Latvijas Republikas un Austrālijas Savienības divpusējās attiecības

08.05.2020. 14:38

Neskatoties uz lielo ģeogrāfisko attālumu, Latviju un Austrāliju vieno draudzīgas divpusējās attiecības, kā arī vienota izpratne par aktuāliem starptautiskās politikas jautājumiem. Abas valstis satuvina arī salīdzinoši lielā Latvijas diaspora Austrālijā.

Latvija novērtē Austrālijas ieguldījumu, uzņemot apmēram 25 000 tautiešus pēc Otrā pasaules kara, kas padara abu valstu attiecības īpašas. Latviešu un baltiešu ieguldījums Austrālijas attīstībā ir ticis novērtēts pat ar Austrālijas parlamenta rezolūciju, kas tika pieņemta 1997. gadā sakarā ar 50. gadskārtu, kopš Austrālijā ieceļoja pirmie pēckara emigranti no Baltijas valstīm.


DIPLOMĀTISKO ATTIECĪBU VĒSTURE

Austrālija atzina Latvijas neatkarību jau 1921. gadā, Latvijai iestājoties Tautu Savienībā.

1940. gadā Austrālija neatzina Baltijas valstu inkorporāciju Padomju Savienības sastāvā.

1974. gada 3. augustā Austrālijas leiboristu partijas līdera E.G. Vitlama (E.G. Whitlam) valdība paziņoja, ka pārtrauc atzīt de iure Baltijas valstis un svītroja Latvijas goda konsulu Melburnā no konsulārā saraksta. Tomēr 1975. gada 19. decembrī jaunievēlētā liberāļu - lauku partiju koalīcija M. Dž. Frēzera (M.J. Fraser) vadībā tomēr atsauca iepriekšminēto paziņojumu.

Austrālija bija starp pirmajām valstīm, kura 1991. gada 27. augustā atzina Latvijas neatkarību un paziņoja par lēmumu dibināt diplomātiskās attiecības ar Baltijas valstīm.

Austrālijas vēstnieki Latvijā

Politiskajos jautājumos Austrāliju Latvijā pārstāv Austrālijas vēstniecība Stokholmā, konsulārajos jautājumos - Austrālijas vēstniecība Berlīnē.

Austrālijas vēstnieki Latvijā
Bernards Džozefs Filips (Bernard Joseph Philip) 15.11.2019. Līdz šim brīdim
Džonatans Čārlzs Kenna (Jonathan Charles Kenna) 07.11.2016. 19.08.2019.
Džeralds Brūss Tomsons (Gerald Bruce Thomson) 12.03.2013. 09.2016.
Pols Veslijs Stīvens (Paul Wesley Stephens) 19.01.2010. 16.11.2012.
Hovards Kreigs Brauns (Howard Craig Brown) 09.10.2007. 19.03.2009.
Ričards Entonijs Rouvs (Richard Anthony Rowe) 15.04.2003. 29.01.2007.
Stīvens Kristofers Breidijs (Stephen Christopher Brady) 02.03.1999. 07.01.2003.
Judīte Patrīcija Pīda (Judith Patricia Pead) 1997 1999
Garijs Alfrēds Konrojs (Gary Alfred Conroy) 1995 1997
Džons Robsons Bērdžess (John Robson Burgess) 1991 1995

Latvijas vēstnieki Austrālijā

Kopš 2017. gada 14. decembra Latvijas ārkārtējā un pilnvarotā vēstniece Austrālijā ir Dace Treija-Masī (rezidē Tokijā).

Iepriekšējais Latvijas ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Austrālijā Andris Teikmanis (ar rezidenci Londonā) Austrālijā akreditējās 2013. gada 9. decembrī.

Pirmais Latvijas ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Austrālijā bija Indulis Bērziņš, kurš stājā amatā 2007. gada 9. maijā (rezidēja Vīnē).

Latvijas Republikas Goda konsuli Austrālijā

1. Adelaidā: Goda konsuls Valdis Tomanis

2. Brisbenā: Goda konsuls Juris Sigurds Meija

3. Melburnā: Goda konsuls Jānis Roberts Dēliņš

4. Pērtā: Goda konsuls Jānis Puvinskis

5. Sidnejā: Goda konsuls Mārtiņš Tuktēns 


LĪGUMTIESISKĀ BĀZE

15.10.1995.

