Dace Melbārde

Dace Melbārde

Parlamentārā sekretāre
dace.melbarde [at] mfa.gov.lv
 • Izglītība

  • 2007.–2020. Latvijas Kultūras akadēmijas doktorantūra  
  • 1998.–2001. Sociālo zinātņu maģistra grāds, specializācija sabiedrības vadībā, Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātes Sabiedrības vadības maģistrantūras programma
  • 1994.–1996. Mākslas maģistra grāds, kultūras teorijas specialitāte, Latvijas Kultūras akadēmija
  • 1990.–1994. Vēstures zinātņu bakalaura grāds, Latvijas Universitāte, Vēstures un filozofijas fakultāte
  • 1978.–1989. Valmieras 1. vidusskola (Valmieras ģimnāzija)
  • 1981.–1987. Valmieras mūzikas skola
 • Tālākizglītība

  • 2022. Tiešsaistes izglītības programma “Starpkultūru dialogs”, Oksfordas Universitāte
  • 2021./2022. Tiešsaistes izglītības programma “Politikas morālie pamati”, Jēlas Universitāte
  • 2021. Tiešsaistes izglītības programma “Līderība sievietēm”, Oksfordas Universitāte
  • 2017. Mūžizglītības un kultūras institūta Vitae un Franklin Covey Education tālākizglītotāju kursi "Ļoti efektīvu cilvēku septiņi paradumi”
  • 2017.2018. Franču valodas kursi Francijas kultūras centrā
  • 2010. Apmācības seminārs "Sadarbības prasmes efektīvai partnerībai” (Cooperation Skills for Efective Partnerships)
  • 2009. Darbības izpildes un vadības sistēmas (Performance Mangement) – Britu padomes tiešsaistes kursi
  • 2009. GPS (Global Planning System) sistēmas lietošana finanšu un darbības plānošanai un monitoringam – Britu padomes kursi  
  • 2003. Izglītības darbinieku tālākizglītības kursi pedagoģijā Rīgas pilsētas Skolotāju izglītības centrā
  • 2002. Kvalifikācijas celšanas kursi UNESCO (Parīzē) UNESCO Nacionālo komisiju ģenerālsekretāriem
  • 2002. Kursi “Sabiedrisko attiecību veidošana” Tautas mākslas centrā
  • 2000. Franču valodas kursi Francijas kultūras centrā
  • 1999. Angļu valodas kursi jaunatnes darbiniekiem Plimutas universitātē
  • 1999. Sorosa fonda – Latvija un Valsts valodas apguves programmas kursi starpkultūru nometņu organizatoriem
  • 1998. UNDP Izglītības programma “Sievietes un uzņēmējdarbība”
  • 1997.–1998. Apmācības programma starptautisko jauniešu apmaiņas projektu organizatoriem ES programmas “Jaunatne Eiropai” ietvaros
  • 1996.–1997. 
   • EP apmācības kursi “Jaunas pieejas darbā ar informāciju un konsultācijām jaunatnei”
   • EP apmācības kursi izglītības darbiniekiem “Muzejs kā izglītības procesa bagātinātājs”
 • Darba pieredze

