Latvijas Republikas un Ukrainas divpusējās attiecības

05.06.2017. 19:59

Latvija attiecības ar Ukrainu veido, pamatojoties uz divpusējās sadarbības principiem un Latvijas kā ES un NATO dalībvalsts statusu. Ukraina ir viena no Latvijas prioritātēm Eiropas kaimiņu politikā un Austrumu partnerībā. Starp abām valstīm pastāv konstruktīvs politiskais dialogs, attīstīta līgumtiesiskā bāze, kas aptver praktiski visas sadarbības sfēras. Latvija aktīvi iestājas par mieru Ukrainas austrumos un stabilitāti valstī, respektējot Ukrainas neatkarību, suverenitāti un teritoriālo integritāti. Latvija atbalsta visaptverošu Ukrainas reformu un Eiropas integrācijas kursus, tai skaitā sniedzot praktisku palīdzību.

Latvijas nostāja par Ukrainu

ES institūcijas un starptautiskās organizācijas

Palīdzība Ukrainai

Ceļotājiem uz Ukrainu

Par Eiropas Savienības sankciju pret Ukrainu piemērošanu Latvijā

Par Eiropas Savienības sankciju piemērošanu pret Krimu, Sevastopoli


 

DIPLOMĀTISKO ATTIECĪBU VĒSTURE

Ukraina Latvijas neatkarību atzina 1991. gada 26. augustā. Diplomātiskās attiecības abu valstu starpā tika nodibinātas 1992. gada 12. februārī.

1993. gadā tika sperts nākamais nozīmīgais solis, kas savstarpējās attiecības pacēla kvalitatīvi jaunā līmenī - Latvija atklāja vēstniecību Kijevā, un Ukraina - vēstniecību Rīgā.

Kopš 2015. gada 17. decembra Latvijas ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Ukrainā ir Juris Poikāns. No 2017. gada 24. februāra Ukrainas pagaidu pilnvarotā lietvede Latvijā ir Alisa Podoļak (Alisa Podolyak).

Ukrainā darbojas trīs Latvijas Goda konsuli. Volodimirs Garcula (Volodymyr Hartsula) ir goda konsuls Ļvivā un Ļvivas apgabalā. Olena Višnjakova (Olena Vishnyakova) ir Goda konsule Čerņihivā un Čerņihivas apgabalā. Oļegs Veretennikovs (Oleg Veretennikov) ir goda konsuls Odesā un Odesas apgabalā.

 

PARLAMENTĀRĀ SADARBĪBA

12. Saeimā izveidota Deputātu grupa sadarbībai ar Ukrainas parlamentu, kurā darbojas 30 deputāti. Tās priekšsēdētājs ir Ainārs Mežulis (ZZS).

Ukrainas 8.sasaukuma Parlamentā 2015. gada 26. februārī izveidota Ukrainas – Latvijas sadarbības deputātu grupā, kurā darbojas 37 deputāti. Tās priekšsēdētājs ir Oleksandrs Kodola (partija “Narodnij Front”).

 

SADARBĪBA EKONOMIKĀ

Latvijas un Ukrainas ekonomiskajai sadarbībai ir labs attīstības potenciāls. Pašlaik pastāv visi priekšnoteikumi tālākai divpusējās ekonomiskās sadarbības attīstībai, it sevišķi ņemot vērā Ukrainas dalību PTO, virzību uz integrāciju ES, kas veicina vienādu tirgus priekšnosacījumu un tautsaimniecības standartu nodrošināšanu.

Latvijas un Ukrainas divpusējās ekonomiskās un tirdzniecības attiecības pēc 2004. gada 1. maija regulē Eiropas Savienības (ES) un Ukrainas noslēgtie līgumi.

