Latvijas Republikas un Nepālas Federālās Demokrātiskās Republikas divpusējās attiecības

11.12.2017. 15:56

 

DIPLOMĀTISKO ATTIECĪBU VĒSTURE

Latvijas un Nepālas diplomātiskās attiecības nodibinātas 1992. gada 20. aprīlī.

2002. gada 24. septembrī tika akreditēts pirmais Nepālas Karalistes ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Latvijas Republikā Lila Prasad Sharma (rezidence Maskavā), kurš pildīja vēstnieka pienākumus līdz 2005. gada 19. februārim. Jauns vēstnieks Latvijā nav akreditējies. 

Kopš 2017. gada Latvijas intereses Nepālā pārstāv goda konsuls Karans Vaidija (Karan Vaidya).

SADARBĪBA EKONOMIKĀ

Preču tirdzniecība 2016. gada 1. pusgadā (avots: Centrālā statistikas pārvalde)

Eksports

Imports

150. Nepāla – 59 884 EUR

94. Nepāla – 32 056 EUR

Latvijas un Nepālas tirdzniecības dinamika, EUR

 

Gads

Eksports

Imports

2009

53 600

9 316

2010

104 575

20 032

2011

79 195

13 611

2012

188 277

9 946

2013

188 993

22 092

2014

132 898

28 452

2015

162 804

41 339

2015 Q1

58 473

26 499

2015 Q2

59 884

32 056

  • Pēc kopējā preču tirdzniecības apgrozījuma 204,14 tūkst. EUR Nepāla ieņēma 147. vietu Latvijas ārējās tirdzniecības partneru vidū.

  • Latvijai ar Nepālu bija pozitīva preču tirdzniecības bilance – 27,83 tūkst. EUR apmērā.

Galvenās eksporta preces uz Nepālu

 

sadalījumā pa preču veidiem 2016. gada 1.pusgadā, EUR

 

Preču veids

EUR

Īpatsvars kopējā eksportā

Kopā

59 884

100 %

Mašīnas un mehānismi; elektriskās iekārtas:

-        Telefonu aparāti 93,02 %

57 729

96,40 %

Galvenās importa preces no Nepālas

 

sadalījumā pa preču veidiem 2016. gada 1.pusgadā, EUR

 

Preču veids

EUR

Īpatsvars kopējā importā

Kopā

32 056

100 %

Tekstilmateriāli un tekstilizstrādājumi:

-        Paklāji un citādas tekstilmateriālu grīdsegas ar sietiem mezgliem 76,38 %

-        Tūba un filcs, impregnēts vai neimpregnēts 12,65 %

-        Šalles, lakati, kaklauti, mantiļas, plīvuri 10,96 %

23 375

72,92 %

Apavi, cepures, lietussargi un citi priekšmeti:

-        Citādi apavi 100,00 %

5 212

16,26 %

 

 

SADARBĪBA IZGLĪTĪBAS UN KULTŪRAS JOMĀ

2015./2016. mācību gadā Latvijas augstskolās studē 20 studenti no Nepālas (2014./2015. – 12).

2014. gadā Borisa un Ināras Teterevu fonds ir uzsācis divu gadu sadarbības projektu ar organizāciju Global Fairness Initiative, kas partnerībā ar organizāciju Brick Clean Network ievieš programmu Nepālas ķieģeļu cepļu strādnieku kopienā Katmandu ielejā. Projekta mērķis ir nodrošināt izglītību vairāk nekā 400 bērniem, kuri dzīvo un strādā 5 ķieģeļu cepļos, izveidojot alternatīvas izglītības programmas. Bērniem tiek nodrošināts skolas transports un mācību materiāli.

2008. gada 26. maijā – 10. jūnijā Latvijas tautas deju ansamblis „Līgo” piedalījās 4. Starptautiskajā folkloras festivālā Nepālā. 

LATVIJAS ATBALSTS NEPĀLAI

2015. gada 12. maijā Latvijas valdība piešķīra EUR 20 000 Nepālai, lai sniegtu palīdzību 2015.gada aprīlī notikušās zemestrīces seku likvidēšanā. Ziedojumu vākšanu veica arī Latvijas Sarkanais Krusts.