Latvijas Republikas Ģenerālprokuratūra ir noslēgusi līgumu ar Austrālijas Ģenerālprokurora departamenta Īpašās izmeklēšanas nodaļu Par sadarbību un palīdzības sniegšanu kara noziedznieku vajāšanā.

14.07.2000.

Latvijas Republika ir noslēgusi izdošanas līgumu ar Austrāliju, kas ir spēkā esošs no 16.01.2005. Līguma parakstītāji: Ingrīda Labucka, Latvijas tieslietu ministre un Stīvens Breidijs (Stephen Brady), Austrālijas vēstnieks.

01.01.2003.

Latvija vienpusēji ir noteikusi bezvīzu ieceļošanas kārtību Austrālijas pilsoņiem, kuri izmanto savas pilsonības valsts ceļošanas dokumentu.

07.09.2011.

Latvijas labklājības ministre Ilona Jurševska un Austrālijas īpašais sūtnis Dr. Rasels Truds (Russell Trood) parakstīja Latvijas un Austrālijas sadarbības līgumu sociālās drošības jomā. Līguma mērķis ir nodrošināt cilvēkiem tiesības saņemt pensiju un citus pabalstus gadījumos, kad viņi pārvietojas no Latvijas uz Austrāliju un otrādi. Tas nozīmē, ka kopš Līguma noslēgšanas cilvēki, kuri pastāvīgi dzīvo vai dzīvojuši Austrālijas teritorijā, kā arī ir vai ir bijuši sociāli apdrošināti un dzīvo Latvijā, var saņemt gan pensiju (pabalstu) no otras valsts, gan, summējot otrā valstī uzkrāto stāžu, iegūt tiesības uz pensijas (pabalsta) noteikšanu un izmaksu.

30.10.2012

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs Andris Teikmanis un Austrālijas Ģimenes, mājokļu, sabiedrisko pakalpojumu un iezemiešu lietu departamenta sekretārs Fins Prats (Finn Pratt) parakstīja protokolu Austrālijas – Latvijas sadarbības līgumam sociālās drošības jomā, līdz ar to līgums ir stājies spēkā.


