Latvijas Republikas un Rumānijas divpusējās attiecības

05.02.2019. 17:03

Latviju un Rumāniju vieno kopīgas intereses vairot stabilitāti, drošību un labklājību visā Eiropā. Abu valstu dalība Eiropas Savienībā un NATO paver iespēju padziļināt kontaktus dažādos līmeņos.

 

 

DIPLOMĀTISKĀS ATTIECĪBAS

2017. gada 2. jūnijs ir Latvijas un Rumānijas diplomātisko attiecību 95. gadadiena. Rumānijas Karalistes valdība Latvijas valsts neatkarību atzina 1921. gada 26. februārī, un 1922. gada 2. jūnijā tika nodibinātas diplomātiskās attiecības starp Rumānijas Karalisti un Latvijas Republiku. Šajā datumā Latvijas Republikas sūtnis Mārtiņš Nukša iesniedza akreditācijas vēstuli Rumānijas karalim Ferdinandam I.

Rumānijas Karalistes sūtnis Alexandru G. Florescu Latvijā akreditējās 1924. gada 19. jūnijā.

1991. gada 13. septembrī tika parakstīta Latvijas Republikas un Rumānijas vienošanās par diplomātisko attiecību atjaunošanu.

Plašāk ar Latvijas un Rumānijas attiecībām var iepazīties vēsturnieks Ērika Jēkabsona grāmatā “Rumānijas – Latvijas attiecības. Diplomātiskie dokumenti (1918. – 1958.)”

Latvijas vēstnieki Rumānijā:

Ilgvars Kļava (08.05.2014.), ar rezidenci Varšavā

Einars Semanis (09.06.2010.-08.05.2014.), ar rezidenci Varšavā

Alberts Sarkanis (23.01.2006.- 3.08.2009.), ar rezidenci Varšavā

Andris Vilcāns (14.01.2002.-19.12.2003.), ar rezidenci Kijevā

Pēteris Vaivars (27.01.1998. - 19.09.2000.), ar rezidenci Kijevā

Rumānijas vēstnieki Latvijā:

Dans Adrians Balanesku (Dan Adrian Balanescu, 22.01.2013.-pašlaik)

George Tokai (Gheorghe Tokay, 31.01.2005. - 08.07.2009.)

Petrs Kordoš (Petru Cordos, 16.11.2004. - 09.05.2005.)

Lučians Fatu (Lucian Fatu, 09.10.2001. - 01.03.2004.)

Goda konsuli:

2002. gada 5. jūlijā Rīgā tika atklāts Rumānijas goda konsulāts, kuru vada Rumānijas goda konsule Latvijā Ileana Adriana Rutmane.

Latvijas Goda konsulātu Rumānijā vada Joans Donka (Ioan Donca).

Parlamentārā sadarbība:

Rumānijas Parlamentā ir nodibināta grupa sadarbībai ar Latviju. Grupu vada Ungureanu Mihai-Răzvan no Nacionāli liberālās partijas (PNL).

12. Saeimā darbojās deputātu grupa sadarbībai ar Rumānijas parlamentu. To vadīja deputāts Atis Lejiņš (Vienotība). 

 

EKONOMISKĀ SADARBĪBA

Latvijas un Rumānijas tirdzniecības dinamika laika posmā no 2009. gada līdz 2016. gadam, EUR (milj.)

Gads Eksports Imports
2009 14 44 12 45
2010 20 57 5 45
2011 23 38 16 31
2012 20 86 12 35
2013 17 70 20 67
2014 19 78 17 19
2015 26 88 16 96
2016 16 29 15 11
  • 2016. gadā kopējais preču tirdzniecības apgrozījums sasniedza 32,41 milj. EUR (46. vieta), kas ir par 26% mazāk nekā 2015.gadā.
  • Eksporta apjoms uz Rumāniju sasniedza 16,2 milj. EUR, kas ir par 39,3% jeb 10,59 milj. EUR mazāk nekā 2015. gadā.
  • Importa apjoms no Rumānijas sasniedza 16,11 milj. EUR, kas ir par 5% jeb 0,8 tūkst. EUR mazāk nekā 2015. gadā.
  • Latvijai ar Rumāniju ir pozitīva preču tirdzniecības bilance 0,18 tūkst. apmērā.
  • Galvenās Latvijas eksporta preces uz Rumāniju: koksne un tās izstrādājumi (16,22%); ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozares produkcija (15,96%); mašīnas un mehānismi; elektriskās iekārtas (13,99%).
  • Galvenās Latvijas importa preces no Rumānijas: pārtikas rūpniecības produkti (41,90%); mašīnas un mehānismi; elektriskās iekārtas (29,53%); ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozares produkcija (9,84%).

 

 

 

 

SVARĪGĀKĀS VIZĪTES

2018. gada 5. jūlijs Ārlietu ministra Edgara Rinkēviča darba vizīte Rumānijā
2013. gada 30. maijs Rumānijas ārlietu ministra Titusa Korlaceana (Titus Corlățean) oficiālā vizīte Latvijā.
2011.gada 2.-4.marts Latvijas prezidenta Valda Zatlera valsts vizīte Rumānijā.

2011.gada

9.-10.februāris

Latvijas ārlietu ministra Ģirta Valda Kristovska darba vizīte Rumānijā.

2006.gada

28.septembris

Latvijas Valsts prezidentes Vairas Vīķes-Freibergas tikšanās ar  Rumānijas prezidentu Trajānu Basesku 11. Frankofonijas samita ietvaros Rumānijā

2003.gada

11.- 13.septembris

Rumānijas valdības īpašā pārstāvja integrācijas, sadarbības un attīstības jautājumos prinča Radu darba vizīte Latvijā

2001.gada

27.-28.novembris

Rumānijas prezidenta Jona Iliesku (Ion Iliescu) valsts vizīte Latvijā

1991.gada

13.septembris                       

Rumānijas ārlietu ministra Adriana Nastases (Adrian Nastase) oficiālā vizīte Latvijā

Līgumtiesiskā bāze

Datubāze ar informāciju par divpusējiem līgumiem: Rumānija

 

INFORMĀCIJAS AVOTI

Prezidents: http://www.presidency.ro/?lang=en
Valdība: www.gov.ro
Senāts: http://www.senat.ro
Deputātu palāta: http://www.cdep.ro/ 
Ārlietu ministrija: http://www.mae.ro