  • 2022. g. Latvijas Kultūras akadēmijas padomes vadītāja
  • 2019. g. 1. jūlijs
   • Eiropas Parlamenta deputāte
   • Kultūras un izglītības komitejas priekšsēdētāja vietniece 
   • Priekšsēdētāja vietniece Īpašajā komitejā attiecībā uz ārvalstu iejaukšanos visos demokrātiskajos procesos Eiropas Savienībā, tostarp dezinformāciju
   • Aizvietotāja Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejā un Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejā Aizvietotāja Drošības un aizsardzības apakškomitejā
  • 2019. g. 23. janvāris Latvijas Republikas kultūras ministre Krišjāņa Kariņa valdībā
  • 2017. g. UNESCO Ģenerālās konferences 39. sesijas viceprezidente
  • 2016. g. 11. februāris Latvijas Republikas kultūras ministre Māra Kučinska valdībā
  • 2014. g. 5. novembris Latvijas Republikas kultūras ministre Laimdotas Straujumas valdībā
  • 2014. g. 22. janvāris Latvijas Republikas kultūras ministre Laimdotas Straujumas valdībā
  • 2013. g. 31. oktobris Latvijas Republikas kultūras ministre Valda Dombrovska valdībā
  • 2013. g. UNESCO Ģenerālās konferences 37. sesijas Kultūras komisijas priekšsēdētāja
  • 2014.2019. Dziesmu un deju svētku padomes priekšsēdētāja
  • 2013.2019. Sabiedrības integrācijas fonda padomes locekle
  • 2013.2019. Valsts Kultūrkapitāla fonda padomes locekle
  • 2011.2013. Latvijas Nacionālā kultūras centra direktore  
  • 2009.2011. Britu padomes pārstāvniecības vadītāja Latvijā
  • 2007.2009. Eksperte kultūras jautājumos Latvijas Nacionālā attīstības plāna 20072013 ekspertu grupā "Cilvēku labklājības kāpums”
  • 2006.–2009. Vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētku mākslinieciskās padomes locekle
  • 2005.2009. Latvijas kultūras koledžas vieslektore. Lekciju kursa tēma "Kultūrpolitika”
  • 2004.–2009. Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietniece kultūrpolitikas jautājumos
  • 2004.–2009. Ekonomikas un kultūras augstskolas vieslektore. Lekciju kursu tēmas: "Latvijas kultūrpolitika”, "Kultūrpārvaldība”, "Starptautiskās kultūras sistēmas”
  • 2004.2006. Ministru kabineta padomes "Izglītība visiem” locekle
  • 2003.–2005. Rīgas Vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības padomes priekšsēdētāja
  • 2003.–2005. Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku mākslinieciskās padomes locekle
  • 1999.2004. Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas (UNESCO) Latvijas Nacionālās komisijas ģenerālsekretāre
  • 1999.2004. Jaunatnes lietu konsultante Rīgas pilsētas Ziemeļu rajonā
  • 1999.2001. Direktora padomniece Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts Jaunatnes iniciatīvu centrā
  • 1996.1999. Direktora vietniece Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts Jaunatnes iniciatīvu centrā
  • 1994.1996. Kultūras centra vadītāja Latvijas Policijas akadēmijā
  • 1992.1995. Izglītības un informācijas darba galvenā speciāliste Latvijas Kara muzejā
 • Projektu vadība

  • 2019. Nākotnes līderu akadēmija “Ar stiprām saknēm Latvijā un Eiropā”
  • 2017.2019. Latvijas valsts simtgades programma
  • 2010. Radošuma nedēļas projekta Latvijā autore un vadītāja
  • 2004.2006. Valsts kultūrpolitikas vadlīniju "Nacionāla valsts” darba grupas vadītāja
  • 2004.–2005. Starptautiskā foruma “Nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana: jaunatne, izglītība un attīstība” projekta autore un iniciatore
  • 2002.–2003. UNESCO pilotprojekts “Baltijas valstu kultūras tūrisma dokuments”. Projekta pārraudzības grupas vadītāja Latvijā un projekta izstrādes darba grupas locekle Baltijas valstīs
  • 2001.–2003. Baltijas valstu projekts “Dziesmu svētku tradīcija un simbolisms Igaunijā, Latvijā un Lietuvā” (Dziesmu svētku pieteikums Cilvēces nemateriālās kultūras meistardarbu proklamēšanai). Baltijas valstu darba grupas vadītāja
  • 2001.–2003. UNESCO globālās iniciatīvas "Izglītības visiem” Baltijas jūras reģiona darba grupas vadītāja
  • 2000. 21. Starptautisko Hanzas dienu Jaunatnes programmas vadītāja
  • 1999.2000. 
   • 1. Latvijas Jaunatnes Kongresa projekta autore un vadītāja
   • Miera kultūras gadam veltītās programmas “Es un mans laikmets” autore un vadītāja.
  • 1998.–1999. TV konkursa “Erudīts” līdzautore, Latvijas Republikas 80. gadadienai veltītās programmas “Mans ceļš uz Latviju” autore
  • 1997.1998. Ar Sorosa fonda Latvija atbalstu īstenotā projekta “Skola un muzejs” autore un vadītāja
 • Apbalvojumi

  • 2017. g. Pasaules brīvo latviešu apvienības Kultūras fonda Goda balva
  • 2013. g. Triju Zvaigžņu ordenis, III šķira
  • 2013. g. Ministru kabineta Atzinības raksts
  • 2005. g. Latvijas Kultūras fonda Spīdolas balva par izciliem sasniegumiem kultūras menedžmentā  
  • 2005. g. Starptautiskās organizācijas Junior Chamber International organizētā pasaules konkursa The Outstanding Young Persons ("Izcili, jauni cilvēki”) pasaules konkursa fināliste un Latvijas konkursa uzvarētāja kategorijā "Sasniegumi kultūrā”
  • 2001. g.
   • Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas apbalvojums par nopelniem Latvijas valsts stiprināšanā
   • Vairāki Izglītības un zinātnes ministrijas atzinības raksti
   • Zviedrijas, Norvēģijas un Nīderlandes valsts apbalvojumi
 • Valodu zināšanas

  • Latviešu, angļu, krievu, franču, vācu
 • Intereses

  • Teniss, tradicionālā dziedāšana un kora mūzika, ceļošana, slēpošana