NOZĪMĪGĀKĀS VIZĪTES

2019. gada 14.-15. novembris Austrālijas ārkārtējā un pilnvarotā vēstnieka Bernarda Džozefa Filipa (Bernard Joseph Philip) akreditācijas vizīte Latvijā
2019. gada 19. -20. augusts Austrālijas ārkārtējā un pilnvarotā vēstnieka Džonatana Čārlza Kennas (Jonathan Charles Kenna) atvadu vizīte Latvijā
2018. gada 23.-27. novembris Latvijas ārkārtējās un pilnvarotās vēstnieces Daces Treijas-Masī darba vizīte Austrālijā
2018. gada 2. oktobris Austrālijas ārkārtējā un pilnvarotā vēstnieka Džonatana Čārlza Kennas (Jonathan Charles Kenna) darba vizīte Latvijā
2017. gada 21. novembris Latvijas ārkārtējās un pilnvarotās vēstnieces Austrālijā Daces Treijas-Masī akreditācijas vizīte Austrālijā
2016. gada 7. novembris Austrālijas ārkārtējā un pilnvarotā vēstnieka Džonatana Čārlza Kennas (Jonathan Charles Kenna) akreditācijas vizīte Latvijā
2016. gada 10. augusts Austrālijas ārkārtējā un pilnvarotā vēstnieka Džeralda Brūsa Tomsona (Gerald Bruce Thomson) atvadu vizīte Latvijā
2015. gada 10.-14. decembris Latvijas ārkārtējā un pilnvarotā vēstnieka Andra Teikmaņa darba vizīte Austrālijā
2015. gada 17.-20. jūnijs Ārlietu ministra Edgara Rinkēviča oficiālā vizītē Austrālijā
2015. gada 23.-24. marts Latvijas vēstnieka Andra Teikmaņa darba vizītē Austrālijā
2014. gada 15. oktobris Vēstnieks Andris Teikmanis atradās vizītē Austrālijā
2013. gada 9. decembris Latvijas ārkārtējā un pilnvarotā vēstnieka Andra Teikmaņa akreditācijas vizīte Austrālijā
2013. gada 12. marts Austrālijas ārkārtējā un pilnvarotā vēstnieka Džeralda Brūsa Tomsona (Gerald Bruce Thomson) akreditācijas vizīte Latvijā
2012. gada 23. decembris – 2013. gada 5. janvāris Latvijas Republikas kultūras ministres Žanetas Jaunzemes-Grendes vizīte Austrālijā un tikšanās ar Austrālijas latviešu diasporu
2012. gada 28.-31. oktobris Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas valsts sekretāra Andra Teikmaņa politiskās konsultācijas Austrālijā
2012. gada 6. marts Austrālijas Ārlietu un tirdzniecības departamenta valsts sekretāra pirmā vietnieka Džeremija Ņūmena (Jeremy Newman) darba vizīte Latvijā
2011. gada 7. septembris Austrālijas Savienības īpašā sūtņa Austrumeiropā, Balkānos un Kaukāza valstīs Rasela Truda (Russell Trood) darba vizīte Latvijā
2008. gada 31. marts - 8.aprīlis Latvijas ārkārtējā un pilnvarotā vēstnieka Induļa Bērziņa darba vizīte Austrālijā
2007. gada 9.–11. oktobris Austrālijas ārkārtējā un pilnvarotā vēstnieka Krega Brauna (Craig Brown) akreditācijas vizīte
2007. gada 5.–11. augusts Saeimas priekšsēdētāja Induļa Emša un parlamenta pārstāvju oficiālā vizīte Austrālijā
2007. gada 9. maijs Latvijas ārkārtējā un pilnvarotā vēstnieka Induļa Bērziņa akreditācijas vizīte Austrālijā
2007. gada 29.–30. janvāris Austrālijas vēstnieka Latvijā Ričarda Rova (Richard Rowe) atvadu vizīte
2006. gada 14 – 15. novembris Austrālijas ārkārtējā un pilnvarotā vēstnieka Ričarda Rova (Richard Rowe) darba vizīte Latvijā
2006. gada 28.- 30. augusts Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas valsts sekretāra politiskās konsultācijas Austrālijā
2006. gada 19.–26. aprīlis Labklājības ministres Dagnijas Staķes vizīte Austrālijā. Piedalīšanās 3.starptautiskajā karjeras attīstības un sabiedriskās politikas simpozijā par karjeras un darbaspēka attīstību
2006. gada 2.–14. janvāris Īpašo uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās Ainara Latkovska vizīte Austrālijā, Austrālijas latviešu biedrību apmeklēšana
2003. gada 23.-29.septembris Austrālijas Savienības parlamenta delegācijas vizīte Latvijā
2001. gada 9.-19. augusts Dienvidaustrālijas gubernatora vietnieka Bruno Krūmiņa vizīte Latvijā
2000. gada 22. septembris -  2. oktobris Latvijas Republikas izglītības un zinātnes ministra Kārļa Greiškalna vizīte Austrālijā
1996. gada 12.- 18. oktobris Latvijas Republikas Saeimas priekšsēdētāja Alfreda Čepāņa un Latvijas parlamentāriešu vizīte Austrālijā
1994. gada 4.- 7. septembris Austrālijas parlamenta Pārstāvju palātas spīkera Stīvena Martina un parlamentāriešu delegācijas vizīte Saeimā
1993. gada 21.- 30. novembris Latvijas Republikas ārlietu ministra Georga Andrejeva vizīte Austrālijā
1993. gada 16. janvāris – 2. februāris Latvijas Republikas kultūras valsts ministra Jāņa Dripes vizīte Austrālijā


PARLAMENTĀRĀ SADARBĪBA

13. Saeimā 20.12.2018. izveidota Deputātu grupa sadarbībai ar Austrālijas parlamentu Gata Eglīša vadībā. Grupā darbojas 12 deputāti. 2007. gada 18. janvārī 9. Saeimā tika izveidota Latvijas - Austrālijas un Jaunzēlandes parlamentu sadarbības grupa 25 deputātu sastāvā, par grupas priekšsēdētāju tika iecelta Ērika Zommere (TP), par vietnieku - Vents Armands Krauklis (TP).

