Infografika “Latvijas dalība starptautiskajās misijās un operācijās, u.c. formātos”

.