Kopš 2007. gada regulāri notiek Latvijas-Ukrainas Starpvaldību komisijas ekonomiskās, rūpnieciskās, zinātniskās, un tehniskās sadarbības jautājumos sēdes (pirmā - 2007. gada 10.‑11.maijā, Rīgā; otrā- 2009.gada 4.jūnijā, Kijevā; trešā- 2010.gada 29.jūlijā, Rīgā; ceturtā- 2011.gada 29.‑30.jūnijā, Kijevā; piektā – 2012. gada 4. – 5.jūlijā, Rīgā; sestā -  2016. gada 12.-13.decembrī, Kijevā).

 

Preču tirdzniecība 2016. gadā (CSP dati):

 • Pēc kopējā preču tirdzniecības apgrozījuma ar 198,70 MEUR Ukraina ieņem 21. vietu Latvijas ārējās tirdzniecības partneru vidū kopumā;

 • Latvijas - Ukrainas kopējā tirdzniecība ir palielinājusies par 19,36% salīdzinot ar 2015. gadu;

 • Latvijai ar Ukrainu ir negatīva preču tirdzniecības bilance 22,11 MEUR apmērā;

 • Eksporta apjoms uz Ukrainu bija 88,29 MEUR, kas ir par 25,14% vairāk nekā 2015. gadā;

 • Importa apjoms no Ukrainas bija 110,41 MEUR, kas ir par 15,11% vairāk nekā 2015. gadā;

 • Galvenās Latvijas eksporta preces uz Ukrainu bija: ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozares produkcija (73.83%; galvenokārt medikamenti), pārtikas rūpniecības produkti (71.78%; galvenokārt alkohols), tekstilmateriāli un tekstilizstrādājumi (23.41%; galvenokārt vate, audumi), mašīnas un mehānismi, elektriskās iekārtas (15.26%; galvenokārt mehāniskas ierīces).

 • Galvenās importa preces no Ukrainas bija: metāli un to izstrādājumi (64.58%; galvenokārt ferosakausējumi), pārtikas rūpniecības produkti (16.97%; galvenokārt maize un pārtikas izstrādājumi), tekstilmateriāli un tekstilizstrādājumi (40.77%; galvenokārt vīriešu uzvalki).

Preču eksports:

 1. Lietuva – 1 703 529 975 EUR jeb 17,66% no kopējā Latvijas eksporta
 2. Igaunija –1 103 979 863 EUR jeb 11,45%
 3. Krievija – 787 520 432 EUR jeb 8,16%

21. Ukraina – 88 292 279 EUR jeb 0,92%

Preču imports:

 1. Lietuva – 1 917 764 876 EUR jeb 17,24% no kopējā importa Latvijā
 2. Vācija – 1 268 349 435 EUR jeb 11,40%
 3. Polija – 1 161 211 713 EUR jeb 10,44%

21. Ukraina – 110 406 374 jeb 0,99%

LV UKR preces

 

Galvenās eksporta preces uz Ukrainu sadalījumā pa preču veidiem 2016. gadā, EUR

Preču veids EUR Īpatsvars no kopējā eksporta
Kopā 88 292 279 100%
Ķīmiskās rūpniecības un tās sakarnozares produkcija
 • Medikamenti - 73.83%
 • Stiklinieku tepe, potvasks, sveķu cementi, blīvēšanas maisījumi un citas mastikas - 11.03%
29 398 608 33.30%
Pārtikas rūpniecības produkti
 • Nedenaturēts etilspirts - 71.78%
 • Sagatavotas vai konservētas zivis - 13.41%
 • Pārtikas izstrādājumi - 5.10%
21 727 142 24.61%
Tekstilmateriāli un tekstilizstrādājumi
 • Audumi no sintētiskajām štāpeļšķiedrām - 23.41%
 • Vate - 8.61%
 • Tekstilmateriāli - 7.71%
 • Šauri austi audumi - 6.97%
 • Kokvilnas audumi - 6.42%
 • Trikotāžas drānas - 5.37%
9 801 764 11.10%
Mašīnas un mehānismi, elektriskās iekārtas
 • Speciāli mehānismi un mehāniskas ierīces - 15.26%
 • Mašīnas lauksaimniecības kultūru novākšanai vai kulšanai - 6.31%
 • Telefonu aparāti - 6.26%
 • Centrifūgas - 5.77%
7 401 137 8.38%