Austrāliju veido seši štati un divas (Ziemeļu un Galvaspilsētas) teritorijas. Katrā no štatiem ir savs parlaments, papildus Austrālijas divpalātu parlamentam. To veido augšpalāta jeb Pārstāvju palāta ar 150 locekļiem un apakšpalāta jeb Senāta ar 76 locekļiem. Pārstāvju palātas vietu skaits, kuru ievēl katrs štats, atkarīgs no tā, cik balsstiesīgu pilsoņu tajā dzīvo, savukārt Senātā katru štatu pārstāv 12 senatori un papildus divi pārstāvji no Ziemeļu un Galvaspilsētas teritorijām.


SADARBĪBA EKONOMIKĀ

Austrālija ir Latvijas 51. nozīmīgākais eksporta un 68. nozīmīgākais importa preču tirdzniecības partneris.  2019. gadā preču tirdzniecības bilance bija pozitīva: ~16 milj. EUR.

Preču un pakalpojumu tirdzniecība ar Austrāliju

2019. gadā kopējais preču eksports veidoja ~17,5 milj. EUR, kas ir par 30% mazāk nekā 2018. gadā. Savukārt preču imports no Austrālijas veidoja 1,6 milj. EUR, kas ir par 12% mazāk, salīdzinot ar 2018. gadu.

Galvenās Latvijas eksporta preču grupas: mašīnas, mehānismi un elektriskās iekārtas (24%), pārtikas rūpniecības produkti (16%), koksne un tās izstrādājumi (11%).

Galvenās importa preču grupas no Austrālijas: pārtikas rūpniecības produkti (37%), plastmasas izstrādājumi (32%), mašīnas, mehānismi un elektriskās iekārtas (18%).

Pakalpojumi: pakalpojumu eksports 2019. gadā palielinājies par 60%, sasniedzot 8 milj. EUR. Savukārt pakalpojumu imports samazinājies par 50%, veidojot 3 milj. EUR.

Investīcijas                                                                                        

2019. gada beigās ieguldījumi Latvijā reģistrēto uzņēmumu pamatkapitālos no Austrālijas veidoja 6,1 milj. EUR. Investīcijas tika veiktas 42 uzņēmumos.

Austrālijas grupa (The Australia Group)

2004. gada 7. jūnijā Parīzē norisinājās Austrālijas Grupas plenārsēde, kuras laikā Latvija tika uzņemta šī eksporta režīma dalībvalstu organizācijā.


LATVIEŠU KOPIENA AUSTRĀLIJĀ

Pēc Otrā pasaules kara Austrālijā nokļuva ievērojams skaits latviešu, kas kara notikumu dēļ bija spiesti atstāt dzimteni, tādējādi šobrīd Austrālijā dzīvo aptuveni 25 000 latviešu.

Latviešu Apvienība Austrālijā un Jaunzēlandē (LAAJ) priekšsēdētājs ir Jānis Grauds. Šī organizācija apvieno 74 latviešu organizācijas, draudzes un centrus, kuros rit aktīva sabiedriska dzīve.

Par vēlmi un iespēju aktīvi piedalīties Latvijas valsts dzīvē liecina augstā Austrālijas latviešu aktivitāte vēlēšanās un referendumos:

  • 2003. gada 20. septembrī notikušajā tautas nobalsošanā par Latvijas dalību Eiropas Savienībā Austrālijā bija lielākais balsotāju skaits ārvalstīs;
  • 2008. gada 23. augustā Austrālijā dzīvojošie tautieši piedalījās tautas nobalsošanā par likumprojektu "Grozījumi likumā "Par valsts pensijām";
  • 2009. gada Eiropas Parlamenta vēlēšanās Austrālijā dzīvojošie latvieši izmantoja iespēju balsot pa pastu. Pieteikšanos bija iespējams veikt visos četros LR Goda konsulātos Austrālijā;
  • 2010. gada Saeimas vēlēšanās Austrālijā bija atvērti 5 vēlēšanu iecirkņi (Adelaidē, Melburnā, Sidnejā, Pērtā un Brisbenā);
  • 2011. gada 23. jūlijā „par” vai „pret” 10. Saeimas atlaišanu latvieši varēja nobalsot trijos iecirkņos – Adelaidē (nobalsoja 98 latvieši), Melburnā (nobalsoja 191 latvieši), Sidnejā (nobalsoja 117 latvieši);
  • 2012. gada 18. februāra referendumā par otro valsts valodu varēja nobalsot 5 vēlēšanu iecirkņos – Melburnā (nobalsoja 311 latvieši), Brisbenā (nobalsoja 67 latvieši), Adelaidē (nobalsoja 263 latvieši), Pērtā (nobalsoja 67 latvieši) un Sidnejā (nobalsoja 267 latvieši).

