Ziņas Atbalsts Ukrainai
Ārlietu ministrijas logo

2022. gada 2. martā Ņujorkā ANO Ģenerālā asambleja pieņēma rezolūciju “Agresija pret Ukrainu”. Ar šo rezolūciju tiek pausts pārliecinošs starptautiskās sabiedrības nosodījums Krievijas agresijai pret Ukrainu, kā arī Baltkrievijas iesaistei un Krievijas atbalstam nelikumīga spēka pielietošanā Ukrainā. Rezolūcija pieprasa nekavējoties pārtraukt militārās aktivitātes Ukrainā un izvest Krievijas karaspēku no Ukrainas teritorijas.

Starptautiskā sabiedrība ir apliecinājusi stingru atbalstu Ukrainas suverenitātei, neatkarībai, vienotībai un teritoriālajai integritātei tās starptautiski atzītajās robežās, kā arī sniedz plašu atbalstu Ukrainai šajā grūtajā brīdī.     

Balsojumā rezolūciju atbalstīja 141 valsts. Krievija, Baltkrievija un trīs valstis balsoja pret, savukārt 35 valstis atturējās, bet 12 nepiedalījās balsojumā.

Rezolūcija tika pieņemta ANO Ģenerālās asamblejas ārkārtas speciālā sesijā pēc tam, kad ANO Drošības padome nevarēja vienoties par rezolūciju Krievijas negatīvā balsojuma (veto) dēļ.

Vairāk nekā divas trešdaļas pasaules valstu nosodīja Krievijas īstenoto militāro agresiju Ukrainā un uzbrukumus civiliedzīvotājiem, aicinot nekavējoties to izbeigt. Paužot solidaritāti ar Ukrainu, tika uzsvērta satraucošā humanitārā situācija un tūlītēja atbalsta sniegšana bēgļiem no Ukrainas.  

Latvija stingri nosodīja Krievijas agresiju un īstenoto brutālo uzbrukumu Ukrainai, kuru atbalsta Baltkrievijas režīms.

Latvija aicina nekavējoties pārtraukt Krievijas īstenotās militārās darbības un izvest visus Krievijas militāros spēkus no Ukrainas.

Latvijas nostāja izteikta Baltijas valstu un Ziemeļvalstu kopīgajā paziņojumā (Nordic-Baltic Statement, General Assembly Emergency Special Session on Ukraine 28 February 2022 (um.dk).