Galvenās importa preces no Ukrainas sadalījumā pa preču veidiem 2016. gadā, EUR

Preču veids EUR Īpatsvars no kopējā importa
Kopā 110 406 374 100%
Metāli un to izstrādājumi
 • Ferosakausējumi - 64.58%
 • Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi - 11.16%
 • Aizbāžņi, vāciņi - 9.40%
37 169 590 33.67%
Pārtikas rūpniecības produkti
 • Maize - 16.97%
 • Pārtikas izstrādājumi - 14.55%
 • Mīklas (pastas) izstrādājumi - 10.05%
 • Nedenaturēts etilspirts - 9.79%
 • Šokolāde - 9.52%
 • Eļļas rauši - 8.43%
 • Cukura konditorejas izstrādājumi - 5.24%
19 379 767 17.55%
Ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozares produkcija
 • Diagnostikas vai laboratorijas reaģenti - 48.57%
 • Heterocikliskie savienojumi - 13.25%
 • Kazeīns - 8.70%
15 483 647 14.02%
Tekstilmateriāli un tekstilizstrādājumi
 • Vīriešu vai zēnu uzvalki - 40.77%
 • Vīriešu vai zēnu mēteļi - 20.10%
 • Sieviešu vai meiteņu kostīmi - 12.23%
 • Treniņtērpi, slēpošanas kostīmi un peldkostīmi - 11.63%
10 856 915 9.83%
Dažādas rūpniecības preces
 • Mēbeles - 54.56%
 • Sēdekļi - 25.60%
 • Matraču pamatnes - 12.82%
5 791 253 5.25%
Pakalpojumu tirdzniecība 2016. gadā (avots: Latvijas Banka)
 • Kopējais pakalpojumu tirdzniecības apgrozījums ar Ukrainu sasniedza 73,80 MEUR.

 • Latvijas pakalpojumu eksporta apjoms uz Ukrainu sasniedza 49,09 MEUR.

 • Latvijas pakalpojumu importa apjoms no Ukrainas sasniedza 24,71 MEUR.

 • Latvijai ar Ukrainu bija pozitīva pakalpojumu tirdzniecības bilance 24,38 MEUR apmērā. 

LV UKR pakalpojumi

Investīcijas (avots: Latvijas Banka)

2016. gadā Ukrainas tiešo investīciju atlikumi Latvijā sastādīja 140,84 MEUR.

Savukārt Ukrainā šajā periodā tika reģistrēti Latvijas tiešo investīciju atlikumi 24,94 MEUR apmērā

 

 

 

NOZĪMĪGĀKĀS VIZĪTES

2017. gada 5.-6. aprīlī Latvijas Ministru prezidenta M.Kučinska vizīte Kijevā, t.sk. dalība Baltijas valstu un Ukrainas premjerministru sanāksmē un Kijevas Drošības forumā
2017. gada 4. aprīlī Ukrainas prezidenta P. Porošenko oficiālā vizīte Latvijā
2016. gada 12.-13. decembrī Ministru prezidenta biedra, ekonomikas ministra A. Ašeradena vizīte Ukrainā Starpvaldību komisijas norises ietvaros
2016. gada 27.-29. oktobrī

Ukrainas vicepremjeres Eiropas un Eiroatlantiskās integrācijas jautājumos I. Klimpušas-Cincadzes darba vizīte Latvijā, t.sk. dalība Rīgas konferencē