Latvijas valsts vienmēr ir atzinīgi vērtējusi Austrālijas rīcību uzņemot latviešus pēc Otrā pasaules kara, kas neapšaubāmi ir palīdzējis veidot ciešas saites starp abām valstīm. Vērts atzīmēt, ka latviešu izcelsmes Austrālijas iedzīvotāji ir ieņēmuši nozīmīgus amatus Austrālijas valsts institūcijās, kā piemēru var minēt Bruno Krūmiņu, kurš ieņēma Dienvidaustrālijas pavalsts leitnantgubernatora amatu.

Latvijā kopš 2000. gada 19. maija darbojas Latvijas - Austrālijas biedrība, kas regulāri atzīmē Austrālijas nacionālo svētku dienu un Latvijas starptautiskās de jure atzīšanas dienu. 


SADARBĪBA IZGLĪTĪBAS JOMĀ

2019. gada vasarā klajā nāca Līgas Gēmutes mācību materiāli latviešu valodas iesācējiem - “Svētki”. Lasāmstāstu sērija tapusi ar Izglītības un zinātnes ministrijas, Pasaules Brīvo latviešu apvienības, Latviešu apvienības Austrālijā un Jaunzēlandē un privātpersonu atbalstu.

Sadarbība ar Austrāliju notiek galvenokārt īpašu izmēģinājuma projektu veidā un tematiski saistīta ar Socrates/Erasmus programmu. Šī sadarbība ir pieejama visām Socrates dalībvalstīm, tai skaitā Latvijai. Kopš Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā sadarbība ir aktivizējusies.

Kopš 1990. gada Rīgas sadraudzības pilsēta Austrālijā ir Kērnsa (Cairns). Kērnsas pilsētas sadarbības grupā ir Austrālijas latvieši, kuri veicina dažādu projektu īstenošanu, piemēram, studentu apmaiņu, skolu sadraudzību.

Seminārus par izglītības un biznesa iespējām Austrālijā rīko Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK) sadarbībā ar Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru Austrālijā.

Vērts atzīmēt, ka ievērojamu atbalstu Austrālijā dzīvojošie latvieši ir snieguši Latvijas studentiem - viņu ziedotie līdzekļi ļāvuši vairākiem desmitiem jauniešu Latvijā studēt kādā no Latvijas augstskolām. Kopā laikā no 2004. līdz 2010. gadam ziedojumos tika saņemti € 216 482,83.

Abu valstu Ārlietu ministrijas strādā pie tā, lai noslēgtu sadarbības līgumu par darba brīvdienām. Līgums ļaus studentiem no Latvijas un Austrālijas ceļot, studēt un strādāt abās valstīs. Līgums paredz vienkāršot administratīvās procedūras, lai abu valstu pilsoņi varētu uzturēties otrā valstī. 


SADARBĪBA KULTŪRAS JOMĀ

Divpusēju līgumu par sadarbību kultūrā vai sadarbības programmu nav, bet tā notiek atsevišķu pasākumu un projektu veidā. Pasākumi bieži notiek ar mītnes zemēs esošo latviešu organizāciju, piemēram, Latviešu apvienības Austrālijā un Jaunzēlandē vai Kanberas latviešu biedrības, atbalstu.

2007. gadā Andrejsalā "Future Shorts" programmas ietvaros tika demonstrētas divas Austrālijas īsfilmas. Maijā bija apskatāma Ilzes Abikas personālizstāde "Ķengurdziesma". Lielākā izstādīto darbu daļa tapa, autorei strādājot mākslinieku rezidencē Austrālijā un iedvesmojoties no savdabīgās Austrālijas lauku vides.

