidots NATO štāba elements, tādējādi nepieciešamības gadījumā ļaujot NATO Reaģēšanas spēkiem ātri un efektīvi nodrošināt kaujas uzdevumu izpildi mūsu teritorijā. Vienlaikus NATO štāba elements arī ļauj mūsu reģionā īstenot koordinētu militāro mācību programmu.

Latvijas dalībai NATO ir neizstājama nozīme mūsu valsts aizsardzības stiprināšanā un nodrošināšanā. Vienlaikus būtisks ir arī Latvijas ieguldījums visas alianses kolektīvajā aizsardzībā. Rūpējoties par savu drošību un būdama atbildīgs sabiedrotais, Latvija piedalās NATO operācijās, nodrošina nepieciešamo uzņemošās valsts atbalstu sabiedroto karavīriem Latvijā, kā arī iegulda aizsardzībā 2% no IKP, tādējādi ieviešot kolektīvi pieņemtos lēmumus.

Ievērojamu iespaidu uz drošības vidi atstāj militāru un nemilitāru apdraudējumu kopums, ko dēvē par hibrīddraudiem. Šādā gadījumā valsts un sabiedrības destabilizēšanas nolūkā tiek izmantotas ne tikai tiešas militāras darbības, bet arī citi elementi – kiberuzbrukumi, dezinformācijas un propagandas kampaņas, izlūkošanas operācijas, ekonomikas un enerģētikas instrumenti, viltus maskētu kaujinieku un teroristu izmantošana uzbrukumiem u.c. Hibrīdās karadarbības metodes var tikt pielietotas gan atsevišķi, gan kombinācijā ar militāriem konvencionāliem uzbrukumiem. Latvija aktīvi iesaistās NATO un ES darbā, lai meklētu efektīvākos risinājumus hibrīdapdraudējuma novēršanai, tai skaitā informācijas telpā.

Lai sniegtu ieguldījumu NATO spēju attīstībā informācijas telpā un tās analīzē, Latvija ir izveidojusi NATO Stratēģiskās komunikācijas izcilības centru.

Noderīgas saites:

Drošības politika: http://www.mfa.gov.lv/arpolitika/drosibas-politika

NATO Velsas samita deklarācija: http://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_112964.htm

NATO Stratēģiskās komunikācijas izcilības centrs: http://www.stratcomcoe.org/

NATO mājaslapa: http://www.nato.int/

Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas mājaslapa: http://www.mod.gov.lv/