2016. gada 1.-3. februārī

Ziemeļvalstu un Baltijas valstu (NB8) parlamentu spīkeru vizīte Ukrainā

2015.gada 5.-6.novembrī Ukrainas premjerministra Arsenija Jaceņuka darba vizīte
2015.gada 2.oktobrī Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa oficiālā vizīte Ukrainā
2015.gada 5.-7.jūlijā Ukrainas Verkhovna Rada vicespīkeres Oksanas Siroid (Oksana Syroid) darba vizīte Latvijā
2015.gada 21.-22.maijā Ukrainas prezidenta P.Porošenko dalība AP samitā Rīgā. Divpusēja tikšanās ar prezidentu A.Bērziņu
2015.gada 27. – 28.aprīlī Latvijas Ministru prezidentes Laimdotas Straujumas darba vizīte Ukrainā
2015.gada 22. – 25.aprīlī Latvijas kultūras ministres Daces Melbārdes darba vizīte Ukrainā
2015.gada 19.-20.marts Latvijas izglītības un zinātnes ministres Mārītes Seiles darba vizīte Ukrainā
2015.gada 17.-19.marts Latvijas Saeimas deputāta, Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas Korupcijas novēršanas apakškomisijas priekšsēdētāja Alekseja Loskutova darba vizīte Ukrainā
2015.gada 15.-16.marts Latvijas Saeimas priekšsēdētājas biedra Gundara Daudzes darba vizīte Ukrainā Baltijas un Ziemeļvalstu parlamenta vadītāju darba vizītes Ukrainā ietvaros
2015.gada 21. – 22.februāris Latvijas Ministru prezidentes Laimdotas Straujumas darba vizīte Ukrainā. Dalība Eiromaidana gadadienas piemiņas pasākumos
2015.gada 12.-13.februāris Saeimas priekšsēdētājas Ināras Mūrnieces oficiālā vizīte Ukrainā

2015.gada 10.janvāris

Latvijas ārlietu ministra Edgara Rinkēviča darba vizīte Ukrainā

2014. gada 29. - 30. septembris

Latvijas tieslietu ministra Gaida Bērziņa vizīte Ukrainā

2014. gada 23. - 24. septembris

Latvijas aizsardzības ministra Raimonda Vējoņa vizīte Ukrainā

2014. gada 25. - 26. augusts

Latvijas Veselības ministrijas parlamentāra sekretāra Renāra Putniņa vizītē Ukrainā
2014. gada 15. - 17. jūlijs Latvijas ārlietu ministra Edgara Rinkēviča vizīte Ukrainā

2014. gada 1. - 2. jūlijs

Latvijas Saeimas Eiropas lietu komisijas delegācijas vizīte Ukrainā

2014. gada 7. jūnijs

Latvijas Ministru prezidentes Laimdotas Straujumas vizīte Ukrainā

2014. gada 22. - 26. maijs

Latvijas Saeimas deputātu - Latvijas un Ukrainas parlamentāras sadarbības grupas vizīte Ukrainā

2014. gada 8. maijs

LR Saeimas priekšsēdētājas S.Āboltiņas darba vizīte Ukrainā

2014. gada 15. - 16. aprīlis

Ārlietu ministrijas valsts sekretāra A.Pildegoviča darba vizīte Ukrainā

2014. gada 28. februāris

Latvijas ārlietu ministra E.Rinkēviča darba vizīte Ukrainā

2013. gada 2. oktobris

Ukrainas ārlietu ministra L.Kožaras oficiālā vizīte Latvijā

2013. gada 14. - 16. marts

Valsts prezidenta A.Bērziņa oficiālā vizīte Ukrainā

2012.gada 26. – 27.jūnijs

Ukrainas parlamenta priekšsēdētāja V.Ļitvina oficiālā vizīte Latvijā

2012. gada 9. - 10. februāris

Ukrainas premjerministra M.Azarova oficiālā vizīte Latvijā

2012. gada 16. janvāris

Ukrainas ārlietu ministra K.Griščenko darba vizīte Latvijā

2011. gada 29. - 30. jūnijs

Latvijas ekonomikas ministra A.Kampara vizīte Ukrainā (SVK 4.sēde)

2011. gada 18. - 19. aprīlis

Latvijas ārlietu ministra Ģ.V.Kristovska darba vizīte Ukrainā. Dalība Černobiļas katastrofas 25.gadadienas atceres pasākumos.

