Latvijas Republikas un Tunisijas Republikas divpusējās attiecības

25.03.2015. 16:27

Latvijai un Tunisijai ir draudzīgas divpusējās attiecības ar lielu sadarbības potenciālu. Iestājoties Eiropas Savienībā, Latvija pievienojās dialogam ar Vidusjūras reģiona valstīm, kas ir saistīts ar jaunām Latvijas un Tunisijas attiecību attīstības perspektīvām.

Par Eiropas Savienības sankciju piemērošanu pret Tunisiju

 

DIPLOMĀTISKO ATTIECĪBU VĒSTURE

Tunisija atzina Latvijas neatkarību 1991. gada 2. septembrī, bet diplomātiskās attiecības tika nodibinātas 1992. gada 26. jūnijā.

Tunisijas nerezidējošie vēstnieki Latvijā:

 • 2001. gada 21. novembrī tika akreditēts pirmais Tunisijas vēstnieks Latvijā V.E. Ali Bousnina;
 • 2006. gada 16. maijā tika akreditēts V.E. Beširs Šebans;
 • 2014. gada 14. janvārī tika akreditēts V.E. Slims Bens Džāfars

Kopš 2014.gada 14.oktobra Latvijas vēstnieks Tunisijā ir Rets Plēsums. Vēstnieks rezidē Rīgā.

2013. gada 5. novembrī Valsts prezidents Andris Bērziņš pasniedza akreditācijas vēstules vēstniekam Retam Plēsumam.

Latvijas un Tunisijas komunikācija norisinās caur Tunisijas vēstniecību Varšavā, Polijā.

No 2008. gada 3. marta Latviju Tunisā, Tunisijā pārstāv goda konsuls Fathi Ben Mbarks (Fathi Ben M'Barka), kurš rezidē Tunisā.

 

SADARBĪBA EKONOMIKĀ

Preču tirdzniecības statistika 2014. gadā (avots: Centrālā statistikas pārvalde)

Eksports

Imports

70. Tunisija – 5 292 448 EUR jeb 0,06 %

76. Tunisija – 398 663 EUR jeb 0,00 %

 Latvijas un Tunisijas tirdzniecības dinamika, EUR

Gads

Eksports

Imports

2008

7 938 513

270 723

2009

1 256 007

151 334

2010

3 150 655

98 542

2011

2 068 441

65 565

2012

15 711 496

293 836

2013

3 661 499

293 483

2014

5 292 448

398 663

 • Pēc kopējā preču tirdzniecības apgrozījuma 5,69 MEUR Tunisija ieņēma 81. vietu Latvijas ārējās tirdzniecības partneru vidū.
 • 2014. gadā Latvijai ar Tunisiju bija pozitīva preču tirdzniecības bilance 4,89 MEUR apmērā.
 • Eksporta apjoms uz Tunisiju 2014. gadā veidoja 5,29 MEUR, kas salīdzinājumā ar 2013. gadu bija par 1,63 MEUR jeb 44,5 % vairāk. Galvenās preču eksporta nozares: koksne un tās izstrādājumi (73,21 %), augu valsts produkti (10,34 %), kā arī minerālie produkti (9,43 %).
 • Importa apjoms no Tunisijas 2014. gadā veidoja 398,66 tūkst. EUR. Salīdzinājumā ar 2013. gadu tas bija par 105,18 tūkst. EUR jeb 35,8 % vairāk. Galvenā importēto preču nozare: tekstilmateriāli un tekstilizstrādājumi (94,88 %).
 • 2014. gadā starp lielākajiem Latvijas eksportētājiem uz Tunisiju bija šādi uzņēmumi: SIA „LDV”, SIA „Vika Wood” (koksne un tās izstrādājumi); SIA „Vega Stividors”, SIA „Nordtorf”, SIA „Silu kudra”, SIA „Pindstrup Latvia” (minerālie produkti), AS „Grindeks” (ķīmiskās rūpniecības un tās sakarnozares produkcija).