2007. gadā Latvijas filmas tika demonstrētas vairākos Austrālijas filmu festivālos:

·         Lailas Pakalniņas filma "Teodors" festivālā Byron Bay Film Festival, kā arī to izvirzīja nominācijai Best Documentary;

·         Vladimira Leščova filma "Zuduši sniegā" šādos festivālos – De Reel Independent Film Festival, Melnbourne International Animation Austrālijas Starptautiskais animācijas festivāls;

·         Viestura Kairiša filma "Tumšie Brieži" Melburnas starptautiskajā filmu festivālā;

·         Signes Baumanes filma „Teat Beat of Sex" 8. ikgadējā Melburnas Underground filmu festivāla konkursa skatē.

·         2008. gadā, atzīmējot Latvijas Republikas dibināšanas 90. gadskārtu, Latvijas goda konsuls Melburnā Jānis Roberts Dēliņš organizēja filmas "Rīgas sargi" pirmizrādi Austrālijā. Filmu demonstrēja arī Latvijas goda konsulātos Sidnejā, Adelaidē un Pērtā, kā arī Latviešu namā Brisbenā.

2010. gadā Latvijas Nacionālās bibliotēkas izstāžu zālē tika atklāta latviešu mākslinieces Brigitas Ozoliņas (pastāvīgi dzīvo Tasmānijā) izstāde „Ceļojums”. Savukārt Trīs tenoru kvartets apmeklēja Austrāliju.

2011. gadā Sidnejas „Powerhouse” muzejā tika atklāta izstāde “Dariniet mežģīni, nevis karojiet” (“Make lace not war”) - Latviju pārstāvēja mākslinieki: Rolands Krutovs, Dina Baumane un Ingrīda Sūna. Tika atklāta arī mākslinieces Brigitas Ozoliņas izstāde „Lasītava” („Reading Room”) Tasmānijas muzejā un mākslas galerijā Hobārtā.

2012. gadā Austrālijas latviešu 54. Kultūras Dienas Adelaidē piedalījās Latvijas Republikas Kultūras ministre Žaneta Jaunzeme-Grende.

Detalizētāk par Austrālijas latviešu kultūras notikumu hronoloģiju un kopienas dzīvi ir iespējams uzzināt laikraksta „Austrālijas Latvietis” mājaslapā.

Kanberas Latviešu biedrība regulāri pārstāv Latviju februārī notiekošajā Nacionālajā Multikulturālajā festivālā (National Multicultural Festival). Plašāka informācija par festivālu pieejama tā mājaslapā angļu valodā (https://www.multiculturalfestival.com.au/ ).

Austrālijā Latvijas simtgade tika sagaidīta ar plašu kultūras programmu lielākajās pilsētās – Adelaidē, Brisbenā, Melburnā, Pērtā un Sidnejā. Latvijas goda konsuli organizēja svētku pieņemšanas, kuras apmeklēja ne tikai kupls skaits tautiešu, bet arī valsts un vietējo valdību, kā arī kultūras aprindu pārstāvji.

Latvijas simtgades kultūras programmas ietvaros tika atklātas vairākas izstādes, kā piemēru var minēt Ārlietu ministrijas ceļojošo izstādi “Latvijas gadsimts), kā arī tika demonstrētas dokumentālās filmas par Vispārējiem latviešu Dziesmu un deju svētkiem. Notika koncerti ar Austrālijas latviešu koru un deju kopu dalību, Latvijas mākslinieku koncerti un dažādas meistarklases. 

NODERĪGA INFORMĀCIJA

Tautiešiem ārzemēs: http://www.am.gov.lv/lv/tautiesiem-arzemes/

Eiropas Savienības – Austrālijas attiecības: https://eeas.europa.eu/delegations/australia_en

Austrālijas Ārlietu un tirdzniecības departaments: https://eeas.europa.eu/delegations/australia_en 

Latviešu apvienība Austrālijā un Jaunzēlandē: http://www.laaj.org.au/

Dienvidaustrālijas Latviešu organizāciju apvienība: http://www.dloa.org.au/

Laikraksts „Austrālijas Latvietis ”: http://www.australijaslatvietis.com.au/

Austrālijas vēstniecība Latvijā (atrodas Stokholmā):  http://sweden.embassy.gov.au/

Latvijas vēstniecība Austrālijā (atrodas Tokijā): http://www.mfa.gov.lv/japan

Ceļojuma brīdinājums: http://www.mfa.gov.lv/konsulara-informacija/celotajiem/celojumu-bridinajumi/bridinajumi/29528