2010. gada 15. decembris

Ukrainas prezidenta V.Janukoviča oficiālā vizīte Latvijā

2010. gada 25. februāris

Latvijas prezidenta V.Zatlera dalība Ukrainas prezidenta V.Janukoviča inaugurācijas ceremonijā

2010. gada 29. jūlijs

Ukrainas ekonomikas ministra Vasilija Cuško vizīte Latvijā (SVK 3.sēde)

2008. gada 22. novembris

Latvijas prezidenta Valda Zatlera piedalīšanās Golodomora(Lielā Bada) upuru piemiņas pasākumā Kijevā

2008. gada 25. - 27. jūnijs

Latvijas prezidenta Valda Zatlera valsts vizīte Ukrainā

2008. gada 23. maijs

Latvijas prezidenta Valda Zatlera piedalīšanās Ukrainas enerģētikas samitā.

2008.gada 31. janvāris - 1. februāris

Latvijas ārlietu ministra Māra Riekstiņa oficiālā vizīte Ukrainā

2006. gada 27. – 28. aprīlis

Ukrainas prezidenta Viktora Juščenko valsts vizīte Latvijā

2006. gada 13. – 15. februāris

Latvijas Saeimas priekšsēdētājas Ingrīdas Ūdres vizīte Ukrainā

2005. gada 2. decembris

Latvijas Valsts prezidentes Vairas Vīķes – Freibergas piedalīšanās Demokrātiskās izvēles forumā Kijevā un tikšanās ar Ukrainas prezidentu Viktoru Juščenko

2005. gada 28. novembris – 1. decembris

Latvijas Ministru prezidenta Aigara Kalvīša oficiālā vizīte Ukrainā

2005. gada 26. – 28. aprīlis

Latvijas aizsardzības ministra Eināra Repšes vizīte Ukrainā

2005. gada 29. – 30. marts

Ukrainas parlamenta spīkera Volodimira Litvina oficiālā vizīte Latvijā

2005. gada 23. janvāris

Latvijas prezidentes Vairas Vīķes – Freibergas piedalīšanās Ukrainas prezidenta Viktora Juščenko inaugurācijas ceremonijā

2004. gada 5. – 6. oktobris

Ukrainas ārlietu ministra Konstantīna Griščenko vizīte Latvijā

2003. gada 7. – 8. novembris

Latvijas ārlietu ministres Sandras Kalnietes oficiālā vizīte Ukrainā

2002. gada 5. – 7. februāris

Ukrainas ārlietu ministra Anatolija Zlenko oficiālā vizīte Latvijā

2000. gada 24. – 25. februāris

Latvijas ārlietu ministra Induļa Bērziņa oficiālā vizīte Ukrainā

1998. gada 24. – 26. februāris

Latvijas Ministru prezidenta Guntara Krasta oficiālā vizīte Ukrainā

1998. gada 12. – 13. februāris

Latvijas ārlietu ministra Valda Birkava darba vizīte Ukrainā

1997. gada 28. – 29. novembris

Latvijas prezidenta Gunta Ulmaņa neoficiālā vizīte Ukrainā

1997. gada 24. jūlijs

Ukrainas ārlietu ministra Genādija Udovenko vizīte Latvijā

1996. gada 11. – 12. jūlijs

Latvijas ārlietu ministra Valda Birkava vizīte Ukrainā

1995. gada 21. – 22. novembris

Latvijas prezidenta Gunta Ulmaņa oficiālā vizīte Ukrainā

1995. gada 23. – 24. maijs

Ukrainas prezidenta Leonīda Kučmas oficiālā vizīte Latvijā