Galvenās eksporta preces uz Tunisiju sadalījumā pa preču veidiem 2014. gadā, EUR

Preču veids

EUR

Īpatsvars   kopējā eksportā

Kopā

5   292 448

100%

Koksne un tās   izstrādājumi:

-           Garumā sazāģēti vai šķeldoti kokmateriāli 99,71%

3 874 607

73,21 %

Augu valsts   produkti:

-           Kvieši un kviešu un rudzu maisījums 100,00%

547 279

10,34 %

Minerālie   produkti:

-           Naftas eļļas un no bitumenminerāliem iegūtas eļļas   57,90%

-           Aglomerēta un neaglomerēta kūdra 42,10%

498 892

9,43 %

Ķīmiskās   rūpniecības un tās sakarnozares produkcija:

-           Medikamenti 95,96%

304 818

5,76 %

Galvenās importa preces no Tunisijas sadalījumā pa preču veidiem 2014. gadā, EUR

Preču veids

EUR

Īpatsvars   kopējā importā

Kopā

398   663

100   %

Tekstilmateriāli   un tekstilizstrādājumi:

-           Vīriešu vai zēnu uzvalki, ansambļi 70,76%

-           Sieviešu vai meiteņu kostīmi, ansambļi 28,43%

378 252

94,88 %

 • Saskaņā ar Latvijas Bankas datiem 2014. gadā kopējais pakalpojumu tirdzniecības apgrozījums ar Tunisiju veidoja 50 tūkst. EUR. No tā eksports veidoja 10 tūkst. EUR (transporta pakalpojumi), savukārt imports: 40 tūkst. EUR (lielākoties transporta pakalpojumi).
 • Saskaņā ar Latvijas Bankas datiem 2014. gada beigās Tunisijas tiešo investīciju atlikumi Latvijā netika reģistrēti. Tāpat arī netika reģistrēti Latvijas tiešo investīciju atlikumi Tunisijā.
 • Saskaņā ar Lursoft datiem 2015. gada 16. martā Tunisijas tiešās investīcijas Latvijas uzņēmumu pamatkapitālā veidoja 9,54 tūkst. EUR, kā arī Uzņēmumu reģistrā bija reģistrēti 4 Tunisijas – Latvijas kopuzņēmumi.

 

NOZĪMĪGĀKĀS VIZĪTES

2015. gada 19.-22. marts Vēstnieka Reta Plēsuma darba vizīte Tunisijā
2014. gada 2.aprīlis Ministru prezidente Laimdota Straujuma tikās ar Tunisijas prezidentu Moncefu Marzuki (Moncef Marzouki) ceturtā ES-Āfrikas samita laikā Briselē, Beļģijā 
2013. gada septembris ārlietu ministra Edgara Rinkēviča divpusēja tikšanās ar Tunisijas ārlietu ministru Othman Jerandi ANO 68. ĢA laikā Ņujorkā
2013. gada 16.-18. jūnijs ārlietu ministra Edgara Rinkēviča dalība konferencē „Freedom Online Coalition” Tunisā, Tunisijā. Konferences ietvaros notika divpusēja tikšanās ar Tunisijas ārlietu ministru Othman Jerandi
2010. gada 23.-24. oktobris ĀM valsts sekretāra Andra Teikmaņa tikšanās ar Tunisijas ārlietu ministru Kamel Morjane Frankofonijas valstu un valdību vadītāju samita ietvaros Montro, Šveicē
2007. gada 20. jūlijs Īpašo uzdevumu ministres elektroniskās pārvaldes lietās Inas Gudeles darba vizīte
2007. gada 14.-16. maijs ārlietu ministra Dr. Arta Pabrika oficiālā vizīte
2005. gada 16.-18. novembris Valsts prezidente Vaira Vīķe-Freiberga piedalās Sabiedrības informācijas vispasaules sanāksmē (World Summit on Information Society - WSIS) Tunisā
2005. gada 26. janvāris Tunisijas Ārlietu ministrijas valsts sekretārs Eiropas lietās Muhameds Hatems Ben Salems (Mohamed Hatem Ben Salem) uzturas vizītē Rīgā
2004. gada 25. jūnijs ĀM valsts sekretāra vietnieks Jānis Kārkliņš tiekas ar Tunisijas ĀM valsts sekretāri Saidu Štiou (Saida Chtioui)

 

 

INFORMĀCIJAS AVOTI

Līgumi

2015. gada 21. martā Tunisijas galvaspilsētā Tunisā tika parakstīts sadarbības līgums starp Latvijas Nacionālo bibliotēku un Tunisijas Nacionālo bibliotēku. Sadarbības līgumu parakstīja Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktors Andris Vilks un Tunisijas Nacionālās bibliotēkas direktors Kamels Gaha (Kamel Gaha). Sadarbības līguma parakstīšanu ierosināja un organizēja Latvijas vēstnieks Tunisijā Rets Plēsums.

2007. gada 20. jūlijā tika noslēgts starpresoru līgums par sadarbību IT jomā starp Tunisijas Sakaru tehnoloģiju ministriju un Latvijas īpašo uzdevumu sekretariātu elektroniskās pārvaldes lietās. Līgums tika parakstīts ministres elektroniskās pārvaldes lietās Inas Gudeles darba vizītes laikā Tunisijā.

Noderīgas saites: